Grønnegata 46 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 46 lå her på hjørnet før Karl Johan-kvartalet ble reist i 2006/08. 2015.
Foto: Einar Dahl

Grønnegata 46 i Tromsø var en hjørnegård mot Strandskillet. Alle bygg i rekken Grønnegata 38-46 ble revet før Karl Johan-kvartalet ble reist med borettslag og forretningsdel i 2008. Ny adresse for kvartalet: Grønnegata 40.

Gammelt matr.nr. 534. I 1904 ble eiendommen delt i Grønnegata 46a og b.

Matr.nr. 534

Målebrev til Olaus Sørem tinglyst 21. nov. 1872.

I 1875 bodde disse her: Huseier og vognmann Olaus Strøm med kona Hanna, fire barn og barnebarnet Hilda Hansine, fisker Erik Marthin Andersen med kona Elen Margrethe og sønnen Haakon, murersvenn Nicolai Andreas Nicolaisen med kona Karen Andrea og to sønner.

I 1885: (46b) Kjører Olaus Sørem med kona Hanna, arbedsmann Petter Sørem med kona Jensine og to barn, Hanna Johannesen med to barn, veiarbeider Lars H. Brandeggen med kona Fina og sønnen Leonhard, arbeider Albert Sørem. - I (46a): Bakersvenn Ingebrigt Knutsen med kona Anna Matilde og barnet Hilmar Henriksen, sjømann Alfred Sundstrøm med kona Anne Eliesen og seks barn.

I 1891: Olaus Sørem med kona Hanna og datteren Hanna Gebursta og to barnebarn, Lars Brandeggen med kona Olufine (f. Sørem) og tre sønner, Nils Andersen med kona Marte Elisabeth og tjenestepike Marie Petrine Hagen – Daniel Gerhard Bangsund med kona Thea Nikoline og seks barn.

Skjøte fra Olaus Sørem til Lars Brandeggen med forbehold om rett for selgeren med hustru til fri bruk av deler av eiendommen for deres levetid, i 1900.

I 1900: Gråstensmuerer Lars Brandeggen med kona Fina og seks barn, bakersvenn Saxer Ebeltoft med kona Inger og to sønner, bakersvenn Johan Ebeltoft, fisker Lars Stefanussen med kona Jakobine og datteren Margit Schørdin. (I nr. 46a).

Olaus Sørem med kona Hanna, datteren Hanna Johannessen og hennes mann, gråsteinsarbeideren Olaf Johannessen, i 1900. (I nr. 46b).

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 534a og 534b, avholdt 29. des. 1903, tinglyst 11. jan. 1904.

534a – Grønnegata 46a

Murer Brandeggen

Eid av gråstenmurer Lars Brandeggen i 1904.

Steinarbeider Lars Knudsen Brandeggen med kona Olufine Marie og seks barn, i 1910.

I 1916: Gråsteinsmurer Lars, Olufine Marie, Andreas og Georg Ragnvald Brandeggen, syerske Ellen Serine Andersen.

Skjøte fra Lars Brandeggen til M. Bergethon i 1919.

Skjøte fra M. Bergethon til Rolf Brdek i 1920.

Ektepakt mellom Rolf Oluf Brdek og hustru Anna Brdek, hvorved denne eiendommen skal være hustruens særeie, i 1921.

Tromsø Delikatesseforretning

Leiekontrakt datert 1. sept. 1924 mellom Anna Brdek og Tromsø Delikatesseforretning A/S om en butikk mm. for 1 år fra 1. sept. 1924. Leieren har forkjøpsrett til eiendommen i tilfelle salg.

Utskrift fra fogedforretning avholdt 17. jan 1925 hvorved denne eiendommen overtas av Hammerfest Sparebanks konkursbo som brukelig pant.

Auksjonsskjøte til Tromsø Delikatesseforretning A/S i 1926.

Erklæring fra Tromsø byfogdembete om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1928.

Tvangsauksjonsskjøte til Hammerfest sparebanks konkursbo, i 1930.

Skjøte fra Hammerfest sparebanks konkursbo til Ludvig Hansen i 1930.

Hermetikkfabrikk

46 eid av Ludvig Hansen, med fiskematforretning, (1932/46, pensjonist i 1957), og Tromsø Preserving (hermetikkfabrikk.), 1940/57. Hermetikkfabrikken ble startet i 1913 og flyttet hit i 1927. Huset ble da modernisert og ga lokaler for utsalg.

Slaktersvenn Ludvig Hansen jr., radiotelegrafist Torgeir Hansen, (1940).

Musikkhandler Ludvig Hansen jr., (1946).

Skjøte fra Ludvig A. Hansen til sønnen Ludvig Signold Hansen, i 1957.

Fiskearbeider Alf Lorentsen, (1957).

Ludvig Hansen jr., fiskematforretning, og Tromsø Preserving, (1957/66).

Jacobech Maskin

Skjøte fra Ludvig S. Hansen til Jacobech Maskin V/Øystein Grønbech, i 1969.

Jakobec maskin, (disp. Øystein Grønbeck), traktorrekvisita, båt- og motorsenter, (1972/77). Kom fra nr. 39?

Skjøte fra Jacobech Maskin til Birger Johannesen, i 1976.

Aasebua (Aase Bentzen), (1990/93).

På toppen bodde Mia Sørensen med sønnene Kåre og Willy.

UVITEK ble etablert her i 1980 av Pål Gudmundsen, flyttet året etter til Otto Sverdrups gate 7b.

Arctic Dykk & Co, (1982), Dykker-Sentret, (1982), Reklame Assistanse, (1982), Trans Consult A/S, (1982).

IDEA International Discotheque & Entertainment Advisors, (kom fra Storgata 162), (1986), Scan Design A/S, interiør, (1986), Johnny Scott diskotekbyrå, (1986), Spesialsport A/S, (1986), Vare-Bransjenytt, (1986)

Christine Johannessen, (1993).

534b – Grønnegata 46b

Vognmann Johannessen

Skjøte fra Lars Brandeggen til Olaf Johannes Johannesen i 1904.

Vognmann Olaf J. og kona Karen Johannessen, i 1910.

Skjøte fra O.J. Johannessen til Knut Brandeggen i 1916.

I 1916: Murer Knut Rasmus og Agnes Elida Brandeggen, ekspeditrice Anna Jacklin, vaskepike Laura Johannesen, vaskepike Lydia Johannesen, maskinist Wilhelm Kaurin og Gurine Knudsen, meierske Konstanse Nilsen, slaktersvenn Peder og Olivia Johanna Karlsen, Signe Kristianne Rikardsen.

Skjøte fra Knut Brandeggen til Oscar Olsen i 1916.

Skjøte fra Oscar Olsen til Kristian W. Pedersen i 1919.

Drosjesjåfør Dahl

Auksjonsskjøte til Alf Dahl i 1925.

Matrikkelen for Tromsø by hvor eiendommens navn endres til Strandskillet 4, tinglyst 8. juni 1933.

Eid av sjåfør Alf Dahl i 1932 og 57.

Drosjesjåfør Alf, butikkdame Ellinor, assistent Signor og kokk Øivind Dahl, (1946).

Bilmekaniker Einar Dahl, (1957).

Alf E. Dahl døde i 1962 og arvingene var barna Arnul, Øivind, Signor, Erna, Einar og Harald Dahl, Ellinor Beck Sørensen og Ingebjørg Salvesen.

Harald Dahl døde i 1973 og hans 1/8 gikk over til hustruen Birgit.

I 1980 ble hele eiendommen solgt til Børge Johannessen.

Trafikksenteret (Elvevoll/Monsen), kjøreskole, (1986/99).

Adressen Strandskillet 4 eksisterer ikke i 2015, eiendommen er en del av adressen Grønnegata 40.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.