Otto Sverdrups gate 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I mange år har nr. 9 vært det siste huset i Otto Sverdrups gate.
Foto: Einar Dahl 2017
Otto Sverdrups gate 9, til høyre, så velholdt ut i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
En sommerdag ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Bakgården hadde nok sett bedre dager enn i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Otto Sverdrups gate 9 i Tromsø var Fredrik Eliassens gård. Han drev eget verft før han ble verksmester på Tromsø skipsverft i 1910. - Gammelt matr.nr. 251.

Fisker Dollis

Målebrev til Henrik Dollis, datert 6. juni 1843, tinglyst 12. juni samme år.

Fisker Henrik Dollis med kona Johanna Ingebrigtsdatter, fisker Erik Hansen, skreddersvenn Johan Larsen, arbeider Jakob Jakobsen med kona Inger Olsdatter og to barn, i 1865.

Skifte etter Henrik Dollis hustru, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1868.

Skjøte fra Henrik Dollis til John Johannesen, i 1870.

Huseier og skipstømmermann med eget bruk, John Johansen med kona Synneve, skipsbyggmester Ole Johnsgaard med kona Karen og fire barn, skipstømmermann Kristian Eliassen (p.t. i Amerika), hans kone Berte og tre sønner, i 1875.

I 1885: Skipstømmermann Joh. Johannesen, arbeider Fredrik Eliassen, enke Bergithe Knudsen, arbeiderne Lars og Konrad Knudsen, sypike Sofie Knudsen, fisker Morten Olsen med kona Anne Katrine Mortensen, tjenstepikene Anne Marie og Hansine Mathilde Mortensen.

John Johannesen eide eiendommen så sent som i 1895.

Tømmermann Eliassen

Erklæring fra P.K. Johnsgaard og Fredrik Eliassen om at de ikke skulle bebygge sine sjøgrunner matr.nr. 552a (Otto Sverdrups gate 7b) og nr. 251 i større utstrekning enn til sammen 500 kvm., i 1897.

Skipstømmermann Fredrik Waldemar Eliassen med kona Amalie Hansine og to barn, malermester Lars Knudsen, fisker Nils Gabriel Gundersen og to barn, hushjelp Gurine Jensen med en sønn, 1900.

Erklæring fra P.K. Johnsgaard og Fredrik Eliassen, som eiere av matr.nr. 268 (Otto Sverdrups gate 5), 269 (Otto Sverdrups gate 7a) og 251, om at de på disse eiendommene stående våningshus er at betrakte som sammenhengende bebyggelse og at utstederne ikke for fremtiden vil utvide denne bebyggelsen innen for et areal av 300 kvm., i 1903.

Verftseier Fredrik Eliassens gård i 1904 og 1932. Han var formann på Tromsø skipsverft i 1932.

Tømmermann Fredrik Waldemar Eliassen med kone Amalie Hansine og tre barn, malermester Lars Andreas Knutsen, 1910.

I 1916: Båtbygger Iver og Borghild O. Isaksen, 1916, fisker Johan Paul Johannesen, maler Lars Andreas Knudsen.

Eiendomsstevning for Fredrik Eliassen på denne eiendom, i jan. 1918.

Eiendomsdom av 4. mai 1918 hvorved Fredrik Eliassen kjennes eiendomsberettiget til denne eiendom, tinglyst 16. mai 1918.

Fru Amalie og butikkdame Berta Eliassen, sjømann Leif, maler Rolf og enkefru Gudrun Johansen, (1940).

Eliassens arvinger

Eid av Fredrik Eliassens enke i 1946.

Husmor Amalie, telegrafist Agnes og ekspeditør Bertha Eliassen, mekaniker Ottar Davidsen, maler Rolf og vaskerske Gudrun Johansen, (1946).

Husmor Amalie, telegraffullmektig Agnes og butikkekspeditør Bertha Eliassen, Gudrun Johansen, koldjomfru Helga Solheim, (1957).

Agnes og Jon Magnus Eliassen, (1966).

Guttorm Wilhelmsen, (1982).

Guttorm Wilhelmsen

Skjøte fra Brødrene Isaksen A/S til Guttorm Wilhelmsen, i 1983.

Marit Winther, (1986).

Uskiftebevilling til Edny Wilhelmsen etter mannen Guttorm som døde i 1989.

Birgit Høydahl, (1990), Edny Wilhelmsen, (1990/93).

Kjell Arne Arntzen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.