Skolegata 32 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 32a ble ikke bebygd før tidlig på 1990-tallet. Her sett fra sør.
Foto: Einar Dahl (2016)
Skolegata 32a sett fra nord. Dette er siste huset sør for den trafikkerte Kongsbakken som deler Skolegata i to. Her er det ingen innkjøring.
Foto: Einar Dahl (2016)
Foran steinskolen på Gyllenborg ligger det to trehus, det kan være Skolegata 32. Kanskje rester etter reperbanen som gikk nordover Skolegata?
Foto: Mittet (Ca. 1915).

Skolegata 32 i Tromsø var opprinnelig en stor eiendom som ble splittet opp før krigen. - Eiendommene Øvre skolegate 46 og 46a var, så vidt vi kan se, bebygd på slutten av 1800-tallet, men ble så liggende brakk helt til omkring 1990. Da ble det bygd et boligkompleks på tomta som i 2016 har adressen Skolegata 32a.

Skolegata 32b

Tidligere Øvre skolegate 46, Vandsletten. Fram til omkring 1910 var dette den eneste bebygde tomta i Skolegata sør for Gyllenborg skole.

Delingsforretning avholdt 18. mai, tinglyst 19. mai 1857.

Kongelig skjøte til snekkermester D.G. Evjen på denne eiendommen for påheftet årlig beløp til Tromsø sogneprest av 6 spd., tinglyst 18. okt. 1858.

Bevitnelse om at Anton Evjen er eneste og myndige arving etter Ditlev Gunerius Evjen, i 1907.

I 1910 ble det avholdt skylddeling for følgende bruk under g.nr. 119, bruksnr. 91 Vandsletten: b.nr. 236 Bækkelaget (Petersborggata 45), b.nr. 237 Bækkestad (Petersborggata 47), b.nr. 295 Lillehaugen (Skolegata 28), b.nr. 300 Gurihaugen (Bernt Lies gate 1), b.nr. 301 Bostadlund (Kirkegårdsveien 2), b.nr. 376 Skolesletten (Skolegata 16), b.nr. 377 Majorstuen (Skolegata 24) og b.nr. 378 Christiansten (Skolegata 30).

Eid av Anton Evjen i 1918.

Kart- og delingsforretning hvorved det ble utskilt en parsell som fikk navnet Øvre skolegate 48, i 1919.

Målebrev hvorved det ble utskilt en parsell som fikk navnet Øvre skolegate 36, i 1919.

Måle- og kartforretning hvorved Øvre skolegate 46a (Skolegata 32a) ble utskilt fra denne eiendommen, i 1930.

Måle- og kartforretning hvorved et grunnstykke ble utskilt og tillagt Øvre skolegate 42 (Skolegata 28), i 1930.

Eid av A. Evjen i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 32b, tinglyst 8/6-1933.

Måle- og kartforretning hvorved et grunnstykke ble fraskilt og tillagt Øvre skolegate 44, (Skolegata 30), tinglyst i 1935.

Eid av A. Evjens bo i 1946.

Skolegata 32a

Tidligere Øvre skolegate 46a

Måle- og kartforretning hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Øvre skolegate 46 (Skolegata 32b), avholdt 25. feb., tinglyst 25. sept. 1930

Skjøte fra Anton Evjen til Hanna Bakland i 1930.

Eid av Hanna Bakland i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 32a, tinglyst 8/6-1933.

Erika Hagen-Olsen

Skjøte fra Hanna Bakland til fru Erika Hagen-Olsen i 1938.

Erika Hagen Olsen døde i 1950 og arvingene var Hjørdis og Olav Hagen Olsen.

Skjøte til Tromsforum A/S i 1987.

Skjøte til Sameiet Skolegata 32a v/Hans J. Lund, Astrid Nymann, Eva Ekrem, Solveig Kvalnes, Kate Gundersen og Arild marthinsen, i 1990.

Sameiet Skolegata 32a

Tomta ble bebygd tidlig på 1990-tallet.

Trude Helgesen, (1993), disponent i Bilco Tor Henriksen, (1993/96), Solveig Kvalnes, (1993), Hans og Babby Lund, (1993), Margrethe Nilsen, (1993), Marianne Soelberg Olsen, (1993)

Skattøra Invest AS (Guttorm Soelberg Olsen), (1996).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.