Leksikon:Smed

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også smed i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Smed. Blant de håndverksmessig utdannede smeder i byene skjedde det i 1500- og 1600-årene en spesialisering. Hovedskillet gikk visstnok mellom grov-smed på den ene siden og klein-smed på den andre. Til sammen dekket disse to håndverkergruppene hele det vide fagområdet, men med mellomrom opptrådte også spesielle anker-smeder, børsemakere (få før 1800), hov-smeder eller -slagere, kniv-smeder, ljå-smeder (mest på bygdene), lås-smeder, nagle-smeder og spore-makere. En seiermaker, det vil si urmaker, var også regnet som smed. Det var smedlaug i Kristiania, Bergen, Trondheim, Drammen, Skien, Kristiansand og Halden. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.