Parkgata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 22 har en spennende historie, også når det gjelder maling. Denne utgaven er hvit mot øst og nord.
Foto: Einar Dahl (2016).
Mens vestveggene har et mer fargerikt fellesskap.
Foto: Einar Dahl (2016).
Da dette bildet ble tatt, hadde Arbeiderforeningen nettopp flyttet ut. Da var denne lille gatestumpen hele Parkgata.
Foto: Olav Ingstad (1897).
Før krigen var Parkgata 22 et riktig staselig hus med have.
Foto: Chr. Hansen (1920-tallet?).
I et grønnmalt hus holdt Domkirkens menighet og Det norske misjonsselskap til.
Foto: Henrik Ørsted (1970-tallet.).

Parkgata 22 i Tromsø har en mangfoldig historie. - Tidligere Nedre skolegate 22, matr.nr. 612.

Tromsø Arbeiderforening

Målebrev til Tromsø Arbeiderforening datert 5. nov., tinglyst 7. nov. 1881. Arbeiderforeningen leide da lokaler i Fredrik Langes gate 8-10.

Her bygde de sitt eget hus, men det ble snart for lite. For å få mer plass kjøpte de i stedet apoteker Bentzons eiendom i Grønnegata 87, den var nettopp blitt utskilt fra Storgata 94, i 1896.

Leiekontrakt mellom Tromsø Arbeiderforening og det Offentlige ang. lokale for Lagmandsretten, i 1889.

I 1900 bodde amtskasserer Joakim Sørensen her med kona Marie Lovise og fire barn, tjenestepiken Ingbertine Henriksdatter og de to private sykepleierskene Ingeborg Sørensen og Else Andersen.

Skjøte fra Tromsø Arbeiderforening til amtskasserer Joakim Adolf Sørensen i 1901.

I 1910: Amtskasserer Joach. A. og Marie Sørensen med to barn, tjenestepiken Hanna Steiro, skoleelev Ursula Riise, justermester/fhv. telegrafbestyrer Johan Peter og Martha Bergitte Holthe med to barn, tjenestepiken Eline Jensen.

Apotekerne

Skjøte fra Joakim A. Sørensen til I. Hall i 1912. Hall var apoteker ved Svaneapoteket.

Bevilling for enken etter apoteker Hall til å sitte i uskiftet bo, i 1914.

Skjøte fra Magda Hall til apoteker C. Ulstrup Dahle, i 1915.

I 1916: Apoteker Ulstrup og Maggie Dahle, overlærer Hans Bjerke Holthe, telegrafistinde Inga og pensjonist Johan P. Holthe, tjenestepikene Magnhild Mathisen og Agnes Konstanse Pedersen.

Bevilling for Maggi U. Dahle, enke etter Carl Mathias Ulstrup Dahle, til å sitte i uskiftet bo, i 1922.

Skjøte fra Maggi U. Dahle til Karl A.F. Hveding i 1923.

Attest fra Tromsø skifterett om at Karl A.F. Hveding var død og at avdødes to brødre Fredrik Georg Daniel Hveding og Arthur Waldemar Constantin Hveding var de eneste arvingene, i 1925.

Skjøte fra Karl A.F. Hvedings dødsbo til fru Serine Floer i 1925.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 22, tinglyst 8/6-1933.

Borgermester Bastian T. Eidem, Nicolay Aagaard, disponent S. Almton, fru Ågot Haugen i 1932.

Menighetspleien

Skjøte fra Serine Floer til Tromsø frivillige syke- og fattigpleie, i 1939.

Fhv. borgermester Eidem, menighetssøstrene Inga Knutsen og Sofie Marvik, Hedley Hegstad m/ agent og kommisjonsforretning; radio, kontormaskiner, margarin, krydder, tobakk, osv., (1940).

Fhv. borgermester Thomas og telegrafekspeditør Reidun Eidem, fiskearbeider Herley Hansen, fiskerne Alf og Bjarne Schjølberg, (1946).

Menighetssøstrene Karoline Årdal og Karoline Isaksen, tømmermann Hans Sletteli, pensjonist Anna Schjetlein, (1957).

Tromsø frivillige syke- og fattigpleie endret navn til Tromsø Menighetspleie i 1962.

Nordoffset trykkeri, (Hermann Alpers), (1966/96), Oline Høie, Eline Bartolfsen, (1966).

Tromsø Menighetspleie endret navn til Domkirkens Menighetspleie i 1977.

Det norske misjonsselskap, kretskontor, (1972/96), kirketjener Hans Hansen, (1972/82, pensjonist i 1986), Domkirkens Menighetshus, (1977/99).

Fellesadministrasjonen fiskebåtrederi, (1986), M/S Østbas, kontor, (1986).

Oddny Andresen, (1993), sjåfør Trond Grimstad, (1993), Erna Sandvold, (1993).

Tromsdalen Tensing New Life, (1999).

Kirkens bymisjon

Kirkens bymisjon fra tidlig på 2000-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.