Vestre Moland og Lillesand Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lagets logo.

Vestre Moland og Lillesand Historielag har som formål å fremme interessen for kulturvern, slekts- og lokalhistorie i Lillesand og Vestre Moland. Laget er medlem av Landslaget for lokalhistorie og Agder historielag, og leder pr. 2023 er Pål Osjord.

Historielaget ble stifta 28. mars 1938, etter initiativ fra skolestyrer K. Kr. Olsen (1867-1960) året før. Han ble også den første formannen. På 60- og 70-tallet lå laget nede, men det ble gjenopplivet 31. mars 1987. I 2019 hadde laget 213 medlemmer.

Område

Lillesand kommune består pr. i dag (2023) av de tre tidligere kommunene Lillesand, Vestre Moland og Høvåg. Dette historielaget dekker de to førstnevnte kommunene, mens Høvåg museums- og historielag dekker gamle Høvåg kommune.

Ledere

  • Berit Eide Johnsen (1987-1990)
  • Astrid Jaksholt Økland (1991-1993, 1995-2004)
  • Lorentz Abrahamsen (1994)
  • Anders Auen Grimnes (2005)
  • Magne Bjørge Songvoll (2006 og 2007)
  • Kristian Sundtoft (2008-2014)
  • Terje Ellefsen (2015–2016)
  • Ragnar Langfeldt (2017-2020)
  • Siri Skuggevik (2021-2023)
  • Pål Osjord (2023-)

Aktivitet

Historielaget har årlig en rekke arrangementer: årsmøte, foredrag, turer, og medvirkning på diverse større arrangementer som f.eks. Vervendagen i august og julemarkedet i desember. Mesteparten finner sted i lokalområdet, men det er også av og til turer til historiske steder i regionen. Disse er noen ganger alene, andre ganger i samarbeid med nabohistorielag. Veiledning og hjelp med slektsgransking og lokalhistorie er etterspurt av mange som henvender seg til laget.

Laget har i alle år arbeidet for å holde minnet om Kristian Lofthus (1750–1797) i hevd. På hans gamle boplass ble det i 1914 satt opp et monument, men omgivelsene rundt minnesmerket ble lenge dårlig vedlikeholdt. HIstorielaget tok derfor ansvaret for å få til en oppgradering og forskjønning i samarbeid med Lillesand Bondelag. I en del år har laget hatt en markering av Lofthus ved bautaen på den årlige Møglestudagen på storgården like ved.

På 1900-tallet arbeidet historielagsmedlemmer som K. Kr. Olsen, Olav Dahl og Peder Larsen med å samle inn opplysninger til en bygdebok. Historielagets arkiv består av mange hyllemeter avskrevne kilder og beretninger fra eldre tid. Mye av dette stoffet har blitt brukt da bygdebokprosjektet endelig kom i gang på 2010-tallet i regi av Lillesand kommune og Lillesands Sparebank. Flere sentrale historielagsmedlemmer er aktive i arbeidsgruppa. Terje Sødal skriver gårds- og slektshistorie meds Berit Eide Johnsen skriver generell historie. Pr. idag (2023) er det gitt ut fem av åtte bind gårds- og slektshistorie, og ett av tre bind generell historie.

Utgivelser

Siden 1987 har laget gitt ut årsskriftet Det var en gang annethvert år. Laget gir også ut en kalender med lokalhistoriske bilder årlig, samt sporadiske andre utgivelser av lokalhistorisk art (f.eks. dialektboka E seiår de bare av Bergliot Øie Johansen). I tillegg støtter det utgivelser med lokalhistorisk innhold (f.eks. Vannveien var landeveien av Tom Svennevig).

Redaksjon pr. 2022: Terje Ellefsen (redaktør), John Gustav Johansen, Bergliot Øie Johansen.

Kilder og eksterne lenker