Knut Dæhlen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravminnet, Hunn gravlund.

Knut Dæhlen (født 13. september 1932 på Hunn i Vardal, død 22. februar 2009 i Gjøvik) var forstmann. Han gjorde seg særlig bemerka som fylkesskogmester/fylkesskogsjef i Oppland fra 1962 til 1998. Dæhlen var også ordfører i Det norske Skogselskap 1985-2000. Dæhlen var sterkt samfunnsengasjert, blant annet som Høyre-representant i Gjøvik kommunestyre. Han ble tidlig opptatt av drivhuseffekten, og argumenterte ved mange høve for at skogen var en viktig klimaregulator. I spalten «I de dager» i Oppland Arbeiderblad fikk han skrive om klima- og naturspørsmål, og ikke minst om oppveksten på garden Hunn. Dæhlens familie var de siste som dreiv jordbruk her, før den på 1950-tallet ble helt nedbygd. Etter at Dæhlen-familien flytta fra Hunn, kjøpte de garden Synsteby i Vardal.

Knut Dæhlen gikk ut fra NLHÅs i 1958. Han var da ferdig skogbrukskandidiat. Først arbeidde han som vitenskapelig assistent ved naturvitenskapelig avdeling ved Det norske skogforsøksvesen. Fra 1962 til 1998 var han ansatt som fylkesskogmester og fylkesskogsjef i Oppland. Knut Dæhlen var en periode på begynnelsen av 1990-tallet engasjert som spesialrådgiver i Norges Skogeierforbund. Her jobba han med utredninger for å få til en bedre skogforskning. Han var spesielt opptatt av planteforskning, og han utarbeida et opplegg for å styrke denne. Han var også en pådriver for å plante skog, og ville bevisstgjøre skogeierne om dette.

Dæhlen ble valgt inn i Gjøvik kommunestyre i 1967, som en av Høyres sju representanter. Partiets lokallag på Gjøvik hadde på denne tida et visst agrarpreg. Sammen med Dæhlen kom bonden og den seinere stortingsrepresentanten Harald Ulfert Lied inn i kommunestyret, og i 1971 fikk de selskap av fylkesgartner og gardbruker Anne LunderNerby. Dæhlen satt i kommunestyret til 1975.

Knut Dæhlen var også medlem av Rotary og satt som president for Gjøvik Rotaryklubb i 1979/80.

Kilder