Wilhelm Martens (1824-1908)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Wilhelm Martens.
Foto: Ukjent, hentet Kobro 1915: Norges læger.

Johan Wilhelm Storjohann Martens (født 10. november 1824 i Bergen, død 14. september 1908 i Kristiania) var lege, i en årrekke militærlege, først i Bergen, senere i Kristiania, hvor han ved sin fratreden i 1898 var brigadelege.

Familie

Wilhelm Martens var sønn av Daniel Georg Martens (1765-1849) og Thomasine Georgine Krogh Martens f. Tobiesen (1785-1865), og ble gift i 1853 med Henriette Georgine Kaurin (1831-1909). Han var bror av blant andre brigadelege Daniel Georg Martens (1817-1898).

Liv og virke

Ved folketellingen for 1900 var Martens bosatt her, hos arkitekt Eduard Carlén i Carléns egentegnede villa i Nordstrandveien 25 i det daværende Aker herred.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Wilhelm Martens ble cand. med. i mars 1849. I 1852 bosatte han seg i fødebyen Bergen, hvor han i 1854 ble korpslege og i 1869 brigadelege i Bergenske brigade. I 1877 fratrådte han denne stillingen, da han ble utnevnt til garnisonerende korpslege i Kristiania.

I 1889 ble Martens kaptein i armeens sanitet og major i armeens legeetat, samt beordret til overlege ved Garnisonssykehuset. I 1890 ble han utnevnt til major i armeens sanitet, og brigadelege i 2. Akerhusske brigades distrikt.

Martens gikk av for aldersgrensen i 1898. De påfølgende årene bodde han dels i utlandet (mest i Sveits), dels i eller ved Kristiania.

Bosteder

Ved folketellingen for 1865 er Wilhelm Martens oppført som lege i Bergen, sammen med kona og en sønn, men ingen adresse er oppgitt. Ved folketellingen for 1885 for Kristiania er han oppført som garnisonerende coprslæge på adressen Inkognitogata 35.

Ved folketellingen for 1900 er Martens oppført som Major, fhv. Brigadelæge, og er bosatt sammen med kona på eiendommen Rosenborg i Aker herred, (Nordstrandveien 25), som beboer hos arkitekten Eduard Carlén i en villa Carlén selv tegnet på slutten av 1890-tallet.

Ettermæle

Wilhelm Martens er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I det biografiske verket Norges læger 1800-1908 (Kobro 1915), ble Wilhelm Martens beskrevet slik:

Han var i tjenesten den samvittighedsfulde, loyale officer, ved sygesengen den medfølende, vennesæle, selvopofrende og dygtige læge, og blant kamerater det rættænkende, retmenende og fredselskende menneske.

Wilhelm Martens er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Brigadelæge er benyttet på gravminnet.

Martens ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1896.

Kilder