Kirkegata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkegata 2 har vært hjem for så mange; på veggen henger ennå symbolet for OL i Tromsø 2018 sammen med Turlagets røde T.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det var planer om at dette skulle bli Litteraturhuset i Tromsø, men foreløpig er det turistkontoret som råder grunnen. Til høyre er den nye havneterminalen under bygging.
Foto: Einar Dahl (2017).
Kirkegata 2 har stått der i over hundre år og har ikke endret seg mye.
Foto: Rognmosamlingen ca. 1950(?)

Kirkegata 2 i Tromsø, gammelt matr.nr. 454, hadde adresse Kirkegata 4 fram til 8. juni 1933.

Dahl

Målebrev tinglyst 13. august 1855.

Skjøte fra Ole Wold Dahl til P. Ulich på denne eiendommen og matr.nr. 336 (Sjøgata 1), i 1863. O.W. Dahl hadde holdt til i Sjøgata 1 siden 1830-tallet.

Auksjonsskjøte til Tromsø kommune i 1877.

Det nåværende huset ble bygd ca. 1902.

Postkontor

I 1905-15 leide Tromsø postkontor lokaler her, de kom fra Grønnegata 39. Postkontoret var i 1.etg., havnefogdens kontor i 2. Der var det også leilighet til postmester Ludvig Larsen m/familie i 1910. I 1915 flyttet Posten til egen bygning i Sjøgt. 1, riktignok sammen med Telegrafen. Her var Posten i 53 år før de flyttet til Strandgata 41, i 1968.

Tromsø Amts Dampskibsselskap

TADS ”underholder regelmæssige post-, passager og godsruter overalt inden Tromsø amts grænser… med ”Dyrø”, Skjærvø”, ”Trondenæs”, ”Kvalø”, ”Bjarkø”, ”Malangen”, ”Tromsø” og ”Lavangen”, het det i en annonse i 1916. Tromsø Amts Dampskibsselskap hadde da flyttet inn, sammen med havnefogden og havnestyret.

Eid av Tromsø Havnevesen i 1918/1946.

Det norske luftfartsselskap hadde kontorer her et par måneder i 1946 før de flyttet til Skattøra.

TADS endret navn til Troms Fylkes Dampskipsselskap i 1923 og hadde fortsatt sin adm. her i 1966. Bolig for kontorsjef O. Galschiødt i TFDS i 1932 og adm. dir Trygve Sundt, (1940 og 57), adm. dir. Fr. Wicklund Hansen, (1966).

Havnevesenet og TFDS flyttet over gaten da Kirkegata 1 sto ferdig i 1970.

Nye leietakere

Ekspedisjonslokale for Tromsø skipseksp., Tollpost, Stavangerske/Ofotens/Vesterålens/Nordenfjeldske/Bergenske/v. Odd Berg, Odd Berg skipsekspedisjon, Tromsø fiskeindustri, (1972)

Hygea Livsforsikring, (1977), Forsikringsselskapet Vesta, (1977).

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Havnevesen, i 1983.

Den norske Creditbank, region N.N., (1986), Gullringshus – Harald Johansen, byggmester, (1986), Reiseservice Tromsø reisebyrå, (1986), Reisetrafikkforeningen for Tromsø, (1986), Turistkontoret, (1986)

TIRB A/S, trafikkontor (1990/99), Den norske kreftforening, (1990), Espenes Reiseservice Troms A/S, (1990/93), Havnevakt, (1996), Winge Reisebureau AS (Arild Hansen), (1996)

I 2013 rommer huset turistkontor og trafikkontor for Nobina. Det er planer om at Litteraturhuset i Tromsø skal etableres her.

Tidligere matrikkelnummer Kirkegata 4.

Kilder

 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-96.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.