Grønnegata 80 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et flott bilde av krysset Grønnegata - Fredrik Langes gate omkring 1930. Grønnegata 78 på hjørnet, nr. 80 ligger bak treet. Latinskolen oppe til venstre.
Foto: Chr. Hansen

Grønnegata 80 i Tromsø var et stort og fint våningshus. - Gammelt matr.nr. 15.

Kjøpmann Wadell

Skjøte fra K. Christian Hansens arvinger til Abraham Mosling, datert 26. okt., tinglyst 27. okt. 1813. Dette kan ha vært den Kristian Hansen som bodde i byen i 1801 med kona Kristiana Pettersdatter og tre barn.

Skjøte fra A. Wadell til kjøpmann Chr. Bruun i 1826. Kjøpmann Wadell holdt til i Storgata 85. En skredder ved navn Kristen Bruun bodde i byen i 1801 sammen med kona Cicilia Sophia Stab.

Skjøte fra Abraham Wadell til Johan F. Harsleben(?) i 1838.

Kjøpekontrakt hvoretter Harsleben solgte eiendommen tilbake til A. Wadell i 1844.

Skjøte fra Abraham Wadell til Christian Wadell i 1845.

Glassmaker Haugan

Skjøte fra Christian Wadell til glassmaker Haugan i 1850.

Her bodde glassmester Hans Haugan med kona Karen Margrethe, arbeiderske Berith Marie Nilsdatter, handlende Sivert Johnsen med kona Hansine Johanne Krogh, i 1865.

Skjøte fra Skifteretten i glassmaker Haugans bo til Hansine Johanna Krogh, med rett for Karen Margrethe Haugan å bruke eiendommen for sin levetid, hvoretter den skal være Hansine Kroghs særskifte, i 1874.

I 1875 bodde snekker Theodor Løkke her med kona Anna, bokbinder Johan Arnt Larsen med kona Serine Georgine, to sønner og en bokbindersvenn. – Huseieren Hansine Krogh var gift med Sivert Blestren og hadde tatt med seg moren og flyttet til Vestregata 39 i 1875.

I 1885: Murer Fredrik Nilssen med kona Anna Julianna og tre barn, sypike Gurine Hammer, enke Nella Solberg, snekkersvenn Herman Solberg, sjøfarende Peder Sivertsen med kona Julie.

I 1891: Mathias Johannessen med kona Emma og fire barn + svigermor Sara Fagesund, Jonette Marie Krestofersen, Tiller Joakim Eilertsen med kona Schakkette Fredrikke og tre barn, Alfred Tollefsen og Edvard Nilsen.

Murmester Nilssen

Auksjonsskjøte til murer Fredrik Nilsen, frasolgt Hansine Krogh, i 1892.

Murmester Fredrik Nilssen med kona Olianna og sju barn, kolonialkjøpmann Søren Giæver med kona Thora og datteren Gyda, hun var telegrafistinne, i 1900.

I 1910: Murmester Fredrik og Oleanna Nilsen med to sønner, handlerske Christine Westerlid med sønnen Arne, kjøkkenpike Constanse Hansen.

Skjøte fra Fredrik Nilsen til Georg Andreas Nilsen, i 1915. - Se også Parkgata 24.

I 1916: Murer Georg Andreas, Marie Olivia, tjenestepike Klara Nilsen, fiskekjøper Hans Olai, kontordame Anna Margrethe, Anna Martha og kontordame Gudrun Gudmundsen, tjenestepike Henriette Sofie Wilhelmsen.

Marie Nilsen

Uskiftebevilling for enken etter murmester Georg A. Nilsen, Marie Oline Nilsen, i 1934.

Styrmann Arvid, kontordame Erna og inspektør Peder Husbye, kontorassistent Astrid og vognmann Bernhard Andreassen (1940).

Kasserer Astrid og vognmann Bernhard Andreassen, bestyrer Berit Mikkelsen, Henry Mydland m/slakterforretning i Skippergata 15, arbeiderne Agnes og Johanna Sørensen, (1946).

Eid av Marie Nilsen i 1946.

Skjøte fra Marie Nilsen til Tromsø Forbrukerlag, i 1948.

Kasserer Astrid Andreassen, bygningssnekker Hans Kr. og vasker Hjørdis Johansen, serveringsdame Marie Johnsen, (1957).

Skjøte fra Tromsø Samvirkelag, v/Alb. Finset og Johan Leithe, til A/S Fiskernes bank, Tromsø, i 1959.

Huset ble revet omkring 1960 og gjenoppsto i 1964 som en del av Fiskernes bank i Grønnegata 78/80. Se Grønnegata 78.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1801-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.