Prestenggata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 1 er et fint og velholdt hus.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 1 sett fra Muségata.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Begynnelsen av Prestenggata med nr. 1 til høyre.
Foto: Vilhjelm Riksheim. 1938.

Prestenggata 1 i Tromsø ligger på hjørnet mot Muségata. - Gammelt matr.nr. 695.

Fisker Jensen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 21. juni 1899, tinglyst 17. mai 1900.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Nikoline Jensen på grunnen, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Fisker Anders Jensen med kona Nikoline og sønnen Artur, byfogd Johannes Gløersen med kona Else Helene og to sønner.

I 1910: Fisker Anders og Nikoline Jensen med to barn, fhv. handelsborger/fiskeoppkjøper Theodor Johan og Agnes Johannessen (Gisvold) med fire sønner, fisker/bryggearbeider Petter Andreas og Golla Enoksen samt vaskepike Eilertine Hansen.

I 1916: Fisker Anders Nikolai, Nikoline Richarda og sjømann Arthur Johannes Jensen, overlærer Erling Kristvik, lærer Hans Petter og Berthine Danhilde Svendsen, enke Anna og malersvend Peder Andreas Østensen.

Kioskeier Jensen

Skjøte fra Nikoline Jensen til enkefru Hanna Marie Jensen med forbehold om fritt hus for Nikoline Jensen og mannen Anders, bestående av 2 værelser og kjøkken i 3. etg. og adgang til tidligere benyttede uthusrom, så lenge de lever, i 1930.

Eid av Hanna Jensen i 1932 og 1957. Hun drev Jensens kiosk på Strandtorget, (1946/1957).

Landbrukskandidat Kaare Lilleeng, pensjonist Thora Nilsen, bokhandlermedhjelper Marie Forslund, arbeider Astrid Pettersen, (1940).

Kioskeier Hanna og mekaniker Sigvall Jensen, kontordame Marie Forslund, kontorist Kåre Lilleng, pensjonist Thora Nilsen, telegrafdame Henriette Steindvik, (1946).

Maskinist Sigvald Jensen, slepebåtfører Hilmar Sørensen, (1957).

Skjøte fra Hanna Jensen til A/S L. Macks ølbryggeri og mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1966.

Trondsens kjøreskole

Rolf Båtnes, bilagent (Skoda), deler og rekvisita, (1957/66), bilforretning i 1972.

Lokalene ble overtatt av Gunnar Trondsens kjøreskole i 1977. Mack eide og Trondsen leide og pusset opp. Edmund Eilertsen fulgte med og startet etter hvert for seg selv. Trondsen kom fra bakgården i Storgata 64. På 1980-tallet fikk han så mye å gjøre med sin store bilforretning på Skattøra at kjøreskolen ble avviklet.

Eilertsens trafikkskole, (1982/90), Gunnar Trondsen, aut. kjøreskole, (1982/86).

Skjøte til Bryggeriet A/S i 1987.

Kollektivet Lamo, avd. Tromsø, (1993).

Coca-Cola Kald-Drikk AS, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.