Skippergata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det har vært mange forskjellige aktiviteter i Skippergata 10. Akkurat nå var det en pause.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata i 1938, med nr. 10 helt til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Skippergata 10 i Tromsø er en tradisjonell forretningsgård; butikk i 1. etg. og leiligheter i 2. og 3. etg. - Gammelt matr.nr. 140.

Murer Olsen

Skjøte fra Ole Barboe til Svend Pettersen, tinglyst 2. juli 1832.

Skjøte fra Svend Pettersen til Ole Olsen Wærdal, i 1838.

Skjøte fra Ole Olsen Wærdal til Nils Olsen, i 1847.

Murer Niels Olsen bodde her med kona Maren Sophie og to fosterbarn, og krydsbetjent Ingval Grøn med kona Amalie og en sønn, i 1865.

Makeskifteskjøte hvorved murer N. Olsen solgte eiendommen til Morten Korneliussen mot vederlag i matr.nr. 86 (Storgata 107), i 1868.

Bestyrer Corneliussen

I 1875 bodde handelsbestyrer og huseier Morten B.R. Corneliussen her med kona Jonæta og sju barn, kjøpmann Carl Henriksen med kona Laura.

I 1885: Handelsborger Morten Korneliussen med kona Jonætta og tre barn, tollbetjent Edvart Meyer med kona Lovise, arbeider Amund Sivertsen med kona Ane og pleiedatteren Krestofa Haagensen.

Skjøte fra Morten Corneliussen til Peder A. Thorbjørnsen Hustad, i 1893.

Agent Peder Thorbjørnsen Husstad med kona Ane Bernthine og seks barn, i 1900.

Auksjonsskjøte til bundtmaker O. Ohlsen, frasolgt P.T. Hustad, i 1906.

Bundtmaker Ohlsen

Beboere i 1910: Bundtmakermester Ole og Mathea Ohlsen med seks barn, tjenestepike Hilda Josefine Karlsen, maskinfabrikk/verkstedeier Kristian Eriksen med kona Betty og seks barn, (Se også Skippergata 4, Skippergata 18a/b og Søndre Tollbodgate 17).

Skjøte fra O. Ohlsen til Anna Larsen, i 1915.

I 1916: Enke Anna og visergutt Bjarne Larsen, bundtmaker Ole Nora Ohlsen m/forretning i Storgata 79, Mathea og kontorist Trygve Ohlsen, tjenestepikene Antone Fredriksen og Amanda Regine Hansen, sjømann Kristian og Margit Jakobsen, maskinist Kristoffer, Ingeborg, Mathea Olsen.

Skjøte fra Anna Larsen til Malvin Hansen, i 1921. Anna Larsen og sønnen Bjarne drev kafé her til ca. 1925 da de overtok ”Norden” i Storgata 97.

Montør Bengtsen

Skjøte fra Kaspara Hansen på egne og fraværende manns vegne, til Sofus Bengtsen, i 1926.

Eid og bebodd av montør Sofus Bengtsen i 1932 og 1946. Han drev (Sofus) Bengtsens mek. verksted i Fredrik Langes gate 1.

W. Engen slakterforretning, i 1932.

Slakter Ludvig Aunes Sønner, (Odd og Ingvald), slakteri- og pølsemakerforretning, i 1940. Slakter Terje Aune , sjåfør Ludvig Aune, pelsgarver Olaf Storstad, i 1940.

Sofus Bengtsen, slakter Ludvig Aunes sønner (Terje og Ingvald Aune), glassmester Georg Eriksen, vaktmester Sedolf Grønjord, maskinist Wiliam Pedersen, verftsarbeider Per og verftsformann Richard Thoresen, (1946).

Sofus Bengtsen døde i 1953, hjemmelen gikk til hustruen Inger Bengtsen.

Petter Widding, kjøttforretning, landbruksprodukter, (1957), bokbinder Sverre Sivertsen, (1957), pensjonist Inga Bengtsen, (1957).

Hermansen og Sørensen

Skjøte fra Inger Kibsgaard Bengtsen til Georg Hermansen og Irene Sørensen, i 1963.

Rolf Kirkvik, pølsemaker/slakterforretning. Dette var en filial av forretningen i Strandveien 52, (1966), William Sørensen, (1966).

Skjøte fra Georg Hermansen til William Sørensen på hans ½-del, i 1967.

Skjøte fra Irene og William Sørensen til Ole Hermansen i 1969.

Teknisk salg A/S, kontor, butikkutstilling, (1972), Arne Mæhle, rammer, glass, (1972).

Aspenes trafikkskole, (1977), Aquanord U/V Teknikk, (Ole Hermansen), (1977), Tromsø Helse- og undervisningssenter, (1977).

Norsk Salgssentral Troms og Finnmark A/S, (1982), Turk-San Saban Toker & co, (1982).

Hans og Hennes frisørsalong, (1986), Singer A/S, (1986), Henry Solbakken, (1986), Tromsø Arbeiderparti, (1986/93).

Skjøte fra Ole Hermansen til Skippergaten 10 A/S, i 1988.

Tromsø Arbeiderparti

Skjøte fra Skippergaten 10 A/S til Tromsø Arbeiderparti, i 1990.

Tor Inge Sørensen, (1990), Tromsø Helseform Studio (Frøydis Jensen), (1990).

Hugo Henstein, (1993), Lyngen Steinindustri A/S, avd. Tromsø, (1993/96), Svein Sandvik, (1993), Roger Solheim, (1993), Støttesenter mot incest, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.