Seminarbakken 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Seminarbakken 4 rommer mange aktiviteter.
Foto: Einar Dahl 2017
Her sett fra vest.
Foto: Einar Dahl 2017

Seminarbakken 4 i Tromsø var opprinnelig et skipsverft, men ble siden erstattet med et kontor- og lagerbygg. - Gammelt matrikkelnr. 552b, utgått fra matr.nr. 552a, (Otto Sverdrups gate 7b) – Eiendommen har i 2014 adresse Seminarbakken 4-8.

Matr.nr. 552

Målebrev til Edvard Thyholdt og Ole Johnsgaard, tinglyst 18. des. 1873. – Målebrev på et tillegg til O. Johnsgaard samme dag.

Skjøte fra Ole Johnsgaard til Peder Konrad Johnsgaard på hans andel av eiendommen og på nr. 269 (Otto Sverdrups gate 5), i 1882.

Erklæring hvorved Edv. Thyholdt får matr.nr. 552b og P.K. Johnsgaard beholder nr. 552a, tinglyst 12. okt. 1885.

Skipsbygger Thyholdt

I 1867 frambød senere skipsbyggmester Edvard Thyholdt ei skøyte som var oppsatt på Hansjordnes, men bygd i Malangen. Ti år senere var skipsverftet etablert. Verftet hadde ujevn drift, med lite å gjøre på 1890-tallet, mer utover på 1900-tallet. Edv. Thyholdt ble i 1906 æresmedlem i Tromsø Håndverkerforening.

Skjøte fra Edv. Thyholdt til Peter Thyholdt tinglyst 25. juli 1887.

Attest fra Troms bys skifterett om at Peter Thyholdt var avgått ved døden 19. jan. 1902 og ikke etterlot seg andre arvinger enn foreldrene Edvard og Anna Thyholdt.

Skjøte fra Edv. og Anna Thyholdt, som arvinger etter Peter Thyholdt, til Erik Thyholdt, i 1915.

Sønnen Erik fortsatte driften av verftet til sin død i 1935.

Eid av Edvard Thyholdt fra 1942.

Brødrene Thyholdt

Tromsø Papirindustri A/S, papirindustri, posefabrikk, (disp. John Johansen), (1957/77).

Brødrene Thyholdt, (Ole og Edw. Thyholdt), engrosforretning, radio/elektro/batterier/lamper, kom fra Strandgata 32 da de bygde lager her i 1954, kontorene fulgte etter i 1959. Fra 1969 med Ole som eneeier, fra 1973 sønnene Ole jr. og Tom, (1984/86).

Hjemmel til Brødrene Thyholdt v/ Edvard og Ole Thyholdt.

Sandnessundforbindelsen A/S, bygging og drift av broforbindelse, (styrformann Ole Thyholdt), (1966).

Hjemmelen til ideell ½-del gikk over til arvingene etter avdøde Edvard Thyholdt, barna: Anna Dagmar Myrvoll, Gudrun Reibo og Aase Lorentzen, i 1969.

Skjøte fra arvingene til Ole Thyholdt på deres ½-del, i 1970.

Ole Thyholdt døde i 1985, hustruen Magnhild Andrea satt i uskifte.

Magnhild Thyholdt døde i 1989 og arvingene var: Ole, Paal og Tom Thyholdt samt Astrid Strøm.

Skjøte fra arvingene til Rederihuset A/S i 1989.

Sjørelaterte firmaer

Cramaco A/S, kran- og skipstekniske konsulenter,(1990/99), El-Naval (Roar Karlsen), (1990), Fiskerikonsult A/S, (1990/93), Fiskebåtredernes forbund, (1990/99), Kentom A/S (Odd-Tore Kraknes), (1990/93), Jan Arne og Rigmor Lerbukt, (1990), Nord-Norges Rederiforening, (1990/99), Nordhav A/S, (1990), Notfiskarskipnaden, (1990), Olsen & Enoksen P/R, (1990/96), Pemo A/S, (1990), Rederihuset A/S, (1990/96), Rederiservice A/S, (1990/96), Sildelaget Nord, (1990/96), Tråldrift A/S, (1990/93), Det Norske Veritas, (1990/99).

Per Blikfeldt, (1993), Finnmarkbunkers A/S, (1993), Lidob A/S, (1993/96), Main Food A/S, (1993), Nomi Nordmiljø, (1993), Brødrene Sunde A/S, (1993), UKRNOR, (1993), Viking fisk A/S, (1993). Bestvent AS, ventilasjon/blikkenslager, (1996), Casper AS, (1996/99), Eimskip Norge AS, (1996/99), Ekspresslossing AS, (1996), Emko Engros AS, (Eikrem/Nordahl), (1996/99), Frode Junior, fraktbåt, (1996), Gunn’s regnskap (Gunn Berglund), (1996), T. Hansen AS (Tormod Hansen), (1996/99), Kysttrans AS, (1996), Lumiére scenelysutleie (O-E Kjersem), (1996/99), Lydteamet AS, avd. Tromsø, (H.J. Tofteng), (1996/99), MM Regnskap og Økonomiservice, (1996/99), Nordkyn Products AS, (1996), Polar Fish AS (Arvid Berg), (1996).

Arctic Seafood Tromsø AS, (1999), Avikom AS, audiovisuell kommunikasjon, (1999), EWOS AS, (1999), FJ Klimateknikk (Frank Josefsen), (1999), Lidob AS, (1999), Olsen Holding AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.