Kirkegata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søstrene Ingebrigtsen holder ut i en tøff kjøttbransje i Tromsø.
Foto: Einar Dahl (2017).
Kirkegata ca. 1934. Vi ser Nicolai Norbyes forretning som den midterste i rekken av fem hus.

Kirkegata 12 er en bygård i Tromsø. - Gammelt matr.nr. 301.

Kirkegata 12 og 14 (matr.nr. 114) har mye felles historie fram til 1871.

Mange eiere

Målebrev til Johannes Pedersen, datert 20. mai 1818, tinglyst 7. mars 1842.

Gavebrev fra J. Pedersen til sønnen Hans Sand, tinglyst 7. mars 1842.

Skjøte fra smed Hans Sand til blikkenslager Gulbrandsen i 1849.

Skjøte fra Gulbrandsen til misjonskasserer Brøgger i 1853.

Skjøte fra Brøgger til skipskaptein Oluf Dahl i 1856.

Skjøte fra Baard Dahl, som gift med Oluf Dahls enke, til baker Søren Karlsen i 1860.

Auksjonsskjøte fra baker Karlsens konkursbo til farver Foesnæs i 1866.

Farver Foesnæs

Ole Andreas Foesnæs, f. 1832, kom fra Trøndelag og hadde farveri her, sammen med en læregutt, i 1865. Han slo seg opp på å selge farvet garn og flyttet tidlig til Sjøgata 13/15 der han holdt på til forretningen ble lagt ned i 1915. Da var han den siste farvermester i byen og en meget holden mann.

Skjøte fra Foesnæs til snekker Chr. B. Sivertsen i 1871.

Skjøte fra Chr. B. Sivertsen til O. Sivertsen i 1872.

Baptistene

Etter de voldsomme religiøse stridighetene i byen på 1850-tallet hadde forholdene roet seg noe ned da en ny dissenterbevegelse satte sinnene i bevegelse. To svenske baptister kom i 1869 til byen og fikk tale i frimenighetens lokale. Det gikk bra et års tid, så tilspisset situasjonen seg og baptistene ble kastet ut. Da bestemte de seg for å starte egen menighet og skal ha hatt et krypinn her mens de ventet på at tabernakelet i Strandskillet 2 skulle bli ferdig i 1872.

Slakter Ole Sivertsen m/kone Serianna og familie bodde her i 1875. Ved hans død i 1896 overtok sønnen Rudolf og drev noen år.

Auksjonsskjøte til J.H. Wennberg i 1884.

I 1885: Fotograf J.H. Wennberg med kona Theodora og fire barn, retocheur (hos Wennberg) Else Marie Danielsen, tjenestepikene Anna Johnsdatter og Marie Larsdatter, fotograf J. Wickstrøm med kona Ingeborg og datteren Marie, retouchør (hos Wickstrøm) Karl M. Degermark. – Hanna Theodora, Wennbergs kone, var eldste datter til fotograf Johan Erik Wickstrøm og hadde selv forsøkt seg i faget. – Både Wennberg og Wickstrøm kom fra Överkalix i Sverige.

I 1891: Johan Henrik Wennberg med kona Theodora, fire barn, og broren Andreas Wennberg, tjenestefolkene Johan Breiland og Anne Eline Andersen, August Teodor Gresel med kona Marie Serine og datteren Anna Lovise.

Leiekontrakt ang. butikk m.m. mellom Wennberg og P.M. Schmidt for fem år, i 1894.

Skjøte fra Wennberg til O. Andr. Kristoffersen i 1895.

Sparebankbokholder O. Andr. Kristoffersen bodde her med sin kone Jensine og 9 barn i 1900/1904. Han drev også en agentforretning. Den eldste datteren, Aase Kristofersen, (1888-1956), skulle siden bli lærer og forfatter. Hun skrev 4 romaner; Dragsug (1919), Lommen skrek (1920), Skrugard (1927) og Tonje (1936). Hun skrev også dikt og noveller.

Gerhard og Anna Knudsen m/fam bodde her i 1910. Han var kjøpmann, hun drev broderiforretning i Storgata 63, to hus bortenfor.

Nicolai Norbye

Bokbinder Nicolai Norbye overtok i 1903 og firmaet holdt til i gården i over 80 år. Han drev papirforretning og bokbinderi, etter hvert også med kontorrekvisita og souvenirer, (1932). Etter hans død i 1937 videreført av Olufine Norbye, (1940/46) og sønnen Robert Norbye, (1957/77), også med leketøy og blomster. Nikolai Norbye A/S, blomster, papir, (1982/86), Siri Norbye, (1982/86), Anna Norbye, (1986)

Anne-Lise Texmon, som var fagutdannet i Norge og utlandet, åpnet damefrisersalong i 1921 og drev den til 1935 da Inga Markussen overtok, (1932? og 1940).

”Orchidé” frisersalong ble drevet av Thordis Odland, (1940), tolloppsynsmann Hans Schjølberg bodde her i (1940/1946), kontordame Åse Schjølberg, (1946)..

Robert Norbye

Skjøte fra Olufine Norbye til sønnen Robert Norbye i 1952.

Robert Norbye døde i 1977, uskiftebevilling til Anna Kristine Norbye.

Nikolai Norbye A/S, blomster, papir, (1982/86), Siri Norbye, (1982/86), Anna Norbye, (1986).

Skjøte til gullsmed Kristiansen A/S i 1990.

Søstrene Ingebrigtsen

Baker Hansen, utsalg, (Bakehuset A/S), (1993/99), Klipperiet A/S, (1993/96), Slakter’n (Ingebrigtsen Kjøtt AS), (1993/96).

I 2013 Søstrene Ingebrigtsen kjøtt & bakeri.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.

Koordinater: 69.6485° N 18.95564° Ø