Grønnegata 56 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 52-56 fikk fasaden pusset opp i 2014/15. 2015.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata med nr. 48 bakerst og 56 nærmest. Arbeidet med kurbadets nybygg har kommet i gang, det sto ferdig i 1952. Vi ser at nr. 56 var et vakkert, lite hus.
Foto: H.A. Brandt
Her er ytterpanelet revet av, det er rett før Grønnegata 56 forsvinner, i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Skiltet på sjåen gir beskjed om at her er det lagt ut rottegift.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 56 i Tromsø var enda et av de gamle trehusene som måtte vike for en ny boligblokk. - Gammelt matr.nr. 4.

Skipper Øien

Målebrev til Carl Ingebrigtsen, datert 3. okt. 1828, tinglyst 16. juni 1844.

Skjøte fra Carl Ingebrigtsen til Oluf Øien i 1851.

Her bodde skipper Oluf Øien med kona Leonore Hansdatter, datteren Anna og en pleiedatter, i 1865.

Dagarbeider Oluf Øien med kona Marie, i 1875.

I 1891: Enkemann Oluf Øien med tjenestepike Elisabeth Rüsee.

Skjøte fra O. Øyen til snekker Hans K. Hansen med hefte om kår for selgeren for hans levetid, i 1898.

Snekker Hansen

I 1900: Snekkermester Hans Hanssen med kona Simonette, fire barn, en snekkersvenn og en snekkerarbeider.

Snekkermester Hans Kristoffer og Simonethe Nikoline Hansen med fem barn, i 1910.

I 1916: Snekker Hans Kristoffer Hansen, Simonette Nikoline, Agnes Marie og barberlærling Erland Kr., Hansen, Hans Mathias Vik Hansen.

Pelsbereder Olaf Storstad, som til da hadde arbeidet i sin fars forretning, begynte i 1922 med eget berednings- og monteringsverksted her.

Utpanting i Simonette Hansens dødsbo i 1938.

Oppmålings- og delingsforretning hvorved et areal på 146,1 kvm. ble fraskilt denne eiendommen og tillagt Vestregata 13, i 1938.

Kjøpekontrakt og skjøte fra Sigurd Fleiner, Roald Fleiner, Agnes-Marie Hansen og Hans Hansen til Sigurd Storstad og Victor Kristoffersen på Vestregata 13. Kjøperen har rett til å benytte den tilstøtende grunn mot Grønnegata 56 som tørkeplass for skinn, i 1938.

Skjøte fra Hans Kr. Hansens og hustru Simonettes tre myndige barn; Roald Fleiner, Sigurd Fleiner og Hans Hansen til søsteren Agnes-Marie Hansen på deres ¾ av eiendommen, i 1938.

Lærer Roald Fleiner (1940).

Arbeider Hans Hansen, fiskearbeider Anton Pedersen, (1957).

Revet i 1960 for å gi plass til leilighetsbygget Grønnegata 52/56. Se også Grønnegata 52.

Skjøte til A/S Grønnegata 52-56 i 1986.

Bolig og forretninger

J.M. Hansen, service, mobiltelefon, bilstereo, (1986).

Anna Mjønes, (1993).

I 56B: Arne Andersen, (1986/93), Hildur Andersen, (1986/93), Jenny O. Hansen, (1986/90).

disp. Johs. Ingebrigtsen, (1990), Solveig Olsen, (1990/93), Toivo Møller Pettersen, (1990), Kirsten Marie Seljebekk, (1990/93), Harald Normann, (1993), Tommy Nygård, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.