Grønnegata 70 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 64-70 med Sentrum Terrasse er et markant bygg i et sentrum med lav bebyggelse.
Foto: Einar Dahl (2015).
Et fint bilde av husrekken Grønnegata 70-76 på 1930-tallet. Kjerra foran nr. 70 tilhørte vognmann Emely Johansen, ifølge Markus Rotvold.
Foto: Ukjent
Den samme husrekken omtrent 25 år senere. Etter vognmannkarrieren startet Emely Johansen kiosk og på denne tiden var det Oliver og Hanna Iversen som drev den. I bakgrunnen reiser nybygget til Fiskernes bank seg.
Foto: Kåre Kristensen (1962/63).

Grønnegata 70 i Tromsø forsvant en gang på slutten av 1900-tallet. - Gammelt matr.nr. 11, utgått fra matr.nr. 10 (Grønnegata 72). – For eldre historie, se Grønnegata 72.

Jekteskipper Johannesen

Oppmålingsforretning hvorved matr.nr. 11 ble utskilt fra matr.nr. 10, tinglyst 18. mai 1874.

Skipper Eilert Johannesen med kona Gunhild Hendriksdatter og tre barn, bødker Kristoffer Rønning med kona Thora og sønnen Berrenhart, sypiken Kaja Siversen, i 1875.

I 1885: Skipper Eilert Johannesen med kona Gunhild og sju barn, matros Ole Thorvaldsen med kona Henrietthe og fire barn.

I 1891: Eilert Brochman Johannessen med kona Gunhild og sju barn, Martinus Olsen Børset med kona Helga, tre barn og pleiedatteren Agnes Marie Aune.

Jekteskipper Eilert Johannesen med kona Gunhild og to barn, tårnvekter Søren Kristoffersen med kona Babro og tre barn, i 1900.

Auksjonsskjøte til Jens Johannesen i 1901.

Skipper Eilert og Gundhild Johannessen med datteren Aagot Marie, Ebertine Mortensen med to barn, i 1910.

I 1916: Gårdsdreng Hans Adolf og Agnes Asbjørnsen, enke Anna Petrine Sundstrøm.

Skjøte fra Jens Johannesen til Ole Larsen i 1917.

Ole Larsen solgte videre til Peder B. Olsen i 1918.

Vognmann Johannesen

Skjøte fra Peder B. Olsen og Theodora Olsen til vognmann Johan og Emmely Johannesen i 1936.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Johan Johannesen om elektrisk installasjon i 1937.

Eid av Johan og Emely Johansen i 1946/77. Han drev Julius Abrahamsens vognmannsforretning i 1940.

Maskinist Olaf Erlandsen (1940).

Vognmann Johan Abrahamsen, Arne Bangsund, (1946).

Emely Johansen, kioskforretning, Emely Johansen & Cos eftf., (Sverre Halvard og Arvid Jostein Sørensen), (1957).

Oliver og Hanna Iversens kiosk (se Grønnegata 23).

Revet på 1980-tallet?

Adressen forsvant da Sentrum terrasse ble ferdigstilt i 2002.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-77.