Kallerud (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kallerud
Fylke: Innlandet
Kommune: Gjøvik
Gnr.: 66
Bnr: 1 (sammen med Brusveen)

Kallerud var en gard i Gjøvik kommune, tidligere i den sentrumsnære delen av Vardal kommune. Gardsnavnet er i dag navnet på et strøk.

Gardsnavnet stammer fra århundrene før Svartedauden. Første bruker registrert i Vardal bygdebok er Bård Simensen i 1665. På 1740-tallet overtok Ole Pedersen, og herfra gikk den i arv til Peder Olsen i 1791 og Ole Pedersen i 1817. Med beliggenhet inntil Hunnselva og Brufossen hadde garden møllekvern, en av de større i Vardal.

Ole Pedersen druknet i 1837. Enken Ingeborg Pedersdatter Nygård solgte Kallerud i 1840 til Hans Skikkelstad, eier av Brusveen gard på motsatt side av Hunnselva. Kallerud ble lagt under samme bruksnummer som Brusveen gard, gnr. 66/1. Hans Skikkelstad og hans «etterkommere», Mustad-slekta, bygde opp det som ble Mustad Fabrikker ved Hunnselva. I stedet for gardsdrift ble det på Kallerud boende Mustad-ansatte og deres familier.

På 1960- og 1970-tallet ble ei rekke skoler lagt til Kallerud (seinere Høgskolen i Gjøvik). Området hadde store åpne sletter; da det på 1970-tallet ble foreslått å omgjøre slettene til et friluftsområde à la Ekebergsletta i Oslo, het det: «Selv om området nå har ligget brakk i årevis, kommer sikkert den jordbruksmessige betydning til å bli understreket på det kraftigste».

Campus Arena (Kallerudhallen) i 2017.

I 1989 var den gamle hovedbygningen eid av Gjøvik kommune, men ble leid av studentenes organisasjoner for å realisere studenthus med kontorer. Seinere skulle et nytt Studentenes Hus reises i tilknytning til bygningen. Det ble en langvarig føljetong fra 1995 til 1998 med energiske naboprotester. Det kommunale selskapet Industribygg AS bygde likevel Studentenes Hus, til 6,75 millioner kroner hvorav 750 000 var direkte støtte fra Gjøvik kommune. På motsatt side kom det studentbarnehage.

Kallerud-området ble helt preget av Høgskolen i Gjøvik, seinere NTNU Gjøvik, som stadig utvidet i tillegg til at andre skoler og Kallerudhallen har blitt lagt i tilknytning til disse. Sør og vest på området ble det bygget opp næringsparker i Kallerudlia og Kallerudsvingen samt Kallerud handelspark. Boligområdet øst for Kallerud, Tongjordet, regnes iblant til samme strøk.

Kilder

Motiv fra Merkantilvegen på Kallerud. Foto fra 2017.