Morthov

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Morthov
Morthov 72834.jpg
Foto: Widerøes Flyveselskap (1951).
Alt. navn: Morthoff (1593, 1604 og 1723); Mortoff (1616 og 1669)
Sted: Løten
Sokn: Løten
Kommune: Løten
Fylke: Hedmark
Gnr.: 34
Bnr: 1

Morthov er en gard i Løten kommuneHedmarken. Den ligger sør i Bergfjerdingen, og ser ut til å ha vært del av en eldre gard med navnet Hov. Den ble på et tidspunkt delt, og den nordre delen ble Halsteinshov mens den søndre ble Morthov.

Oluf Rygh klarte ikke å forklare førsteleddet i navnet. Han mente det var rimelig at mort- burde komme fra et personnavn. Det eneste navnet han finner som likner noe er Marteinn, men lydovergang fra Marteinshov til Morthov stemmer ikke med språkutviklinga på Hedmarken. En mulighet er at det kommer fra murti, som er kjent fra Island som et tilnavn på en kortvokst person. Bygdebokforfatter Jørgen Barthold Morthoff, som sjøl kom fra garden, mente at forklaringen murti er den mest sannsynlige.

Morthov var en tid i adelseie, og ble i 1609 makeskifta med kronen. Den ble registrert som ødegard i 1612, og var så halvgard i 1616. Det året sies det også at den var bondegods, så kronen må allerede ha kvitta seg med den. Garden har siden vært i bondesjøleie.

Det ble bygd kvern på garden i 1720, og man kan fortsatt finne spor etter denne.

Sagnet om Marit Hjukse er i en variant knytta til Morthov. I en versjon som ble fortalt av Jens Bergseng (f. 1850) var det ei datter på Morthov som hadde blitt bergtatt. Sagnvarianten skal gå tilbake til Jens' tippoldefar Ole Jensen Bergseng (1710–1797).

Brukere

 • Knud, bruker 1644 til 1660/1661.
 • Amund Knudsen, bruker 1692 til 1701. Levde i 1705. Kan ha vært sønn av forrige bruker.
 • Erik Halvorsen Ringnes (omkr. 1659–1729), bygselsmann i 1699 og bruker 1701 til 1729. Tidligere bygselsmann på Ringnes.
Gift 1) med Siri Asbjørnsdotter (d. 1696), enke. Barn en kjenner:
Gift 2) med Eli Knudsdotter Hov (1663–1739). Barn en kjenner:
 • Kari Eriksdotter (f. 1697), gift 1743 med Peder Nilsen Jensberg.
 • Brynhild Eriksdotter (f. omkr. 1700), gift med Ole Nilsen Høingstad øvre.
 • Siri Eriksdotter (1703–1742), gift med Østen Christophersen, neste bruker på Morthov.
 • Anne Eriksdotter (f. 1705), gift 1735 med Nils Torkilsen Aarsrud søndre.
 • Berthe Eriksdotter (f. 1708), gift 1732 med Jens Helgesen Lund vestre.
 • Østen Christophersen (1683–1738), bruker 1730–1738.
Gift med Siri Eriksdotter Morthov (1703–1742), datter av forrige bruker. Barn en kjenner:
 • Erich Østensen (1730–1808), senere bruker.
 • Marthe Østensdotter (1733–1736).
 • Christopher Østensen (1735–1736).
 • Eli Østensdotter (1737–1737), tvilling med Marthe.
 • Marthe Østensdotter (1737–1737), tvilling med Eli.
 • Else Østensdotter (f. 1739), gift 1760 med Helge Syversen Grøholt.
 • Christopher Halvorsen Dotterud (1712–1742), bruker 1739 til 1742.
Gift med Siri Eriksdotter Morthov (1703–1742), enke etter de to foregående brukerne. Barn en kjenner:
 • Christopher Christophersen (1742–1748).
 • Erich Østensen (1730–1808=, bruker 1754–1791. Sønn av tidligere bruker.
Gift 1753 med Kari Tollevsdotter Fuglseth (1730–1808). Barn en kjenner:
 • Even Erichsen (1755–1755).
 • Even Erichsen (1756–1810), neste bruker.
 • Tollev Erichsen (1758–1761).
 • Simen Erichsen (f. 1761), gift 1789 med Berthe Johannesdotter.
 • Else Erichsen (1763–1763).
 • Tollev Erichsen (1766–1809), gift 1795 med Berthe Jensdotter. Død som soldat på Kongsvinger.
 • Asbjørn Christian Erichsen (f. 1768).
 • Ole Erichsen (f. 1772). Gift 1880 med Inge Hansdotter Berge. Senere bruker på Morthovsrønningen og Imsetsveen.
 • Even Erichsen (1756–1810), bruker 1791 til 1806. Sønn av forrige bruker.
Gift 1) med Sigrid Poulsdotter Kvæstad øde (1752–1795). Barn en kjenner:
 • Erich Evensen (1795–1795).
Gift 2) med Oliv Pedersdotter Bergset fra Elverum (1755–1830), senere gift med Knud Pedersen Torp store. Barn en kjenner:
 • Siri Evensdotter (f. 1798), gift 1818 med Peder Pedersen Kroksti nedre.
 • Christen Eriksen Ilseng (1787–1869), bruker 1812 til 1827. Født på Ilseng i Vang. Senere til Prestsveen.
Gift med Aase Nilsdotter Tofsrud (1787–1872). Barn:
 • Nils Christensen (f. 1811).
 • Oline Christensdotter (f. 1814), gift 1841 med Jens Larsen Grinderengeie.
 • Dorthe Christensdotter (f. 1816), gift 1843 med Christen Larsen Finstadødegård.
 • Ole Christensen (f. 1818).
 • Erich Christensen (f. 1821).
 • Ole Christensen (1827–1852).
 • Christian Christensen (f. 1829), gift 1889 med Juliane Simensdotter Vølestadstuen. En tid eier av Bjørnstad og Heggelund.
 • Anders Andersen Kallerud, bruker 1827 til 1830, senere på Skøyen i Romedal.
Gift med Christine Olsdotter Brunstad. Barn:
 • Anne Andersdotter (1825–1829).
 • Ole Andersen (f. 1829), bruker på Skøyen i Romedal.
 • Even Pedersen Kroksti nedre (1795–1838), bruker 1830 til 1838.
Gift med Anne Jørgensdotter Rogstad store (1801–1875). Barn:
 • Petrine Evensdotter (f. 1828), gift 1849 med Anders Andersen Bergseng, bruker på Imsethagen.
 • Anne Evensdotter (f. 1830), gift 1863 med Kristian Johansen Tønset.
 • Inge Evensdotter (1833–1906).
 • Gunnaar Evensdotter (f. 1836), gift 1877 med Jørgen Kristiansen Svenkerud østre fra Vang.
 • Eline Evensdotter (1838–1839).
 • Børe Monsen Morthoff (1816–1904), bruker 1840 til 1878. Fra Igulstad lille.
Gift med Anne Jørgensdotter Morthoff (1801–1875), enke etter forrige bruker. Barn:
 • Eline Børesdotter (1841–1841).
 • Evine Børesdotter (1843–1843).
 • Mathias Børesen (1844–1934), neste bruker.
 • Mathias Børesen Morthoff (1844–1934), bruker 1878 til 1914. Sønn av forrige bruker.
Gift med Berthe Jørgensdotter Negård (1850–1918), fra Stor-Elvdal. Barn:
 • Jørgen Barthold Morthoff (1878–1879).
 • Jørgen Barthold Morthoff (f. 1880), rittmester og forfatter av Løtenboka.
 • Anne Morthoff (1880–1885).
 • Karen Morthoff (f. 1883), gift med former Kristian Finckenhagen.
 • Ole Morthov (f. 1885), neste bruker.
 • Anne Morthoff (f. 1888), emigrerte til USA. Gift med postfunksjonær Oscar Miller, St. Paul i Minnesota.
 • Børe Morthoff (1890–1982), landhandler på Lena.
 • Ragnvald Morthoff (f. 1892), landhandler, gift med Helene Halstensen Syringen fra Åmot.
 • Bjarne Morthoff (1897–1968), landhandler på Lena, hovedforfatter av Romedalboka. Gift med Tora Halstensen Syringen fra Åmot.
 • Ole Morthov (f. 1885), bruker fra 1914. Sønn av forrige bruker.
Gift med Petra Emilie Westgaard (f. 1893). Barn:
 • Magne Morthov (f. 1918), bankfunksjonær.
 • Eline Morthov (f. 1920–1998).
 • Einar Morthov (f. 1921).
 • Odd Morthov (f. 1921).
 • Odd Morthov (f. 1924).
 • Brynild Morthov (f. 1926).
 • Svenn Peter Morthov (f. 1927).

Kjelder

Koordinater: 60.84556° N 11.29648° Ø