Prestenggata 21 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 21 skiller seg klart ut fra naboene. Man blir glad av å se et slikt hus.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 21 i Tromsø er et rødmalt hus som frisker opp blant alle de hvite og grå naboene. - Gammelt matr.nr. 581.

Dagarbeider Asbjørnsen

I 1885: Arbeider David Asbjørnsen med kona Trina og tre barn, bødker Julius Dahl, sjømann Nekolai Ambrosius Olsen med kona maren og sju barn, enke Anne Bergithe Schumacher.

I 1891: David Asbjørnsen med kona Anne Kathrine og fire barn, Nikolai Ambrosius Olsen med kona Maren, sju barn og svigermor Anne Bergitte Schumacher, Julius Ingenius Dahl.

Målebrev til David Asbjørnsen, datert 7. mai, tinglyst 14. mai 1897.

I 1900: Dagarbeider David Asbjørnsen med kona Trine og to barn, bryggearbeider Mikal Stelander med kona Marie og fem barn, glassmester Jakob Nilssen med kona Josefine og en udøpt gutt.

Skjøte fra David Asbjørnsen til Frithjof Andreas Nielsen i 1902.

Skjøte fra P. Norbye, som beskikket verge for Frithjof Andreas Nielsen, til glassmester Jakob P. Nielsen, i 1902.

Skjøte fra Jacob P. Nielsen til typograf og handelsborger Peder Norbye, datert Portland, Oregon, i 1904.

Typograf Norbye

A/S Peder Norbye ble startet som et lite trykkeri hjemme hos typograf Peder Norbye i 1902. I 1910 flyttet han virksomheten til Storgata 87, (1984). De endte siden opp med egen forretningsgård i Fredrik Langes gate 14.

I 1910: Boktrykker og colonialvarekjøpmann Peder og Jeanette Norby med tre barn, klædevasker Jensine Jakobsen med en datter, styrmann Joh. og Lona Bangsund med to barn, tjenestepike Elise Eliasen.

I 1916 leide Provianteringsrådet lokaler til et melkeutsalg her for å konkurrere med Tromsøysund meieri som solgte melken dyrere enn den maksimalprisen som var bestemt. De ble enige etter forhandlinger.

I 1916: Peder, Jeanette Othelie, Solveig Marie og Wilhelm Nordby, enke Gurine Bergitte Kiil, sypike Johanna Elisabeth Nikolaisen, arbeider Karl Alfred, Amanda Kristianne, Aurora og samlagsarbeider Otto Marinius Olsen.

Eid av Peder Norbye i 1918/32 og 1946 som bolig. Butikkdame Solveig Norbye, (1940/46).

Sigrid Lindbergs kolonialforretning i 1932/46. Etablert i 1928.

Bokbinder Hanna Hansen, (1946).

Solveig Beer

Peder Norbye døde i 1952. Arvingene var Solveig Norbye Beer og Eyvind Norbye.

Skjøte fra Eyvind Norbye til søsteren Solveig N. Beer på hans ½-part, i 1952.

Trygve Lorentsen, kolonialforretning, (1957), maskinsjef Håkon og butikksjef Solveig Beer, butikkbetjent Leif-Erik Mortensen, (1957).

Solveig Beer, (1966).

Kaare Johansen

Skjøte fra Solveig Beer til Kaare Johansen (Centrum bokhandel), i 1970.

Pål Gudmundsen, (m/UVITEK i Otto Sverdrups gate 7b), (1982), Holger Hole, (1986/90), Elin Kristiansen, (1986).

John Eric de Lourme, (1990), Torstein Rugtvedt, adv. i Skippergata 52, (1990), Mette Senstad, (1990), Børge Solbekk, (1990/93).

Fredrik Koller, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1891-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.