Veier i Drangedal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over veiene i Drangedal kommune. Koordinatpunkt er satt ved veiens begynnelse.
Pr. 2022 har Drangedal rundt 260 offisielt navnsatte veier. I 1980 var antallet 25, og alle disse befant seg i tettstedet Prestestranda. I 2015 ble det gjort en storinnsats, og man navnsatte nær 200 veier ved kommunestyrevedtak. Mange av disse hadde i utgangspunktet uoffisielle navn etter gårder og steder.
Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at en også kan sortere etter område eller andre kriterier. Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. Dersom en vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Liste

Vei Område Navneopphav Navnsatt Merknader
Arnolds vei Kroken, Eikenes En av de første som bygde hytte her, Arnold. 2015 Hyttevei i Eikenes hyttegrend.
Askveien Gautefallheia 2015
Aslaksmyrveien Nakksjø Aslaksmyr/Aslaksmyrdalen Uoffisielt veinavn.
Bassengveien Henseid Vannbasseng, nr. 22 2015
Berganeveien Tørdal Gårdsnavnet Bergane 2015
Bjønndalsmyra Gautefallheia Bjønndalsmyra, nå bebygd 2015
Bjønndalsveien Gautefallheia Lokaliteten Bjønndalen 2015
Bjønndalsåsen Gautefallheia Lokaliteten Bjønndalen 2015
Bjønnåsen Henseid 2015
Bjørkeveien Sjømannsbyen Treslaget bjerk 1969
Bjørkholt Kjosen 2015
Blekapynten Gautefallheia Åsen Bleka 2015 Vei, eller bare områdenavn?
Blekaveien Gautefallheia Åsen Bleka 2015 Hyttevei
Blåbærheia Henseid Lokaliteten Blåbærheia 2015
Blådalsveien Solberg / Fineid 2015
Brattsbergfjellet Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Hyttevei.
Brattsbergflata Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Brattsbergheia vest Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Hyttevei.
Brattsbergkleiva Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Brattsbergkroken Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Brattsbergsvingen Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Brattsbergtoppen Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Brattsbergveien Brattsbergheia Brattsbergheia 2015 Vei i Gauteheia hyttefelt.
Breili Kjosen Lokaliteten Breili 2017
Breiliveien Bostrak Plass/gård? Breidli (gnr. 31/6) 2015 Skogsvei.
Bronåsveien Tørdal 2015
Brosdalsveien Tørdal Gårdsnavnet Brosdal 2015
Brødsjøveien Kroken, Brødsjø Gårdsnavnet Brødsjø 2015
Bråtheia Bråtheia Bråtheia 2015
Bustrak Bostrak Gårdsnavnet Bustrak 2015
Buvannsveien Våje Store og lille Buvann 2015
Båntjennveien Bostrak Store og lille Båntjenn 2015
Dalane Grenda Dalane Gårdsnavnet Dalane 2015
Dale Tørdal Gårdsnavnet Dale 2015
Damtjennveien Tørdal Damtjenn 2015 Skogsvei
Drangedalsveien Kragerø, Sannidal / Drangedal, Prestestranda Kommunen Drangedal 1969, 1992 Kragerø og Drangedal
Eggedalsveien Våje Setra Eggedalen 2015
Eieveien Henseid Gårdsnavnet Eidet (gnr. 15/7) 2015
Eikebakken Kjosen 2015
Eikebuveien Tørdal 2015
Eikenesveien Kroken, Eikenes Gårdsnavnet Eikenes (gnr. 25/20) 2015 Hyttevei til Eikenes hyttegrend
Eikåsveien Kjosen Plassene Eikåsen (gnr. 4/3 og gnr. 4/4) 2015
Elgveien Mjelkåsen Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1972
Emblaveien Gautefallheia 2015
Eskilt Kroken Gårdsnavnet Eskilt 2015
Espedalsveien Solberg / Fineid 2015
Ettestadveien Østre Bjårvann Gårdsnavnet Ettestad 2015
Evjaveien Østre Bjårvann Gårdsnavnet Evja 2015
Fineid Solberg / Fineid Gårdsnavnet Finneid 2015
Fiskvannsveien Lia grendekrets Vannet Fiskvann 2015 Skogs- og hyttevei
Fjellgårdsveien Bostrak
Fjellmannveien Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Lokaliteten Fjellmannfjellet 2017 Hyttevei
Fosslandsveien Lia grendekrets Småbruket Fossland (gnr. 44/8) 2015
Fosstveit Gårdsnavnet Fosstveit
Furuvannsveien Tørdal, Slettefjell Ytre Furuvatn 2015 Skogsvei, starter i Drangedal. Siste 3380 m av veien ligger i Nome og ender ved Ytre Furuvatn.
Furuveien Sjømannsbyen Treslaget furu 1969
Gampåsveien Henseid Lokaliteten Gampåsen 2015
Gareveien Neslandsvatn Gårdsnavnet Gare 2015
Gautefallgårdane Gautefallheia Gårdsnavnet Gautefall
Gautefallveien Heimdal i Nissedal / Gautefall Gårdsnavnet Gautefall
Gjeterstien Lia grendekrets Konstruert navn uten stedstilknytning 2015 Vei i Lia hyttegrend
Glitsjøveien Kjosen Gården Glitsjø (gnr. 11/15) 2015
Glosimotveien Kjosen Plassen Glosimot under Nås. 2015
Grandalsveien Grenda Dalane Gårdsnavnet Grandalen (gnr. 29/32) 2015
Granveien Sjømannsbyen Treslaget gran 1969
Graveveien Tørdal Gårdsnavnet Grave 2015
Grytdalsveien Tørdal 2015
Gudbrandsstrand Lokaliteten Gudbrandsstrand 2015
Gudbrandsveien Prestestranda / Gudbrands Gårdsnavnet Gudbrands (Gulbrands) 1969
Gustulveien Kjosen Gustul 2015 Til Gustulvatnet
Halandsveien Bostrak Gårdsnavnet Haland 2015
Halfardalen
Halvor Sandnes' vei Kroken, Eikenes Tidligere grunneier Halvor Sandnes. 2015 Hyttevei i Eikenes hyttegrend.
Hansbuseter Henseid Nyere navn på Kjerringbusetera 2015
Hareveien Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 2015 Hyttevei
Harkjæråsen Kroken, Brødsjø Gammel bosetningsplass, Harkjerbråten 2015
Hauglandsgrenda Kroken, Hauglandsgrenda Hauglandsgrenda/Gårdsnavnet Haugland 2015
Hauglandsveien Kroken, Hauglandsgrenda Gårdsnavnet Haugland 2015
Hauklitjenn Lia grendekrets Hauklitjenn 2015
Heireks vei Møane / Sjømannsbyen 1969
Heldalsgrenda Kroken, Heldal Grenda Heldal 2015
Hellehei Bostrak 2015 Hyttevei
Helsokveien Kjosen Helsokdalen/Helsok-områdetet 2015 Nome og Drangedal
Henseidbakken Henseid Gårdsnavnet Henneseid (Henseid) 2015
Henseidveien Henseid Gårdsnavnet Henneseid (Henseid) 2015
Hestehagen Prestestranda Prestegårdens hestehavn? 1969
Holmfetveien Kroken Gårdsnavnet Holmfet 2015
Holmvannsveien Bostrak Holmvann 2015 Skogsvei
Holte Gårdsnavnet Holte
Holtefjella Østre Bjårvann 2015
Homleidveien Tørdal Gårdsnavnet Homleid 2015
Honsdalsveien Tørdal Honsdalen
Honsvikveien Straume Lokaliteten Honsvik 2015
Horisont Gautefallheia Utbyggerselskapet Gautefall Horisont.
Hulfjellveien Våje 2015
Høydalen Kroken Gårdsnavnet Høydalen 2015
Jerpantjennveien Kjosen Jerpantjenn 2015 Skogsvei
Jerpedalsveien Mjelkåsen
Johannes vei Kroken, Eikenes Tidligere grunneier Halvor Sandnes' kone, Johanne. Hyttevei i Eikenes hyttegrend.
Jordbudalen Kroken 2015
Juklerødveien Kroken, Brødsjø Gårdsnavnet Juklerød 2015
Juvassåsen Kroken, Brødsjø Lokaliteten Juvassåsen 2015
Jysereidveien Våje Gårdsnavnet Jysereid (gnr. 31/1) 2015
Kabbestulveien Kjosen 2015
Kilbuveien Kroken 2015
Kittilsbuveien Lia grendekrets 2015 Vei i Lia hyttegrend
Kjenndalsveien Henseid Gårdsnavnet Kjenndalen 2015
Kjerringtjennveien Henseid Kjerringtjennane 2015 OBS: Språkrådet opprettet navnesak. (Parsell 1233)
Kjeåsen Lokaliteten Kjeåsen 1969
Kjosveien Fineid / Kjosen
Kjørkeflata Tørdal Tørdal kirke 2016 Tidligere del av Møane
Kjørkeveien Prestestranda Drangedal kirke 1969, 2015
Kleivaveien Tørdal Gårdsnavnet Kleiva 2015
Kleppeveien Tørdal Gårdsnavnet Kleppe 2015
Krokenveien Sannidal / Kroken, Neslandsvatn Grenda Kroken 1992, 2003, 2015 Kragerø og Drangedal. Fv. 3374
Kvitbergveien Gautefallheia
Kåsaveien Østre Bjårvann 2015
Kåsdalsveien Kjosen
Kåsgrenda Kjosen Kåsgrenda 2015
Landeveien Kjosen 2015
Langbråten Henseid Lokaliteten Langbråten (dal) 2015
Langmyrhova Gautefallheia Langmyrhova 2015
Langmyrveien Gautefallheia 2015
Langmyråsen Gautefallheia 2015 Hyttevei
Laukfjellveien Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Lokaliteten Laukfjell 2015 Hyttevei
Lauvdalsveien Kjosen Lauvedalen 2017
Lauveveien Kjosen 2015
Lauvliveien Tørdal 2015
Lauvåsen Prestestranda Lauvåsen 1969
Liaveien Lia grendekrets Gårdsnavnet Lia 2015
Lillebrattli Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Lokaliteten Lillebrattli 2017 Hyttevei
Lislemyrveien Kjosen Lokaliteten Lislemyr 2015
Loneveien Tørdal Gårdsnavnet Lone 2015
Lundeheia Kjosen / Nome kommunegrense Lokaliteten Lundeheia Fv 3310
Lundemoveien Kroken Gårdsnavnet Lundemo (gnr. 22/4) 2015
Lundtveit Kroken 2015
Løbbedalen Kroken, Neslandsvatn Lokaliteten Løbbedalen 2015
Mariveien Mjelkåsen 1986
Mellomfjellveien Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Lokaliteten Mellomfjell 2017 Hyttevei
Melåsveien Kjosen 2015 Skogsvei. 530 m av veiens ende ligger i Nome og ender ved Tveitstul.
Merkebekk Merkebekk 2015
Midtstrandlia Lia grendekrets Lokaliteten Midtstrandlia 2015 Hyttevei
Mikkels vei Mjelkåsen Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1972
Mjelkåsveien Mjelkåsen Mjelkåsen 1972, 1986
Moen Kroken Gårdsnavnet Moen 2015
Molandsmoen 2015
Molandsveien Gårdsnavnet Moland 2015
Myrveien Prestestranda Doktormyra vest for veien 1969
Møane Tørdal 2015
Mørktjenndalsveien
Måbekkveien Våje Måbekk, tidligere plass under Søndre Våje 2015
Måbuholtveien Kroken, Brøsjø Gårdsnavnet Måbuholt 2015
Nedre Sølia Gautefallheia Lokaliteten Søliane 2015 Hyttevei
Nedredalsveien 2015
Neslandstunet Kroken, Neslandsvatn Neslandstunet borettslag 2003 (ca.)
Nordre Havna Kroken, Neslandsvatn Stedsnavnet Havna 2015
Nordre Kåsa Kroken Gårdsnavnet Nordre Kåsa (gnr. 2015
Nordre Vestliaveien Lia grendekrets 2015 Vei i Lia hyttegrend
Nybråteveien Kroken, Neslandsvatn Gårdsnavnet Nybråten (gnr. 24/14) 2015
Nåsveien Kjosen Gårdsnavnet Nås 2015
Oddeåsbakken Våje Lokaliteten Oddeåsen 2015
Oddnesveien Henseid Gårdsnavnet Oddnes 2015
Omlandsveien Kjosen Gårdsnavnet Omland 2015
Orreveien Mjelkåsen Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1972
Oseidveien Kjosen Gårdsnavnet Oseid 2015
Plankedalsveien Henseid Lokaliteten Plankedalen 2015
Prestegårdsveien Prestestranda Drangedal prestegård (gnr. 32/1) 1969
Rallarveien Prestestranda Navnet henspiller på anleggsarbeidet på Jernbanen 1969
Reiersdalveien Kjosen Gårdsnavnet Reiersdalen 2015
Rekvikveien Bostrak Rekvika (gnr. 41/12) ved Bjorvann? 2015
Rekvikåsen Bostrak 2015
Rundkollveien 2015
Rypetoppen Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 2017 Hyttevei
Rytterbrinken Gautefallheia Trolig direktør for Destinasjon Gautefall, Steen Rytter Jensen 2015 Hyttevei
Rytterlia Gautefallheia Trolig direktør for Destinasjon Gautefall, Steen Rytter Jensen 2015 Hyttevei
Rytterspranget terrasse Gautefallheia Trolig direktør for Destinasjon Gautefall, Steen Rytter Jensen 2015 Hyttevei
Rytterstien Gautefallheia Trolig direktør for Destinasjon Gautefall, Steen Rytter Jensen 2015 Hyttevei
Rytterveien Gautefallheia Trolig direktør for Destinasjon Gautefall, Steen Rytter Jensen 2015 Hyttevei
Rød Kroken Gårdsnavnet Rød 2015
Rølandliveien Lia grendekrets Lokaliteten Rølandlia 2015 Vei i Lia hyttegrend
Rønningen Tørdal Gårdsnavnet Rønningen 2015
Rønninggrenda Kroken, Brødsjø Rønninggrenda 2015
Røssdalsveien Kjosen Gårdsnavnet Røssdalen/dalføret Røssdalen 2015
Rådyrspranget Lia grendekrets Konstruert navn uten stedstilknytning 2015 Vei i Lia hyttegrend
Rådyrveien Mjelkåsen Konstruert navn uten spesiell stedstilknytning 1972
Sandvannsveien Kroken / Sandvann Sandvann 2015
Sannesmoen Henseid Gårdsnavnet Sannesmoen 2015
Sannesveien Straume / Sannes Gårdsnavnet Sannes 2021 Til Skien kommunegrense
Seterveien Straume Seterdalen 2015 Skogsvei
Siljeveien Sjømannsbyen Treslaget selje 1969
Singusdalsveien Kjosen Gårdsnavnet Singusdal/Singusdal
Sjausetveien Tørdal Gårdsnavnet Sjauset 2015
Skareveien Henseid/Bamble Gårdsnavnet Skare (gnr. 59/81, Bamble) 2015, 2019 Veien ender ved gården Skare i Bamble kommune. Navnsatt i Drangedal 2015 og Bamble 2019.
Skarsmyrveien Fineid Skarsmyra
Skarstølveien Østre Bjårvann Gårdsnavnet Skarstøl 2015
Skartveitveien Kjosen Gårdsnavnet Skartveit 2015
Skavåsbakken Våje Skavåsen 2015
Skjeggfossveien Tørdal 2015
Skoleveien Prestestranda Drangedal 10-årige skole 1969
Skulebakken Kroken, Neslandsvatn Kroken skole 2015
Slåttaveien Kjosen 2015
Smedveien Prestestranda Tidligere verksted/smie 1969
Smibekkveien Prestestranda Smibekk 1969
Snøåsveien Tørdal Gårdsnavnet Snøås 2015
Sofies gate Prestestranda Sofie Amalie Dukefoss (1888–1975) 1969
Solbergveien Solberg / Fineid Gårdsnavnet Solberg 2015
Solheim Bostrak Gårdsnavnet Solheim (gnr. 45/30) 2015
Solheimsveien Kroken Gårdsnavnet Solheim (gnr. 20/19) 2015
Stasjonsveien Kroken, Neslandsvatn Neslandsvatn stasjon 2015
Stedalsveien Solbergmarka Plassen Stedalen under Solberg 2015
Steinslandsveien Tørdal Gårdsnavnet Steinsland 2015
Stemmenveien Prestestranda Området Stemmen 1969
Stengerveien Kroken, Brødsjø / Neslandsvatn Gårdsnavnet Stenger 2015
Strandgata Prestestranda Prestestranda 1969
Straumeveien Straume Gårdsnavnet Straume 2015
Sydtveitveien Tørdal Gårdsnavnet Tveit søndre 2015
Sætreveien Nakksjø Gårdsnavnet Sætre Deler seg i mange greiner.
Sølia Gautefallheia Lokaliteten Søliane 2015
Sølirenna Gautefallheia Lokaliteten Sølirennene 2015 Hyttevei
Søndre Havna Kroken, Neslandsvatn Stedsnavnet Havna 2015
Søndre Vestliaveien Lia grendekrets 2015 Vei i Lia hyttegrend
Søstrandveien Henseid Plassen Søstrand under Sannes? 2015
Tempelveien Lia grendekrets Åsen Tempelen 2015 Vei i Lia hyttegrend
Tereveien Mjelkåsen Tere, lokalt navn på tiur 1972
Tjennveien Lia grendekrets Vølstadtjenna 2015
Tokefjorden Våje 2015
Torstølveien Bostrak 2015
Torsveien Kjosen Gårdsnavnet Tors (gnr. 35/3) 2015
Tremyr Tørdal Gårdsnavnet Tremyr 2015
Tråeveien Tørdal Gårdsnavnet Tråe 2015
Tunringen Gautefallheia
Tunveien Lia grendekrets 2015 Vei i Lia hyttegrend
Tveitaveien Bråtheia Gårdsnavnet Tveit 2015
Tveitveien Tørdal Gårdsnavnet Tveit 2015
Tørdalsveien Prestestranda / Tørdal / Kviteseid kommunegrense Bygda Tørdal 1969 Fv 38
Ugleveien
Ulvekula Prestestranda Området Ulvekula 1969
Vanntårnbakken Kroken, Neslandsvatn Vanntårnet, nr. 45 2015
Vefallveien Kroken Gårdsnavnet Vefall
Velleksvei Mjelkåsen 1986
Vellumvannsveien Gisholt, Skien / Drangedal / Bamble Vellomvannet i Drangedal 2000 Veien starter i Skien, er innom Drangedal og ender ved vannet Langen i Bamble.
Vesternesveien Våje 2015
Vestgardsåsen Bostrak 2015
Vestliaveien Lia grendekrets 2015
Vestre Blekapynten Gautefallheia Åsen Bleka 2020 Hyttevei
Vestre Midtstrandlia Lia grendekrets Lokaliteten Midtstrandlia 2015
Vrålsvannsveien Lia grendekrets, Gautefall Panorama hyttefelt Vrålsvatnet 2015 Hyttevei
Vølaneveien Kroken Området Vølan rundt Vølandtjenna. Flere navn med Vølan her. 2015
Vøllestadveien Lia grendekrets Gårdsnavnet Vøllestad 2015
Ytre Vefall Kroken, Vefall Gårdsnavnet Ytre Vefall 2015
Østredalen Tørdal Lokaliteten Østredalen 2015
Øygardsgrenda Kroken, Brødsjø Øygardsgrenda 2015
Øygardsveien Kroken, Heldal Gårdsnavnet Øygarden 2015
Åkregrenda Kroken Åkregrenda/Gårdsnavnet Åkre (gnr. 17)
Åkreveien Kjosen, Åkre Gårdsnavnet Åkre (gnr. 6) 2015
Åseveien Bostrak Gårdsnavnet Åse 2015

Kilder

Følgende er hovedkildene for oversikten; i tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra ymse artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artiklene om gater og veier.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Statens vegvesen, Vegliste 2017, Telemark
  • Erik Bolstad: Drangedal
  • Gatene i Norge: Drangedal
  • Sannes, Olav: Drangedal med Tørdal. Gards- og ættesoga. Skien 1974
  • Norske gardsbruk, Bind XII Telemark fylke I, Forlaget Norske gardsbruk 1955
  • Statistisk sentralbyrå: Grunnkretser og tettsteder. Dokumentasjon 1980, 0817 Drangedal
  • Vestmar 12. november 1969: ''Den store gatenavndåpen i Drangedal tilendebrakt''
  • Notiser og referater fra kommunale navnsettingssaker i lokalavisene
  • Diverse kommunale dokumenter med tilknytning til navnsetting av veier