Prestenggata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 26 har ikke forandret seg mye siden 1960-tallet.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 26, nærmest, var et riktig fornemt hus i sin tid.
Foto: Ukjent. 1920-tallet?
Velholdt, men litt mer ordinært, en del år senere.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.

Prestenggata 26 i Tromsø er et helt vanlig, toetasjes trehus. Det var egentlig litt mer staselig i gamle dager, med dør og trapp mot gaten. - Gammelt matr.nr. 640.

Arkeolog Nicolaissen

Målebrev til O. B. Hansson på grunn, datert 7. mai, tinglyst 7. okt. 1895.

Skjøte fra O. B. Hansson til O. Nicolaisen i 1896.

I 1900 bodde disse her: Lærer og bibliotekar ved Seminarets forberedelsesklasser Olaus Martens Nicolaisen med kona Bergithe Catharina og tre barn, bryggemann Isak Meyer med kona Amalie, to barn og en pleiedatter, fisker Lorents Markusen med kona Helmine og fire sønner.

Olaus Martens Nicolaissen (1846-1924), var en meget allsidig mann. Fra 1873 var han lærer på den høyere skolen i Tromsø og han bestyrte den historisk-antikvariske samlingen på Tromsø museum fra 1882. I 1886 ble han bibliotekar for byens folkebibliotek og var det til sin død. Fra 1897 underviste han ved lærerutdanningen på Seminaret. Nicolaissen deltok på en rekke arkeologiske utgravinger i Nord-Norge og gjorde et stort arbeid med å registrere funnene. Dette resulterte i en stor vitenskapelig produksjon av arkeologisk karakter, men også i bl.a. ”Sagn og eventyr fra Nordland” og serien ”Kirker i Nord-Norge”.

I 1910: Lærer Olaus og Bergitte Nicolaisen med datteren Henriette, hushjelp Temine Torbjørnsen, bakersvend Jonas og Borghild Pedersen med sønnen Arne, tømmermann Paul og Nilsine Magnusen med datteren Magnhild.

I 1916: Lærer og bibliotekar Olaus M., Birgitte og telegrafistinne Henriette Christine Nikolaisen, tømmermann Paul Magnus, Magnhild Marie og Nilsine Johanne Magnussen, baker Ingvald Andreas og Aminda Marie Sundfær, tjenestepike Themine Andrea Torbjørnsen.

Olaus M. Nicolaissen døde i 1924.

Eid av Birgitte Nicolaysen i 1932.

Skjøte fra Hilmar Nicolaisen på egne vegne og iflg. fullmakter fra Henriette Steinsvik, Anna Lund og Birgit Nicolaisen, til kjøpmann Johan Lund og fru Anna Lund, i 1938.

Mary Sørensen

Skjøte fra Johan og Anna Lund til Mary Sørensen i 1939.

Arbeider Edvin og kjøpmann William Sørensen, (1940).

Arbeiderne Edvin, Robert og William Sørensen, (1946).

Skjøte fra Mary Sørensen til broren Robert Sørensen på en ½-del, i 1946.

Butikkdame Mary Sørensen i 1957/66.

Lea Sørensen, lefsebakeri, (1966).

Robert M. Sørensen, (1966/82), Freddy Johannessen, (1966).

Olea Sørensen

Robert Sørensen døde i 1985, hustruen Olea i uskifte.

Mary Sørensen, (1986).

Skjøte fra Mary Sørensen på hennes ½-del til Ken Robert, Tom Martin og Mike Freddy Johannessen i 1990.

Olea Sørensen, (1990/93), Mariana Tobiassen, (1990).

Vibeke Bruun, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.