Søndre Tollbodgate 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre Tollbodgate 17 er et upretensiøst bygg, men har hatt mange spennende leietakere.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nr. 17 sett fra Skansen, nr. 15 til høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et fint bilde av Søndre Tollbodgate 13 til 19 i 1937.
Foto: Marie B. Øien
I bakgården til nr. 17 bygde Kristian Eriksen opp motorverkstedet "Gideons filial". Verkstedet var tydeligvis også i drift på slutten av 1930-tallet.
Foto: Vilhjewlm Riksheim (1938).
Nr. 15, 17 og 19 ca. 1960. Det går mot slutten for dem alle; nr. 19 ble revet, de andre ble erstattet med mer moderne bygg.
Foto: H.A. Brandt
I 1969 er alle tre bryggene revet. Nr. 15 og 17 er tilbake i ny drakt.
Foto: Fjellanger/Widerøe

Søndre Tollbodgate 17 i Tromsø har en lang og allsidig historie. - Gammelt matrikkelnr. 434.

Fra kjøpmann til kjøpmann

Målebrev til kjøpmann H.P. Müller på pakkhusgrunn ved Tollbodneset, tinglyst 25. feb. 1853.

Skjøte fra Müller til kjøpmann Joackim Lampe på pakkhus og grunn, 1856. Lampe drev en finere kolonial i Storgata 97.

Auksjonsskjøte til Hillebert Pettersen, frasolgt Lampe & Co’s konkursbo, 1863. Hillebert Pettersen var storkjøpmann og hadde bygd Storgata 112 ca. 1860.

Overtatt av Norges Bank etter Pettersens konkurs i 1878.

Auksjonsskjøte til Ivar Austad, K. Tessem og Arnesen & Georgsen på denne eiendommen og matr.nr. 486 (Søndre Tollbodgate 19), frasolgt H. Pettersens bo, til Norges Bank, der igjen har overdratt den til kjøperne, 1899.

Skjøte fra Arnesen & Georgsen til Austad og Tessem på deres andel i eiendommene, 1901.

Bekjentgjørelse om at Tessem hadde åpnet akkordforhandlinger, 1907.

Austad/Tessem solgte til båtbygger Betuel Benjaminsen og verftseier Fredrik Eliassen i 1908.

Gideons filial

Den danske montøren Kristian Eriksen kom i 1909 til byen som agent for motorfabrikken ”Gideon”. Han kjøpte brygga i løpet av 1910/12 og grunnla ”Gideons filial” med et velutstyrt motorverksted og hadde mange mann i arbeid. Han kjøpte også Skippergata 18a/b, der han bodde. Han var dessuten eier av byens første bil. I 1916 solgte han brygga til Ole Kristian Sørbøe og forlot byen som en holden mann.

Sørbøe solgte videre til kjøpmann Andreas Hovde, Anders A. Hovde og Hans Langva i 1916.

Extraktfabrikk

I 1918 startet ” A/S Norsk Extraktfabrik” opp i leide lokaler. Den arbeidet spesielt med næringsekstrakter av fisk, andre biprodukter og fiskeskinn. Eierne var fra Kristiania. I 1918 ble selskapet slått sammen med ”Arctic Preserving” på Roald Amundsens plass 1 til ”Norsk Extrakt & Preserving Co. A/S” som i 1918/19 overtok fabrikkbygningene der. Da var imidlertid konjunkturene falt og fabrikken kom aldri i drift.

Skifteskjøte fra Andreas Hovdes dødsbo til A/S Albert Hovde, Ålesund, på avdødes ½-part, i 1922.

Holms sønner

Firmaet ”Otto Holms sønner” ble etablert av Otto Holm i 1928. Ved hans død i 1930 ble det overtatt av sønnene Astrup og Øivind Holm med kontor og pakkhus her. Fiske- og fangst produkter, kystbefraktning og assuranse.

Skjøte fra Hans Langvas konkursbo og Albert Hovdes konkursbo og Andreas Hovde til Otto Holms sønner, Tromsø, 1935.

Partsrederiet ”Isfjell”, fiske og fangst, disp. O. Holms sønner, (1940), partsrederiet ”Polarfjell” M/K, ishavsfangst, disp. O. Holms sønner, (1940), fangstrederiet ”Polar”, selfangst, ekspedisjonsturer, O. Holms sønner sammen med Dragøy, (1940).

Eid av Otto Holms Sønner, sild- og fiskeforretning, D/S-ekspedisjon, kystbefraktning, skipsrederi, ishavsprodukter, tran, guano, agentur og assuranse, i 1946, (Astrup og Otto Holm).

«Isfjell» partsrederi (Otto Holms Sønner), «Nordkyst» A/S, fiske- og fangstrederi (disp. Astrup Holm), fangstrederiet ”Polar”, skipsrederi og ishavsfangst (disp. Astrup Holm), partsrederiet ”Polarfjell” M/K, ishavsfangst (disp. O. Holms sønner), Senjehopens fiskeforretning A/S, saltfisk, tran, rogn, sild, ferskfisk, kull, salt, solar- og smøreoljer, (disp. Astrup Holm), «M/k Sterling», partsrederi, fraktfart, fiskeri (disp. Astrup Holm), (1946).

Lars Holm, shipping, skipsmegling, spedisjon, etablert i 1963. Firmaet hadde 10 ansatte i 1983. (1984/99).

Otto Holms sønner, megler/befraktning/rederi/agentur/fiske og fangst, (Astrup Holm), (1966/82), ”Polarsirkel” A/S, fiske- fangst- og skipsrederi, (disp. Astrup Holm), (1966).

Elektrisk bureau A/S, agentur Tromsø, (1966).

Skjøte fra Otto Holms Sønner v/Astrup Holm, til Søndre tollbodgate 17 A/S, i 1968.

Mediehus

Per Kure-Scandia A/S, (1972), Lundblads trykkeri, (1977/82), Anebyhus A/S, (1977).

Asea Scandia A/S, (1982/86), frilans fotograf Ola Røe, (1986/96), Røe Foto A/S, (1990/99),Ty’pisk A/S, (1986).

Aftenpostens Nord-Norgekontor, (1990/99), Aurora Borealis A B-tur (Anna-Kristin Brigtsen), (1990), Esben Holm, (1990), LokoMotiv A/S, (1990), NTB, (1990/99), Jørn Berger Nyvoll, (1990), Reibo & Cetera A/S, aut. reklamebyrå, (1990/99), fotograf Rolf Rønne, (1990/93), Tromsø Lokal-TV A/S, (1990), TV Nord (Helge Otto Mathisen), (1990).

TVTromsø ble etablert høsten 1991 etter at Tromsø Lokal-TV ble lagt ned etter halvannet års drift, (1993/99). - Det gikk ikke bedre for TVTromsø; etter store underskudd ble driften avviklet i 2008.

Yngve Mydland, reklamekonsulent, (1993), Scandic Marine (Lars Holm), (1996/99).

DK Nor Linjen AS, (1999), Holm Agency AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! En kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Tromsø 2005.