Skolegata 46 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 46 var brunt helt til omkring 2010, da ble det hvitt.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Et virkelig sjeldent bilde hvor vi ser Andersongården øverst til høyre, så Skolegata 46 og så Skolegata sørover.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920-åra).

Skolegata 46 i Tromsø - Tidligere adresse: Øvre skolegate 62, Kvilheim. - Eiendommen ble utskilt fra b.nr. 28, Petersminde.

Ingeniør Knoph

Skjøte fra Chr. Ulve til Jan Kjelland Knoph på dette bruk, datert 21. aug., tinglyst 2. nov. 1914. Knoph var partner i Fredrik Langes gate 1.

Attest fra Tromsø skifterett om at Jan K. Knoph avgikk ved døden 13/2-1928, etterlatende seg som eneste, myndige og selvskiftende arvinger enken Magna Knoph, faren Helobard Knoph og moren Bergitta Knoph, i 1928. – Helobard Knoph hadde hatt mange jern i ilden i Tromsø, bl.a. gjennom verkstedet Knoph & Fosse ved Skansen.

Fullmektig Falck

Skjøte fra Magna, Birgitta og H. Knoph til fru Margareth Falck, i 1928.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 46, tinglyst 8/6-1933.

Eid av Margaret Falck i 1932 og 1972/77.

O.r. sakfører Sig. Falck, han hadde praksis i Storgata 74, (1940/57).

Laboratoriefullmektig Eva Falck, (1957).

Eva Wilhelmsen

Eva og Kr. Wilhelmsen, m/arkitektkontor i Skippergata 6, (1966), og i Storgata 101 (1972/86).

Hjemmelsovergang fra Hanna Margaret Falck til Eva Wilhelmsen og Per og Paul Falck, i 1981.

Skjøte fra Per og Paul Falck til Eva Wilhelmsen på deres andel, i 1981.

Eva og Kr. Wilhelmsen, (1990/93).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.