Alf Mjøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Offiseren Alf Mjøen
Brev fra ordfører Alf Mjøen (1902)
Gravminnet på Hunn gravlund.
Foto: 2014.

Alf Mjøen (født 1869Gjøvik, død samme sted 1956) var offiser, politiker og gardbruker fra Gjøvik. Fra 1902 til 1904 var han ordfører i byen, valgt inn på Venstres liste. Han meldte seg 1904 inn i Arbeiderdemokratene og representerte partiet på Stortinget i periodene 1913-24 og 1928-36. Alf Mjøen ble partiets siste mann på tinget. Mjøen bodde mesteparten av sitt liv på Gjøvik gård (Ner-Gjøvik), en eiendom han testamenterte til Gjøvik kommune. Parken på garden er nå det største friområdet i Gjøvik sentrum.

Mjøen vokste opp på garden Gjøvik, som sønn av statsagronom/brukseier Niels Hansen og Augusta Mjøen. Dette var en svært kulturinteressert familie, der musikk og teater var en viktig del av tilværelsen. Alf var særlig kjent for å være en god sanger. Trass i musikkinteressen utdanna Alf Mjøen seg til offiser, og fikk i 1903 kapteins grad. I 1916 ble han major, og i 1924 oberstløytnant. Han avslutta sin militære karriere som generalkrigskommissær. Også som stortingsrepresentant var han opptatt av forsvarssaken. Mjøen var hele tida medlem av militærkomiteen, og i flere perioder var han også formann i denne.

Alf Mjøens andre hovedinteresse innafor politikken var småbrukersaken. Han kjøpte flere større jordbrukseiendommer rundt Gjøvik, som han til dels stykka opp i småbruk. I samtida var det imidlertid enkelte som mente å gjennomskue Mjøens idealisme; han solgte nok også tomter, hus og andre eiendommer av reine profitthensyn. Salget av garden Anekstad i Nordlia ble gjenstand for en konflikt som gikk helt til Høyesterett.

Mjøens biograf O. Joh. Vasbotten karakteriserer ham slik: «Mjøen var en av Stortingets populæreste skikkelser på grunn av sine charmerende personlige egenskaper: elskverdig, tolerant og frisinnet – på en gang folkelig bred og samtidig en grand seigneur, en landadelsmannstype har man sagt, i sin ytre karakteristiske skikkelse.» Alf Mjøen er gravlagt på Hunn gravlund. Han er hedra med ei byste i parken på Gjøvik gård, "reist i takknemlighet av Gjøvik kommune". Alf Mjøens veg ligger i bydelen Kallerud.

Mjøen som stortingsmann

Fra 1928 til 1936 var Alf Mjøen Det radikale folkepartis eneste stortingsrepresentant. Hva klarte denne enmannsgruppa å utrette? Bidro hans "charmerende personlige egenskaper" til at partiet tross alt fikk gjennomslag for visse standpunkter? I 1929 sørga Mjøen i hvert fall for at Toten-presten Anders Hovden fikk fortsette et år utover normal pensjonsalder:

«Jeg vidste intet om at herr Sognepræsten stod ved Aldersgrænsen før jeg fik en skr. fra Kjøpmann L. Madshus. Det var en kjærkommen og til like lett Opgave å tale med Kirkestatsråden om at vor landskjente Totenprest ikke skulde tale i Nidarosdomen næste Aar som forhenværende Prest. Jeg fik den Forsikring, at saa ikke skulde skje.»

Kilder og litteratur

Eksterne lenker