Vestregata 45 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Glassfasaden til Tromsø kommunes kontorer reflekterer sollyset der Vestregata 41-47 tidligere lå, nr. 45 omtrent der nærmeste bil er parkert.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata 41-45 med nr. 45 helt til venstre i bildet.
Foto: Chr. Hansen, 1920-tallet?
Det gamle rådhuset hadde adresse Vestregata 45-47. Noen uker senere ble det revet.
Foto: Einar Dahl ( 2020).

Vestregata 45 i Tromsø hadde mye gammel fotografhistorie i veggene da det ble revet på 1950-tallet. - Gammelt matr.nr. 389.

Fotograf Wickstrøm

Målebrev til Arne Tollefsen, tinglyst 6. nov. 1848.

Skjøte fra A. Tollefsen til maler Wickstrøm på hus og grunn i 1855.

I 1865 bodde fotograf Johan Wickstrøm her med kona Ingeborg Nibe og tre barn.

I 1875: Ingeborg Bergethe Wickstrøm med to døtre. (Fotografen var i Hamburg).

I 1885: Fotograf Jørgen Wickstrøm med kona Andrea, fire barn, moren Ingeborg Wickstrøm, fotografisk kopist Marie Wickstrøm, fotograflærling Mathis Mathisen og tjenestepiken Mathilde Jacobsen.

Fotografene With og Hansen

Atelieret ble i 1895 overtatt av Hedley With, som virket et par år. Etter ham kom Christian Hansen i 1897. Han var en meget dyktig fotograf og ble byens mest brukte. Han kjøpte tidlig på 1900-tallet Fredrik Langes gate 22.

Skjøte fra tidligere malermester Johan Wickstrøm til Jørgen Wickstrøms barn Johannes, Ellen og Jørgen Ingebrigt Wickstrøm, i 1897.

I 1897 døde både far og sønn Wickstrøm med få måneders mellomrom.

I 1900: Enke og beskjeftiget med fotografien Andrea Wickstrøm med to sønner, dreng hos handelsmann Hans Jakobsen med kona Sigrid, kontorist Rudolf Sivertsen, smedsvenn Laurits Gundersen med kona Marie, datteren Wilhelmine og pleiebarnet Erling Giæver, sypike Inger Pedersen.

Eid av Jørgen Wickstrøms barn i 1904.

I 1910: Enke Andrea Wickstrøm med tre sønner, tjenestepike Jenny Johannesen, kjører Eskild Meyer med kona Magna, løsarbeider Nils Berentsen med kona Antona med fire døtre, enke Allethe Eilertsen, vaskekone Marie Jørgensen med en datterdatter.

Skjøte fra «Johan Wickstrøms barn Johannes, Jørgen og Kristian Wickstrøm, samt Andrea Wickstrøm, enke etter nevnte Johan Wickstrøm», til Tromsø kommune, på de i kjøpekontrakten anførte vilkår, i 1911.

Tromsø kommune

I 1916: Politibetjent Rasmus og Dagmar Rørhus, vaskerpike Lisa Jensen, tjenestepike Janna Knudsen, vaskepike Sofie Nilsen, arbeider Ole og Anna Sørensen.

Eid av Tromsø kommune i 1918 og siden.

Politibolig, først Rørhus (1932), senere Johan Skogdal, (1940/57), arbeider Cornelius Dahl, (1940).

Arbeiderne Torleif og Hjørdis, lettmatros John Packalén, bud Arne og konstabel Johan Skogdal, (1946).

Huset ble revet på 1950-tallet for å gi plass til det nye rådhuset som sto ferdig i 1958/59.

Dette måtte igjen vike for et enda større rådhus som sto ferdig i 2004.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.