Fredrik Langes gate 1

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her omtrent, til høyre på denne parkeringsplassen, lå Fr. Langes gate 1.
Foto: Einar Dahl (2017).
Bildet er tatt fra fløttmannsbrygga i 1940. Vi ser Fr. Langes gt. 2 til venstre og over fløttmannshuset skimter vi mønet av Fr. Langes gate 1.
Det lave huset i forgrunnen, Fr. Langes gt. 1, slapp såvidt unna brannen i 1948, i likhet med nr. 2 til venstre og nr. 4 til høyre.

Fredrik Langes gate 1 i Tromsø var et lite pakkhus som lå rett nord for den kjente fløttmannsbrygga, kaia som markerte sørenden av indre havnebasseng. Eiendommen var utgått fra matr.nr. 375 som omfattet gammelmoloen og Fr. Langes gate 1 og 2.

Holst

Brygga ble kjøpt av Hans Didrik Holst fra Joachim Giævers bo i 1884. Holst startet forretning i Storgata 94 i 1873 før han flyttet den til Sjøgata 35. Han bodde i Skippergata 6 og døde i 1912.

I 1914 ble eiendommen solgt av Holsts arvinger til Nicolai Holst. Han solgte den videre til Jan Knoph og Harald Thoresen i 1916. I 1917 overtok Knoph også Thoresens del. Han bodde i Skolegata 46.

Skjøte fra Jan Knoph til Johan Figenschou, 1918. Han solgte videre til Brobakke & Co A/S i 1920.

I 1929 måtte Brobakke & Co A/S selge til A/S Forretningsbanken i Trondheim. Etter oppmåling i 1931 overtok Kr. Wickstrøm eiendommen.

(Sofus) Bengtsens mek. verksted i 1932 (etabl.1922). Han bodde i Skippergata 10, som han også eide.

Wickstrøm og Austad

I 1932 eide Kr. Wickstrøm brygga. Wickstrøm drev agentur- og engrosforretning i Grønnegata 92 med lager her. Kolonial, fetevarer, frukt, radioforhandler, med mer. Hadde lager her i hvert fall til 1940.

Eid av I. Austad A/S i 1946.

Bengtsens mek. verksted, (Sofus Bengtsen), (1946).

Gikk med i brannen 7. april 1948?

Skjøte fra Ivar Austad A/S til Arne, Ivar og Thor Austad, i 1969.

På 1970- og 80-tallet ble eiendommen overdratt til barna til disse 3. I 1988 var det 14 hjemmelshavere til eiendommen, alle med tilknytning til familien Austad.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø kjøbstad. Tromsø 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.