Skolegata (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre del av Skolegata. Nr. 30 til høyre.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Et uvanlig bilde av Skolegatas begynnelse, sett fra sør.
Foto: Mittet (1920-åra?).
Nordre del av Skolegata. Kongsbakken i forgrunnen, Gyllenborg skole til venstre.
Foto: Einar Dahl, 2016.
I nordenden fortsetter hovedløpet av Skolegata i Dramsveien mens Skolegata splittes opp i småveier. Til venstre er innkjørselen til nr. 46, veien rett fram går til nr. 48-52, skrått til høyre går veien til nr. 51-53, helt til høyre er innkjørselen til Dramsveien 2.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Skolegata i Tromsø er en gate i øvre del av Tromsø sentrum. Den er parallellgate til Parkgata (på nedsiden) og Petersborggata (på øversiden). I sør fortsetter gata i Jonas Lies gate, i nord slutter gata under Rambergan. - Fram til 1929 het gata Øvre skolegate.

Øvre skolegate 2, Solstuen, ble i 1908 oppdelt i det som i dag er Skolegata 2-14. Deretter kom Vannsletten, eid av A. Evjen, som omfattet området fra om med Kongsbakken videregående bort til Gyllenborg skole. Med få unntak ble gata bebygd mellom 1900 og 1920. Et unntak var herskapsvillaen Gyllenborg, Skolegata 38, bygd allerede på 1870-tallet, da tronet den ensomt over byen. De som bygde i Skolegata var av solid middelklasse; kjøpmenn, advokater, lærere og offentlige embedsmenn.

I 1900 ble Tromsø folkeskole, også kalt "treskolen" eller "pikeskolen", innviet. Den ble revet i 1978. I 1910 ble første del av dagens Gyllenborg skole, Skolegata 34, fullført og i 1924 sto Tromsø off. høiere almenskole, Skolegata 16, klar til innflytting. Bortsett fra skolene, samt Gyllenborg idrettshall og AMI hotell i Skolegata 24, er alle hus i Skolegata boliger.

Gaten er fysisk delt i to av den sterkt trafikkerte Kongsbakken. Skolegata 1-32 ligger sør for dette skillet, nr. 33-53 ligger mot nord. Ved Skolegata 44 svinger gata opp mot Rambergan og deler seg i to mindre veistumper; opp mot 46-52 og bort mot 51-53. Fra nr. 44 fortsetter hovedgateløpet i Dramsveien. Denne nordre delen har en del gjennomgangstrafikk mens søndre del er stengt for innkjøring og har bare nærtrafikk.

Liste over gatenummer

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingen 1910 for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.