Grønnegata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det har ikke skjedd store endringer med Grønnegata 14 siden 1960. 2015.
Foto: Einar Dahl
Kvartalet Grønnegata 14-20 i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 14 i Tromsø er et toetasjes, ganske stort trehus. Familien Trondsen har bodd her det meste av tiden. - Gammelt matrikkelnr. 674.

P. Hanssen & Co

Oppmålingsforretning avholdt 20. aug. 1896, tinglyst 23. aug. 1897. Utgått fra P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Oluf Trondsen i 1897.

Bryggemann Trondsen

I 1900 bodde disse her: Bryggeformann Oluf Thronsen med kona Anny og fire barn, bryggeriarbeider Karl Hermansen med kona Karoline og datteren Borghild, reisende bokhandler Ole T. Olsen med kona Jakobine og tre barn, Fanny Giæver, laborantkarl på apotek Hagbart Hanssen med kona Lovise, vasker Nora Johannessen og sypike Ragna Pedersen.

I 1910: Pakkhusformann Oluf og Anny Tronsen med ni barn, syskoleelev Christofine Hansen, pakkhusformann Edvard og Gudrun Eriksen med to sønner, fanejunker Anders og Fredrikke Marie Olsen med seks barn, vaskekone Brithe Pedersen, vaskekone Anna Schjølberg Lange med datter og barnebarn.

I 1916: Bryggemann Oluf Martin, Anny, Aslaug Theodora, Edvart Nikolai, Hjørdis Nelly og Thorleif Trondsen, bryggemann Edvard og Gudrun Marie Eriksen, arbeider Anna Kristine Lange, postbud Helge Sæberhagen Olsen, bødker Jeremias Henrik og Marianne Olsen, arbeider Brita Pedersen, vaskekone Anna Schjølberg, stuert Jens Martin Wilhelmsen.

Bevilling for Anny Trondsen til å sitte i uskiftet bo etter ektemannen, i 1918.

Trondsens barn

Eid av Anny Trondsens barn i 1932 og 1946.

Skjøte fra Edvard og Emma Trondsen til fru Olga Jensen på selgerens 1/8-del av eiendommen, i 1936.

Skjøte fra Aslaug og Leif Coucheron-Jarl til Bjørg og Gunvor Trondsen på 1/8-del av eiendommen, i 1936.

Byggmester Edv. Trondsen, fyrbøter Kristian og arbeider Mimmi Kanck, kjøpmann Erik M. Eriksen, ekspeditør Harald Johansen, blikkenslager Harald Worum, m/verksted i Skippergata 7, i (1940).

Byggmester Edv. Trondsen, ekspeditør Harald Johansen, ekspeditør Kristian Kanck, buntmaker Joh. G. Storstad, (1946).

Olga Jensen

Skjøte fra Dorthea Trondsen, Hjørdis Rotvold, Thorleif Trondsen, Bjørg Bruun Hansen og Gunvor Judith Lind til deres søster Olga Jensen, i 1953.

Kontordame Emma Trondsen, kontordame Laila og ekspeditør Harald Johansen, formann Kristian Kanck, tilsynskvinne Olga Albrigtsen, (1957).

Bjørnar Trondsen, Olaf Erik Eriksen, (1966).

Olga Hansine Jensen døde i 1970 og hjemmelen gikk over til hennes universalarving Gunvor Lind, i 1972.

Gunvor Lind

Kontordame Aslaug Jensen, (1972/82), Kristian Kanck, (1977).

Anna Benjaminsen, (1986), Øivind Holmboe, (1986), Eilif og Åse Jacobsen, (1986), Linda Pedersen, (1986), Sentrum Soneterapi, (1986).

Nils Ivar Evertsen, (1990), Anne Grete Holmeide, (1990/93), Hans Kastnes, (1990/93).

Marit Arntzen,(1993), Ronald Benoni, (1993), Hege Merete Dale, (1993), Anniken Ellingsen, (1993), Eirik Årsand, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.