Vardal Meieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Butikken og meieriet i Vardal (1957). Meieriet lå i den laveste delen av bygget.
Foto: Mjøsmuseet (Widerøe)

Vardal Meieri var i drift fra 1873 til 1920. Det lå i Kjerkebygda i Vardal, rett øst for Vardal kirke.

Meieriet ble oppretta i 1873 som et andelslag, og erstatta et ysteri som hadde ligget i kjelleren på Vardal prestegard. Andelseierne kom fra Mustad i vest til Mælum og Hågå i øst. De oppførte et kombinert butikk- og meierilokale. Eierne skulle uten vederlag levere brensel og kjøre handelsvarer fra Gjøvik. I 1885 ble både butikken og meieriet solgt til en privatmann, men mange av de tidligere leverandørene fortsatte å levere mjølka dit.

Mjølka fra Vardal var lenge vanskelig å få avsetning på. Markedet for konsummjølk på Gjøvik ble dekka av Gjøvik Meieri, som hadde leverandører i nedre del av bygda. Med hest og kjerre var det vanskelig å frakte mjølka langt, men i 1902 ble situasjonen noe lettere med åpningen av Gjøvikbanen. Meieriets eier på denne tida var N. Chr. Hofslien, som var en dyktig forretningsmann. Han nybygde også forretningsgården i 2 1/2 etasje.

I 1920 ville Hofslien gi seg, og solgte meieriet til leverandørene for 100000 kr. Disse bestemte seg kort tid etter for å gå inn som andelseiere i Gjøvik Meieri, men ble tatt opp med et nødskrik. I generalforsamlinga i Gjøvik Meieri var det 13 stemmer for og 13 stemmer mot, så formannens dobbelstemme avgjorde. Mjølkeforedlinga i Vardal tok dermed slutt.

Den gamle meieri- og butikkgården er revet. Forbrukersamvirket bygde nytt butikklokale der i 1975, et bygg som seinere husa Joker Vardal.

Kilder og litteratur

  • Børstad, Johan: Gjøvik Meieri 100 år. 1870-1970, Gjøvik 1970, s. 35-37.