Prestenggata 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Som så mange andre hus i området er Prestenggata 3 påbygd mot bakgården.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 3 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 3 var det lille huset med haver på begge sider.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).

Prestenggata 3 i Tromsø er et godt vedlikeholdt bolighus. - Gammelt matr.nr. 707.

Fisker Fredriksen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 24. aug., tinglyst 24. sept. 1900.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Marie Fredriksen på grunden, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Fisker Samuel Fredriksen med kona Marie og datteren Jenny, skipper Samuel Pedersen med kona Maren og hennes søster Berte Johannesen, kullarbeider Nikolai Andersen med kona Johanna, to døtre og svigermoren Nille Ingebrigtsen, samt vaskekonen Brita Pedersen.

Auksjonsskjøte til Carl Erik Blomqvist i 1902.

Fiskehandler Jakobsen

Auksjonsskjøte til Edvard Jakobsen i 1906.

I 1910: Fiskehandler Edvard og Emilie Jakobsen med seks barn og tjenestepiken Augusta Jakobsen, verkstedarbeider Georg og Julie Gulstad med tre sønner og svogeren Anton Eriksen.

I 1916: Torghandler Edv. Johan, Adolfine Emilie, Egil Olaus og Gudrun Marie Jacobsen, agent Theodor Ragnvald og Augusta Cruischjank, maskinist Georg og Julie Anette Gulstad, maskinist Ludvig Kristian og Dagny Knutsine Hansen, Olga Marie Holm, gruvearbeider Karl Johan og Margrethe Andrea Lundblad.

Ektepakt mellom Edvard Jakobsen og hustru Adolfine om at bl.a. denne eiendommen skulle være hustruens særeie, i 1927.

Ektepakt om at formuesfellesskapet mellom ektefellene atter inntrer, i 1931.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Edvard Jakobsen om elektrisk installasjon, i 1937.

Arbeider Olaus Jakobsen, vaskerim. Arthur og arbeider Liv Knutsen, arbeider Norman Andersen, maler Herman og kontordame Olga Rognmo, maskinist Georg Gulstad, (1940).

Arbeider Einy og Olaus Jacobsen m/fiskeforretning,Rørlegger Faye Holm, fyrbøter Georg, ekspeditrise Gunnhild og torghandler Warry Gulstad, maler Herman Rognmo, (1946).

Eid av Adolfine Emilie Jakobsen i 1946.

Familien Jensen

Skjøte fra arvingene i boet etter avdøde Edvard Jakobsen: Olga Rognmo, Gudrun Andersen, Egil, Julius, Liv og Olaus Jakobsen, til Johan Jensen, i 1948.

Johan Jensen døde i 1956, kona Astrid Marie fikk uskiftebevilling.

Faye Holm, aut. rørleggermester, sanitær og varme, (1957), transportarbeider Osvald Hegge, avdelingsformann Johan Jensen, (1957).

L. Macks bryggeri

Skjøte fra Astrid Marie Jensen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, i 1959.

Ole Pedersen, (1966).

Arvid Mikalsen, (1990/93), Trond Bruvold, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.