Prestenggata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 2 skinner i vårsola, her sett fra Muségata. Til venstre den gamle Strimmelen skole.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nr. 2 sett fra Prestenggata.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Hovedmotivet er uten tvil Nordens første folkeavstemning, om unionsoppløsningen, den 13. august 1905. Her er det kommunehuset i Tromsøysund som er valglokale. Men vi legger også merke til at Prestenggata 2 er under oppførelse, året før skjøtet ble overdratt.
Foto: Thekla Høegh (1905).
Kommunehuset ble senere til Strimmelen skole, i dag forsamlingshus for den læstadianske menighet. Til høyre for den ligger det store huset Prestenggata 2. Mellomveien 18 til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim. Ca. 1938.

Prestenggata 2 i Tromsø er et stort og fint hus på hjørnet mot Muségata. - Gammelt matr.nr. 711.

Sakfører Moursund

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 12. okt. 1900, tinglyst 15. feb. 1906.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til sakfører Carl Moursund på grunden, i 1906.

I 1910 bodde sakfører/redaktør Carl Anton og Theodora Moursund her med fem barn og tjenestepiken Anna Marie Jenssen.

I 1916: Sakfører Carl Moursund m/kontor i Storgata 51, apotekassistent Aase, enke Ellen Marie, styrmann Kaare, telegrafistinde Liv og Theodora Moursund, enkefru Thora Giæver, kontordame Ingebjørg Larsen, tjenestepike Jenny Henriette Pedersen.

Skoledirektør Hellebust

Skjøte fra Carl Moursund til M.A. Hellebust i 1926.

Eid av skoledirektør Math. Hellebust, med kontor og bolig, i 1932/46.

Dommerfullmektig Magnar Hellebust, fyrbøter Ludvig Lorentzen, (1940).

Skoledirektør Mathias og dommerfullmektig Magnar Hellebust, arbeider Ludvig Lorentzen, (1946).

Skjøte fra M. A. Hellebust til Gunvor og Lauritz Bredrup, i 1953

Regnskapssjef Bredrup

Transportarbeider Ludvig Lorentzen, kontorfullmektig Gunvor og regnskapssjef Lauritz Bredrup, postassistent Karin Eikestøl, bibliotekar Sverre Flugsrud, butikkekspeditrise Gunhild Gulstad, (1957).

Ludvig Lorentzen, Gunvor og Lauritz Bredrup, (1966).

Gunvor og regnskapssjef Lauritz Bredrup, (1972/77).

Statsaut. revisor Leif Kvaal, (1977).

Bull og Pedersen

Skjøte fra Gunvor og Lauritz Bredrup til Tove Bull og Svein Pedersen, i 1979.

Høgskolelektor Tove Bull, (1982/93), høgskolelektor Svein Pedersen, (1982/93).

Tove Bull var rektor ved Universitetet i Tromsø 1996-2001.

Solveig Ovanger, kunsthåndverk, verksted, (1986).

Olaf Pettersen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.