Prestenggata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 4 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nr. 4 sett fra øst, høyt hevet over gateplanet.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 2-6 før nr. 4 skiftet vinduer og fikk et påbygg mot sør.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938?).

Prestenggata 4 i Tromsø ligger, sammen med nr. 6, en etasje høyere enn de andre husene i gaten. - Gammelt matr.nr. 689.

Kolportør Jensen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 1. jan. 1899, tinglyst 8. jan. 1900.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Jens Edvard Jensen på grunden, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Bladkolportør og arbeider Jens E. Jensen med kona Hansine Helmine og tre barn, snekker Ludvig Harbak med kona Jenny og en sønn, furer/dreier/snekker Anders Olsen med kona Fredrikke Marie Olsen og sju barn, sersjant Iver Wold, sersjant og snekker Adolf Engen, sersjant og kontorist Berner Siqveland, vasker Jensine Pauline Jakobsen med datteren Petra Jendine, fisker Johan Karl Hansen med kona Hilda, sønnen Alfred og Johans bror Kristen Hansen.

Skjøte fra Jens E. Jensen til Hans Pedersen og Johan Andreassen på 2/3-deler av eiendommen, i 1902.

Auksjonsskjøte til Jens E. Jensen på de 2/3 av eiendommen, i 1903.

Eid av Jens Edvard Jensen i 1904 og 1932.

I 1910: Handelsmann/bladkomisioner Jens Edv. og Hansine Jensen med tre barn, en pleiedatter og tjenestepiken Agnys Petersen, kommandersersjant/kontorist ved trelastforretning Gunerius og Margrete Følstad med seks barn, sjømann Hagbart Adolf og Berentine Amalie Olsen.

I 1916: Kjøpmann Jens Edvard, ekspeditrice Jenny Helmine og malerlærling Erling Hilmar Jensen, postassistent Arne Godvard, Bertha Margrethe, fanejunker Gunerius, ekspeditrice Liv og Paula Olava Følstad, sjømann Sigurd og Anna Magnussen, sjømann Meyer Sedolf og Petra Mikalsen.

Fru Jakobsen

Skjøte datert 31/12-1936 og 6/1-1937 fra Jens Edvard Jensens og hustruens arvinger Jakob og Erling Jensen samt Jenny Stakkedal, til fru Sigrid Jakobsen, i 1937.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Sigrid Jakobsen om elektrisk installasjon, i 1937.

Alfred Jakobsen, isolasjonsforretning, sjåfør Magnar Johansen, arbeider Johanne Pedersen, Anna Larsen, m/fiskemat & brødforretning i Strandgata 22, (1940).

Maskinarbeider Gunnar og sjåfør Magnar Johansen, isolatørene Alfred og Arvid Kristiansen, hushjelp Anna Larsen, hushjelp Inger og arbeider Johannes Pedersen, (1946).

Eid av Sigrid Jakobsen i 1946/66.

Familien Kristiansen

Alfred Kristiansen og Sønner, (Alfred, Odd og Arvid Kr.), isolasjon og agentforretning, (1957), Skoleelev Jan Kristiansen, serveringsdame Olga Kvammen, (1957).

Jan Kristiansen, isolasjonsforretning, (1966), drevet av Arvid Kristiansen i 1972, Alfred, Asbjørg og Svein Kristiansen, (1966).

Skjøte fra Sigrid Kristiansen til Arvid Kristiansen, i 1967.

Kontorsjef Odd og Olga Kvammen, (1972).

Sigrid Kristiansen, (1977/86), Olga Kvammen, (1977/82).

Arvid Kristiansens Plastfabrikk gikk konkurs i 1981.

Skjøte fra Arvid Kristiansen til Svein Kristiansen i 1983.

Skjøte fra Svein Kristiansen til Jann og Arvid Kristiansen på 2/3 av eiendommen, i 1985.

Skjøte fra Arvid Kristiansen til Tanja Kristiansen på hans 1/3, i 1985.

Tanja Kristiansen, (1986/93), Kristin Smistad, (1986).

Ellen Helø, (1990), Dani Kristiansen, (1990), Eva Østby, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.