Niels Hansen (1824–1904)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Niels Hansen Backe-Mølle.
Foto: Mjøsmuseet

Niels Hansen (Backe-Mølle) (født 1824 i Nydalen i Aker, død 1904 på Gjøvik gård) var en av Norges første statsagronomer og gårdbruker på Gjøvik gård. Han ble gift med Augusta Mjøen (1824-1904) i 1857, de bodde fire år på Haugsrud i Romedal før de flyttet til Nedre Gjøvik, som gården het opprinnelig. De fikk sju barn, deriblant Jon Alfred Mjøen, Inga Volckmar, Alf Mjøen og Reidar Mjøen. Dette var en svært kulturinteressert familie, der musikk og teater var en viktig del av tilværelsen.

Oppvekst

Foreldrene til Niels var Kari Nielsdatter Flaaten fra Andebu i Jarlsberg (1789 - 1858) og Jens Hansen Kjendsjordet (1785 - 1852) fra Stumlien på Biri. Faren ble en av Hans Nielsen Hauges trofaste venner og kom i tjeneste hos ham på Bakke mølle. Hansen kjøpte halve mølla i 1817, og da Hauge døde i 1824, ble Jens Hansen eier av hele mølla. Niels hadde to brødre, Hans f. 1816 og Edvard f. 1826. Brødrene overtok Bakke mølle etter faren. Ifølge Augusta Mjøens erindringer vokste Niels etter hvert opp hos naboen, det velstående ekteparet Arnt og Randi Solem, som også var venner av Hauge. De hadde kjøpt Sandaker gård og mølle i 1824, som lå rett ovenfor Bakke mølle. Ekteparet fikk selv mange barn, men bare en av dem, sønnen Johan Frederik f. 1814 vokste opp. I 1840 flyttet Solemfamilien tilbake til gården Stavne ved Trondheim.

Utdanning og arbeidsliv

Gjøvik gårds hovedbygning satt opp av Caspar Kauffeldt til venstre og Hansens nybygde mølle til høyre, foto tatt våren 1862.
Foto: Mjøsmuseet

Niels Hansen hadde landbrukseksamen fra Munkvolds landbruksskole i Trondheim, ca 1850. Denne skolen ble opprettet i 1946 av amtet i Søndre Trondhjems amt. Skolen ble drevet av Hansens pleiebror, Frederik Arntsen Solem fra oppstarten til 1858. Seinere fikk Hansen statsstipend og studerte ved det nyetablerte Ultuna lantbruksinstitut ved Uppsala. Sommeren 1854 ble han ansatt som en av tre nyoppnevnte statsagronomer i Norge og kom bl.a. til Oppdal, der han møtte sin seinere kone Augusta Mjøen. Hans arbeidsfelt var engvatning og han reiste mye rundt for å veilede bøndene i dette. Seinere fikk han arbeid som statskontrollør, noe som førte til at han var mye bortreist i sommersesongen. Med han kom en jordbruksinteressert mann til Gjøvik gård. Han fikk bygget ny mølle og forbedret de andre bygningene. Gården ble skysstasjon i 1867, noe som førte med seg ny aktivitet til gården.

Familieliv på Nedre Gjøvik

Sonja Mjøens dåp på Gjøvik gård i 1899.
Foto: Hilda Julin (Mjøsmuseet).

Niels Hansen giftet seg med Augusta Mjøen i 1857. Augusta skriver om sin mann at han var « … en pen, stilfærdig, tilbakeholden Mand.» Han var meget musikalsk som sin kone, og både sang og spilte fiolin. Alle de sju barna deres var musikalske. Datteren, fiolinist Inga Mjøen startet det som i dag er Gjøvik Symfoniorkester i 1903. Den nest yngste sønnen Alf overtok gården nedre Gjøvik etter foreldrene sine i 1894.

  • Karen Ragnhild («Ragna») (1858-1939), gift med ingeniør Bernhard Theodor Albert Jacobi (1856–1914)
  • Jon Alfred (1860-1939), lege, kjemiker og arvelighetsforsker i Oslo
  • Hjalmar (1862-1905), kommunelege i Romedal
  • Augusta (1864-1952), gift Hanneborg, skilt, deretter gift Jervell
  • Inga (1867-1907), gift med lege og redaktør Hans Volckmar
  • Alf (1869-1956), gårdbruker, generalkrigskommisær og stortingspolitiker gjennom mange år
  • Reidar (1871-1953), jurist, musikk- og litteraturkritiker i Oslo

Kilder