Prestenggata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er virkelig flott at monumentale hus som Prestenggata 11 blir tatt vare på.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Den store hjørnegården midt i bildet er nr. 11.
Foto: H.A. Brandt. 1960.

Prestenggata 11 i Tromsø er en flott og velholdt hjørnegård mot Peder Hansens gate. - Gammelt matr.nr. 690.

Bryggemann Nilsen

Oppmålingsforretning avholdt 1. juni, tinglyst 23. nov. 1899.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Joakim Nilsen, i 1899.

I 1900 bodde disse her: Bryggemann ved trelasthandel Joakim Nilsen med kona Nanna og sønnen Alf, snekkersvenn Alfred Løknes, kafévertinne Karoline Blomqvist med moren Margrethe, Alida Olsen, adjunkt Lars Stav med kona Erikka og to barn, fisker Martin Nilsen med kona Josefine.

I 1910: Bryggemann Joachim og Nanna Nilsen med tre barn, båtbygger Kornelius og Aminda Johannesen, Astrid Hansen med datteren Gerda, adjunkt på Latinskolen Ole Tobias og Sigrid Grønlie med to døtre, tjenestepiken Petra Nilsen, vasker Olava Marie Bjeldaanes, vasker Anna Ingebrigtsen.

I 1916: Tømmermann Joakim Nikolai, Nanna Sofie, elektriker Alf Halfdan og Ivar Martin Nilsen, residerende kapellan Peder Christensen, Aage, Helga, Ingeborg Marie og Irmelin Christensen, baker Richard Olivius Dahl, tjenestepike Sigrun Nathalie Zakkariassen.

Redaktør Christensen

Res.kap. Peder Christensen var redaktør av Tromsø Stiftstidende i årene 1910 -19. Han ble – med en viss rett – karakterisert som «indremisjonshater, landsmålshater, totalavholdshater». Fra første dag var han en omstridt mann som ikke vek tilbake for en feide. Stilen kunne være provoserende, belærende, av og til sarkastisk, men velskrevet. Ingen betvilte hans store arbeidskraft og kunnskaper. Som predikant var han visstnok noe sjenert, men en god sjelesørger. I 1919 forlot han Tromsø og dro til Bergen. (Ytreberg).

Tømmermann Johan Bryghaug, ekspeditør Erling Steinnes, tollkontrollør Halvdan Vasshaug, (1940).

Tømmermann Joakim Nilsen, tømmermann Johan Bryghaug, fotograf Alfred Andersen, serveringsdame Betty og kokke Olaug Johnsen, kjøkkenhjelp Hulda Lian, enkefru Magna Nicolaysen, kjøkkenhjelp Nelly Thomassen, tollkontrollør Halvdan Vasshaug, (1946).

Joachim Nilsen døde i 1946.

Ivar Nilsen

Sjåfør Magnar Johansen, transportarbeider Leif Nicolaysen, maskinarbeider Ivar Nilsen, portier Erling Selfors, (1957).

Hjemmelen etter Joachim Nilsen gikk over til barna Alf og Ivar Nilsen og Jeanette Bothner, i 1964.

Ivar Nilsen, Erling Selfors, Thoralv Lund, (1966). – Journalist Thoralv Lund, f. 1916, har skrevet en lang rekke bøker og artikler om Svalbard. Han er æresmedlem i Arktisk forening i Tromsø.

L. Macks bryggeri

Skjøte til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, i 1972.

Erling og Aud Selfors, (1972/93).

Pensjonist Ivar Nilsen, (1977).

Skjøte til Bryggeriet A/S i 1987.

Lauritz Bredrup d.y., (1986/90).

Hallgeir Naimak, (1993), Odd Bjørnar Nygård, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.