Otto Sverdrups gate 7a (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Sverdrups gate 7 er fremdeles et flott hus.
Foto: Einar Dahl 2017
Fasaden er som før, men i bakgården har det skjedd ting.
Foto: Einar Dahl 2017
Otto Sverdrups gate 5 og 7, ca. 1938.
Otto Sverdrups gate 7a var det største huset i gata. Her ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Nr. 7a sett fra bakgården. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Fra bakgårdstrappa til nr. 7a ned mot 7b. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Otto Sverdrups gate 7a i Tromsø var skipsbyggmester Johnsgaards våningshus. - Gammelt matrikkelnr. 268.

Tømmermann Gaustad

Målebrev til Jens Olsen Ebeltoft, datert 2. sept. 1839, tinglyst 18. aug. 1845.

Auksjonsskjøte til Chr. Dreyer tinglyst 18. aug. 1845. Han solgte videre til Lars Larsen samme dag.

Tømmermann Lars Gaustad med en sønn, tømmermann Johan Nilsen med kona Gustava Hendrikke Pedersdatter og fire barn, fisker Johan Isaksen med kona Petra Sørensdatter og to barn, i 1865.

Auksjonsskjøte til O. Johnsgaard på Lars Larsens tidligere eiendom i 1880.

I 1885: Skipsbygger Ole Johnsgaard med kona Karen og datteren Elise Marie, skipsbyggmester Peder Konrad Johnsgaard med kona Kristine, tre barn og tjenestepiken Pauline Olsen, ishavsskipper Ole Næsø med kona Sofie og sønnen Olaf, sjøfarende Petter Thoresen med kona Mina, sjøfarende Edv. Thoresen, Helga og Francisca Thoresen, bødkersvenn Henrik Løkke med kona Ingeborg og to døtre, vaskekone Ane Marthe Johannesen, Karen Johanne Moe, fisker Petter Chr. Nilsen med kona Johanne Arntine, fisker Jens Casper Jakobsen med kona Hansine og sønnen Jens Nilsen.

Auksjonsskjøte til P. Hanssen & Co i likvidasjon, til fullstendiggjørelse av hjemmelen, i 1898.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Peder K. Johnsgaard, i 1898. Johnsgaard bodde her, verftet lå i Otto Sverdrups gate 7b.

Skipsbyggmester Johnsgaard

I 1900: Skipsbyggmester og enkemann Peder Konrad Johnsgaard med tre døtre, verftsarbeider Ole Johns. Johnsgaard med kona Karen, vaskekone Lina Eidissen med fire barn, arbeider Ulrik Hansen med søsteren Henriette og flere slektninger, verftsarbeider Nils Klæboe Isachsen med kona Johanne, en datter og en pleiesønn, sjømann/arbeider Petter Andr. Thoresen med kona Helmine og en datter.

I 1910: Skipsbyggmester Peder K. Johnsgaard med kona Bertha og tre døtre, fisker Maarten J. Kræmer med kona Inger og tre barn, båtbygger og enkemann Benjamin Baraksen med en datter og husbestyrer Sofie Jakobsen, vaskekone Henriette Hansen med en sønn, fisker Johannes Sandnes med kona Helga Henriette og fire døtre, fisker Johan Paul Johannesen med kona Hansine og tre barn.

I 1916: Fyrbøter Johan og Rikka Balstad, løsarbeider Fridtjof og arbeider Henriette Hansen, Hansine Serine Johannsen, fisker Morten J., Inger Margrethe og Josefine Kræmer, tømmermann Bernhard og Gunda Pettersen, arbeider Johannes og Helga Sandnæs.

Attest fra Tromsø Skifterett om at P.K. Johnsgaard var død i 1929, etterlatende som eneste myndige og selvskiftende arvinger døtrene Alfhild og Gudrun Johnsgaard og Astrid Helfjeld, i 1929.

Arvingene

Eid av P.K. Johnsgårds barn i 1932 og 1946.

Enken Bertha Johnsgård bodde der i 1932.

Malermester Hans A. Førde, arbeider Hans Brox, fisker Ludvig Lorentzen og sjømann Olaf Olsen bodde i nr. 7 i 1940.

Huseier Alfhild og lærerinne Gudrun Johnsgaard (i nr. 7), arbeiderne Arne og Hans samt hjemmeværende Nelly Brox, sydame Henriette Figenschou, arbeider Arne og husmor Margit Hansen, arbeider John, kontorist Kåre og arbeider Ludvig Lorentzen, vaskerske Laura Olsen, stuert Ludvig Strøm, (1946).

Adj. Gudrun Johnsgård, jernbinder Ludvig Lorentzen, fabrikkarbeider Arild og arbeider Ottar Olsen, maskinist Arne B. Hansen, matros Gudmund B. Hansen. (1957), i nr. 7.

I 1958 gikk hjemmelen til en ideell 1/3-del til avdøde Alfhild Johnsgårds arvinger: Gudrun Johnsgård og Astrid Helfjeld.

Skjøte fra Astrid Helfjeld til søsteren Gudrun Johnsgård på ideell ½-part av eiendommen, i 1962.

Helga Nilsen

Skjøte fra Gudrun Johnsgård til Helga Nilsen i 1963.

Arild Olsen, Torbjørn Nilsen, (1966).

Fisker Oskar Nilsen, (1972/77).

Helga Nilsen satt i uskifte etter Arthur Nilsen som døde i 1977.

Helga Nilsen, (1982/90).

Helga Nilsen døde i 1990. Arvingene var: Ole Johnny Svendsen, Randi Olsen, Gerd Solli, Torbjørn Nilsen og Kåre Nilsen.

Skjøte fra medarvingene til Torbjørn Nilsen, i 1990.

Torbjørn Nilsen, (1993), Kasper Berg, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.