Prestenggata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 7 ser ut som det alltid har gjort, velholdt, bare med en lysere farge.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Også nr. 7 er bygd ut mot bakgården, ellers er mye ved det samme.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 7, nr. to fra høyre, var et velholdt hus.
Foto: Vilhjelm Riksheim. 1938.

Prestenggata 7 i Tromsø har vært i familien Kristoffersens eie i all sin dag. - Gammelt matr.nr. 693.

Lauritz Kristoffersen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 21. juni 1899, tinglyst 18. jan. 1900.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Laurits Kristoffersen på grunden, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Arbeider Lauritz Martin Kristoffersen med kona Enokine og åtte barn, skomaker Magnus Meyer Pettersen, fisker Albert Kiil Pettersen, fisker og gårdbruker Hans Kristoffersen med kona Lovine og en pleiesønn, sersjant og ass. hos krigskommissaren Nikolai Nilsen med kona Agnethe Mathilde, vaskekone Emilie Holm med datteren Amalie.

I 1910: Løsarbeider Lauritz og Enokine Kristoffersen med åtte barn, seminarelev Iver Lekang, Herman Jensen, bryggeformann Karl Bernh. Aune med fire barn og husbestyrerinnen Elisabeth Nilsen, ishavsgast Petter Tronsen, enken Johanne Olsen.

I 1916: Arbeider Laurits Martin, Enokine Kristine, d/s-pike Bergithe Marie, Borghild Hansine og Hilda Henriette Kristoffersen, Martin Kaare, Elisabeth Katrine og Karen Aune, elektriker Johan Bernhard Hansen.

Attest fra Tromsø skifterett om at arbeider Lauritz Martin Kristoffersen var avgått ved døden 23. sept. 1917.

Enokine Kristoffersen

Erklæring fra Bergitte, Eliva, Hilda, Borghild, Kristian, Anna og Einar Kristoffersen hvor de samtykket i at moren, Enokine Kristoffersen, kunne sitte i uskiftet bo, i 1925.

Eid av Enokine Kristoffersen i 1932 og 1946.

D/S-pike Bergitte, arbeider Birger, sjåfør Kristian Kristoffersen, transportarbeider Albert Pettersen, (1940).

Brannkonstabel Kristian Kristoffersen, transportarbeider Albert Pettersen, (1946).

Skjøte fra arvingene etter avdøde Lauritz Kristoffersen og hustru Enokine: Eliva Olsen, Kitty Kristoffersen (enke etter Kr. Kristoffersen), Hilda, Borghild, Anna og Einar Kristoffersen, til medarving Birgitte Kristoffersen, i 1947.

Birger Kristoffersen

Forsikringsagent/skinnkjøper Birger Kristoffersen, maler Harald Henriksen, (1957/66).

Skjøte fra Birgitte Kristoffersen til sine to barn, Solveig Henriksen og Birger Kristoffersen, i 1961.

Birger og Mossa Kristoffersen, (1972/93).

Harold Henriksen, (1982/93), Solveig Henriksen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.