Grønnegata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bolighuset Grønnegata 7 lå her på hjørnet. Så overtok bryggeriet her, før det ble utleiebygg etter 2012. Nede på hjørnet ligger studentersamfunnet Driv.
Foto: Einar Dahl (2015).
Begynnelsen av Grønnegata omkring 1938. Nærmest har vi bryggeriets bygninger, deretter bolighusene nr. 5 og 7 bort mot hjørnet.

Grønnegata 7 i Tromsø var et bolighus som, i likhet med nr. 5, forsvant inn i det store Mackkvartalet. Eiendommen er hjørnegården mot Peder Hanssens gate - Gammelt matr.nr. 670.

P. Hanssen & Co

Utmålsforretning over denne tomt, der er fraskilt P. Hanssen & Co’s eiendom Pouls Minde, avholdt 20. aug. 1896, tinglyst 18. jan. 1897.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til Arne Sørensen på denne byggegrunn, i 1897.

Eid av Arne Sørensen i 1904.

Bryggeriarbeider Dahl

Skjøte fra Arne Sørensen til Karl J. Dahl i 1906.

Skjøte fra Karl Dahl til Johan Martinus Dahl i 1908.

I 1910 bodde disse her: Bryggeriarbeider Karl og Inger Dahl med to barn, styrmannselev Alfred Jakobsen, havnebetjent Lorentz Hilmar og Elen Sofie Martinsen, gårdsdreng Johan Rikart Hansen, enkemann og farversvenn Sivert Eidem med to døtre, husholderske Else Pedersen.

Skjøte fra Johan Martinus Dahl til Karl J. Dahl i 1915.

I 1916: Kjører Karl Johan Dahl, Inga Sofie og Johan Martinus Dahl, sypike Johanne Beardine Farstad, syerske Anna Jensen, havnebetjent Lorentz Hilmar og Ellen Sofie Martinsen, syerske Marit Solhjell.

Mack bryggeri

Skjøte fra Karl Johan Dahl til A/S L. Macks Ølbryggeri & Mineralvandfabrik, i 1917.

Kjører Helge Larsen, fyrbøter Fritz Nicolaysen, (1940).

Mekaniker Hemming Hansen, kontormann Martin og pelssyerske Anna Jensen, dreng Helge Larsen, fyrbøter Fritz Nicolaysen, lastebilkjører Roger Valum, (1946).

Eid av Macks ølbryggeri i 1946.

Fyrbøter Fritz Nicolaysen, fenrik Martin Jensen, dreng Kristoffer Kristoffersen, (1957).

Bolighuset ble revet og bryggeriet overtok eiendommen til eget bruk.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.