Vindebroen i Fredrikstad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Vollportbro)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vindebroen fra Voldportravelinet til Voldporten.
Vindebroene før veifyllingen kom i 1906.

Vindebroen eller Voldportbroen fører fra Voldporten til Voldportravelinet. Den første vindebroen ble oppført i 1697-1699, og hadde en broklaff på midten som kunne heises opp. Broen var bygd av tømmer med murte bropillarer. Den erstattet tidligere broer av tømmer som hadde vært i bruk siden festningsvollen og den første vollporten sto ferdig i 1660-årene. Vindebroen var frem til 1906 den eneste adkomsten til Gamlebyen fra øst.

På grunn av at tømmeret i den første vindebroen fra 1697/98 råtnet, ble en ny bro oppført allerede i 1715. Den led samme skjebne og ble følgelig skiftet ut i 1736. Året etter stod denne klar med blant annet nymalte dekorelementer. Dessverre vet vi ikke noe mer om hvordan de har sett ut. Etter dette har tømmeret i broen blitt skiftet ut med jevne mellomrom, ca. hvert trettiende til femtiende år, på grunn av at tømmeret rett og slett har råtnet. Det er en utvikling som har pågått helt frem til idag.

Vindebroen ble restaurert i 1993 i forbindelse med den store restaureringen av Fredrikstad festning. Selv om solid malmfuru ble brukt denne gangen, begynte den allerede etter ti års tid å råtne. Ny bro måtte derfor oppføres, og den sto ferdig sommeren 2007.

Forut for den siste restaureringen var det diskusjon om en skulle bruke moderne impregnerte materialer for at broen skulle få en lengre levetid. Dette ble ansett for ikke å være autentisk - selv under tykke lag av tjære, og ble ikke gjennomført. Underveis i restaureringene ble imidlertid de autentiske, håndsmidde boltene med firkantede hoder erstattet med moderne 6-kantede bolter og muttere. På disse er produsentdata og stålkvalitet gravert inn og godt synlig, noe de gamle smedene ikke hadde mulighet for.

Vindebroen over ravelinsgraven

I 1906 ble Torsnesveien forlenget inn i byen med en veifylling. Inntil da var det nok en vindebro som førte østover fra Voldportravelinet over ravelinsgraven. Den ble fjernet da veien kom.

Galleri

Kilder

  • Verneplan Fredrikstad festning, 2006
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie bd. 1 og 2, Fredrikstad 1960/1964
  • Widerberg, C.S.: «Festningen» i Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, utg. Riksantikvariatet, Oslo 1934.


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.202984° N 10.957269° Ø