Otto Sverdrups gate 7b (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Verftet forsvant for lenge siden og et industribygg overtok plassen.
Foto: Einar Dahl 2017
En travel dag på Isaksenveftet i 1958. Øverst på slippen ligger Harald Bergs "Havella" for overhaling, nedenfor ligger Kåre Kristensens "Bjørg". Vinsjhuset er det tidligere verkstedet til Knoph, senere motorfabrikken til "Bør-Andersen".
Foto: Kåre Kristensen
Nedenfor verftet lå ei lang kai for båter som ventet på slippsetting eller som kunne repareres ved kai.
Foto: Kåre Kristensen
Et flott oversiktsbilde av Bukta med Isaksenverftet nede til venstre.
Foto: Fjellanger Widerøe (utsnitt) (1969).

Otto Sverdrups gate 7b i Tromsø var skipsverftet til Peder K. Johnsgaard. - Gammelt matrikkelnr. 552a, utgått fra matr.nr. 552. Nr. 552 omfattet strandgrunnen herfra og sørover mot Seminaret.

Matr.nr. 552

Målebrev til Edvard Thyholdt og Ole Johnsgaard, tinglyst 18. des. 1873. – Målebrev på et tillegg til O. Johnsgaard samme dag.

Skjøte fra Ole Johnsgaard til Peder Konrad Johnsgaard på hans andel av eiendommen og på nr. 269 (Otto Sverdrups gate 5), i 1882.

Erklæring hvorved Edv. Thyholdt får matr.nr. 552b (Seminarbakken 4) og P.K. Johnsgaard beholder nr. 552a (Otto Sverdrups gate 7b), tinglyst 12. okt. 1885.

Johnsgaardverftet

Erklæring fra P. K. Johnsgaard og Fredrik Eliassen om at ikke bebygge sine sjøgrunner, respektiv nr. 552a og 251 (Otto Sverdrups gate 9), i større utstrekning enn til sammen 500 kvm., i 1897.

Hjemmelsbrev til Peder Konrad Johnsgaard etter skifte etter P. K. Johnsgaards avdøde hustru Kristine Johnsgaard, f. Monsen, i 1904.

Skipsbyggmester Peter Konrad Johnsgaard var født i Tranøy i 1856 og kom med faren, skipsbygger Ole Johnsgaard, til Tromsø der de etablerte skipsverftet i 1880. P.K. Johnsgaard var ikke bare en dyktig fagmann, men også en av byens fremste politikere. Verftet drev vesentlig med reparasjoner, men bygde også mindre fartøyer. H. Knoph, som hadde deltatt i Knoph & Fosses mek. verkstedTromsø skipsverft, etablerte smie og reparasjonsverksted ved Johnsgaardverftet i 1904. En av verftets spesialiteter var å bygge steinføringsprammer. I årene før 1. verdenskrig utførte de ikke bare skipsarbeid, men anla beddinger og bygde pelekaier i distriktet. Firmaet ble rammet av krisen i begynnelsen av 1920-årene og ble avviklet. Fra ca. 1925 bortleid til mekaniker C.N. Andersen og båtbygger/ tømmermann M.A. Berg Andreassen. Sistnevnte overtok verftet i 1926 mens Andersen beholdt verkstedet.

Skipsbyggmester P.K. og Berthe Johnsgaard, (1916).

Skjøte fra P.K. Johnsgaard til Carl Andersen i 1924. Se også Otto Sverdrups gate 5.

Eid av Carl Andersen i 1932.

Isaksenverftet

Like før krigen i 1940 overtok skipsbyggerne Brødrene Isaksen og Brødrene Thyholdt verftet. De hadde egne båtbyggerier i Fridtjof Nansens plass 3 og Seminarbakken 4.

Skifteskjøte fra Carl Andersen og hustrus skilsmissebo til Brødrene Isaksen A/S i 1941, slipp, båtbyggeri, smie, (disponent Olaf Isaksen), (1957), (disp. Edvard Isaksen i 1966/77), (disp. Åge Nordli i 1982).

Skjøte fra Edv. Thyholdt på en del av Seminarbakken 4 som ble tillagt denne eiendommen, i 1944.

UVITEK

Tromsø Underwater Services, (1982).

UVITEK A/S ble stiftet i 1980 som et personlig firma av Pål Gudmundsen. Tjenestene var dykking, undervannsarbeid, videoinspeksjon, først i Grønnegata 46, fra 1981 her, da som A/S. Rask ekspansjon førte til avd. kontorer andre steder i verden; Aberdeen og Djakarta. Hadde mange oppdrag for oljebransjen i Nordsjøen. Det var 15 ansatte i 1984.

Cramaco A/S, kran og skipstekniske konsulenter, (1986 i nr. 7), Elektro Plan A/S, (1986), Fiskebåtredernes forbund, (1986), Notfiskarsamskipnaden, (1986), Seadax Services A/S, (1986), Tromsø Båtservice, (1986).

Teknisk Kulde

Skjøte fra Brødrene Isaksen A/S konkursbo v/bobestyrer, til Teknisk Kulde A/S, i 1986.

Polar-Diesel A/S, (1986/90), Teknisk kulde A/S (Jan Berg), (1986/90).

Kjennelse avsagt i 1990 hvorved Teknisk Kulde A/S tas under konkursbehandling.

Cramaco A/S, kran og skipstekniske konsulenter, (1986 i nr. 7), Elektro Plan A/S, (1986), Fiskebåtredernes forbund, (1986), Notfiskarsamskipnaden, (1986), Polar-Diesel A/S, (1986/90), Seadax Services A/S, (1986), Teknisk kulde A/S (Jan Berg), (1986/90), Tromsø Båtservice, (1986).

Dry Tech A/S, (1990/93), Motorservice A/S, (1990/93).

Alpha Nord A/S, (1993/99), Elektro Service & Installasjon, (1993), Jan Johnsen, (1993), Vidar Karlsen DP A/S, (1993), Teknisk kulde Product A/S (Rolf Hansen),(1993).

Møbeltapetserer Aslak Jensen, verksted, (1996), Kran & Marintek, ing. Kvitberg/Ellingsen, (1996/99), Teknisk Kulde AS, (1996/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Næringslivet i Tromsø 1994. Jubileumsbok. Tromsø, 1994.