Olterud (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Olterud
Olterud.jpg
Olterud og Olterud meieri rundt 1920.
Foto: Sigurd Røisli
Alt. navn: Otlerud
Først nevnt: 1578?
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten kommune
Gnr.: 206
Bnr: 2
Adresse: Nygardsæterlinna
Postnummer: 2848

Olterud, også Otlerud, er en gard i grenda Skreien i Østre Toten kommune. I Norske Gardsbruk fra 1997 oppgis det at eiendommen består av 140 mål dyrka jord, 80 mål beite og 127 mål skog. På 2000-tallet ble et nytt løsdriftsfjøs bygget på Olterud.

Eier fra 1912 til 1954 var Nils Raddum (f. 1874). Han var sønn av Ole Kristian Raddum og Olave Mathea f. Rødningsby. Nils Raddum giftet seg i 1906 med Petra Nygaardsæter. Eier fra 1954 var Pål Owren (f. 1926), sønn av Olaf Owren og Anna f. Sønsteby. Pål Owren giftet seg med Sigrid Kløvrud i 1956. Pål Owren var tidligere eier Nils Raddums grandnevø. Eier fra 1992 er Nils Olav Owren.

Det har vært både meieri og landhandleri på eiendommen til Olterud. Olterud meieri startet i 1878, med Johan Olsen Gunnerød som meierimester. Sammen med sin kone Lina Mathilde Riise startet de også et lite landhandleri i nordenden av meieriet. Det var flere andre som handlet på Olterud etter Johan Olsen Gunnerød. Først var det Ole P. Hensvolden, som handlet i det nedlagte skolehuset Olstad nær Olterud. Han døde også der. Senere ble butikken flyttet ned igjen til garden og inn i kårbygningen. Hans Kristian Holen, Even Helmer Holmstad, Lars O. Berge, Gustav Narum og Johan Narum var blant leietakerne til landhandleriet. Johan Narum hadde filial på Olterud i 8-10 år, og kjørte et hestelass med varer fra Lena et par ganger i uka. Narum flyttet deretter et par hundre meter østover til Kvastad. Nå var Nils Raddum lei trafikken på gardsplassen, og bygde ny butikkbygning på andre sida av vegen. Denne butikkbygningen kjøpte Jens Kihle i 1945, og overdro den til svigersønnen Ingolf Rognlien. Olterud var, sammen med Solvang Handel, nærbutikken i Skreien fram til 90-tallet. I dag er butikkbygningen gjort om til leiligheter.

Gardsnavnet

I Norske Gaardnavne skriver Albert Kjær at navnet kan være en sammensetning av kvinnenavnet Ottkala og -rud. Ottkala er kjent fra Island og kan også ha vært brukt i Norge. I sitt leksikon over rud-navn (2010) viser derimot Margit Harsson til filologen Klaus Johan Myrvoll, som foreslår at mannsnavnet Atli kan være forleddet. Uttalen er /ål`teru/.

Fradelte bruk

Kilder og litteratur