Kirkegata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det har vært drevet gullsmedbutikk i nesten hundre år i Kirkegata 14.
Foto: Einar Dahl (2017).
Flaggene vaiet i vinden under kong Haakons første besøk i Tromsø 22. juli 1907. Til høyre i bildet ser vi Kirkegata 14, med Wiik Café og privat hotell.
Severin Dalbye drev gullsmedforretning her fra 1922 til 1959
Dalbyes forretning, ca. 1925.

Kirkegata 14 i Tromsø har vært en forretningsgård i hele sin levetid. - Gammelt matr.nr. 114. Fram til 1871 har eiendommen felles historie med Kirkegata 12.

Mange eiere

Målebrev til Johannes Pedersen, datert 20. mai 1818, tinglyst 7. mars 1842.

Gavebrev fra J. Pedersen til sønnen Hans Sand på matr.nr. 114b, tinglyst 7. mars 1842.

Skjøte fra smed Hans Sand til blikkenslager Gulbrandsen på matr.nr. 114b i 1849.

Skjøte fra Gulbrandsen til misjonskasserer Brøgger på 114b i 1853.

Skjøte fra Brøgger til skipskaptein Oluf Dahl på 114b i 1856.

Skjøte fra Johannes Pedersen til Anton Johannessen på nr. 114a, i 1857.

Skjøte fra Baard Dahl, som gift med Oluf Dahls enke, til baker Søren Karlsen på nr. 114b, i 1860.

Auksjonsskjøte til baker Karlsen, frasolgt J. Pedersen, på nr. 114a i 1860.

Auksjonsskjøte fra baker Karlsens konkursbo til farver Foesnæs på 114 i 1866.

Farver Foesnæs

Ole Andreas Foesnæs, f. 1832, som kom fra Beitstad i Nord-Trøndelag hadde farveri her, sammen med en læregutt, i 1865. Han slo seg opp på å selge farvet garn og flyttet tidlig til Sjøgata 15 der han holdt på til forretningen ble lagt ned i 1915. Da var han den siste farvermester i byen og en meget holden mann.

Skjøte fra Foesnæs til snekker Chr. B. Sivertsen på nr. 114 i 1871. Sivertsen solgte videre til Halvor S. Hansen samme år.

Skomakermester og huseier Halvor Sivert Hansen bodde her i 1875 med 2 svenner og 2 læregutter. Enken Oluffine Carlsen, som drev litt handel, bodde her også med sin familie.

I 1885: Skomakermester Halvor Sivert Hansen, tjenestepike Lava Bergitte Monsen, handelsborger Dagestad med sin kone, bakersvenn Johan Andreas Ebeltoft med kona Nikoline Olie og sønnen Johan Wilhelm, enke Karen Anna Nilsen, dreng Andreas Olsen.

Auksjonsskjøte fra H.S. Hansens konkursbo til Simon Workind i 1886.

I 1891: Simon Workind med kona Anna og to barn, Laura Pettersen, læreguttene Anton Hansen, Fredrik Strande og Gerhard Hansen, Knut Hanssen med kona Olufine Johanna, pleiedatteren Legerda Olufine Hanssen og svigermor Grethe Helene Olsen, tjenestepikene Alida Helene Andreassen og Henrikke Sofie Jenssen, læregutt Ole Hansen.

Skjøte fra S. Workind til Sofie Normann og skredder O.E. Wiik i 1898.

Skjøte fra Sofie Normann til Wiik på hennes ½-part i 1899.

Hotelleier Wiik

1900: Skreddermester Ole Enok Wiik, f. 1864,kom fra Lenvik og bodde her med kona Antona Fredrike og familien. Det gjorde også skomakermester S.B. og Anna Workind m/fam. Eid av O.E. Wiik i 1904/18.

I 1907 hadde Antona Wiik startet Wiik café og privat hotell, senere Wiiks hotell i 1918.

Gullsmed Dalbye

Leiekontrakt mellom O.E. Wiik og Severin Dalbye om 1. etg. for 5 år, fra 1922.

Auksjonsskjøte til Tromsø Overformynderi i 1925.

Skjøte fra overformynderiet til Severin Dalbye i 1926.

Severin Dalbye hadde startet gullsmedforretning i 1900 i Storgata 54. Han hadde også bolig her og drev firmaet til sin død i 1959.

Tyskerne hadde brennevinsutsalg i gården under krigen. I 1940 bodde også hushjelpen Petra og butikkdamen Kathinka Jespersen her.

Kathinka Jespersen

Skjøte fra Severin Dalbye til Kathinka Jespersen i 1955.

Skifteskjøte fra Kathinka Jespersens dødsbo til Yngvar Kristiansen, i 1971.

Forretningen ble kjøpt av Kathinka Jespersen og Yngvar Kristiansen og de fortsatte under navnet Sev. Dalbyes Eftf. (1977).

Yngvar Kristiansen døde i 1978, Tordis Kristiansen satt i uskifte.

Driften ble overtatt av sønnene. (1984/2013).

Etter hvert ble navnet endret til Gullsmed Kristiansen A/S. Flere ganger renovert og bygd på i bakgården.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
  • Grunbok for Tromsø 1940-90.