Roald Amundsens plass 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 1972 sto det nye Odd Berg-bygget ferdig.
Foto: Einar Dahl (2017).
Sjøfartsbygningen, der familien Berg bygde opp sitt konsern.

Roald Amundsens plass har bare ett gatenummer, til gjengjeld er det et av de viktigste næringsbyggene i Tromsø.

Cedorph Ebeltoft etablerte sin forretning i 1855 som kjøpmann og skipsreder. Tran, fisk, korn- og melvarer, samt manufaktur- og kortevarer, (1869/75). Hovedbrygga hans var den store Strandgata 47, matr.nr. 205a. Han eide også matr.nr. 205b som i 1909 ble delt i Strandgata 49 (Richard Withs plass 2) og Strandgata 49a (endret til Strandgata 49 i 1933, senere Roald Amundsens plass 1).

Arctic Preserving Co

Eiendommen ble utskilt fra Strandgata 49 (Richard Withs plass 2) 15. nov. 1909.

Skjøte fra Claus Andersen til Harald Berg, 1914.

I 1914 etablerte Harald Berg (1881-1951) seg i Kirkegata 1, som dampskipsekspeditør. Han skal ha hatt kullager her i 1915.

Leiekontrakt fra Harald Berg til W. Holmboes kullhandel, 1914.

Skjøte fra Harald Berg til Arctic Preserving Co. a/s, 1916.

I 1916 innbød han Jens Evensen, Nils Strøm og Berth. Nilsen, (Harstad) til aksjetegning i hermetikkfabrikken ”Arctic Preserving Co. A/S”. Det ble oppført fabrikk i 2 ½ etg med kjelhus og moderne utstyr. En høy skorstein konkurrerte med kirketårnet. Men med verdenskrigens slutt snudde konjunkturene og fabrikken ble ikke tatt i bruk da den sto ferdig i 1918. (Se også Søndre Tollbodgate 17).

Stavangerske Bjørnøen A/S flyttet inn i 2. etg i 1920, de drev med kullutvinning og transport fra Bjørnøya.

Utskrift fra generalforsamlingsprotokoll for Norsk Ekstraktfabrik a/s og Arctic Preserving a/s ang. generalforsamling 28. aug. 1919 hvori besluttedes å sammenføre nevnte selskaper til ett under navn Norsk Ekstrakt og Preserving a/s og således at Arctic Preserving overdrar sine aktiva og passiva til Norsk Ekstrakt a/s, 1925.

I 1921 ble bygget ominnredet til forretningsvirksomhet, under navnet Sjøfartsbygningen.

Gullsmed Olaus Solberg hadde verksted her, men han døde alt i 1922.

Harald Berg

I 1925 overtok Harald Berg bygningen og flyttet ut av Kirkegata 1. Han fortsatte som agent for Bergenske og Nordensjeldske d/s-selskaper.

Leiekontrakt hvor Harald Berg leier ut tre kontorer til sorenskriveren i Malangen, 1925.

Barber O. L. Skar flyttet hit i 1926 og drev også et meget besøkt, lite bad. Sønnen Bruno fortsatte siden med barbersalongen.

Midt på 20-tallet drev fru Simonsen Sparboe ”Sjøfartskaféen” her, med kafémusikk.

Skjøte fra Norsk Ekstrakt & Preserving a/s v/Lauritz Jensen til Harald Berg, 1929.

Håkon Johnsen, agentur & kommisjonshandel, i 1932, likeså ingeniør Nils Meland. Han skulle senere bygge i Fredrik Langes gate 20. Også Tromsø Tøndefabrik, Julie Wiesener m/ tobakksforretning og aviser og Byfogden var her i 1932. I kjelleren lå vaskeriet til TFDS med senere ordfører Helge Jakobsen som bestyrer. Tidlig i perioden var bygningen helt hvitmalt.

Fra 1933 ble Harald Berg et A/S. Foruten ekspedisjon for BDS, NFDS og SDS hadde han eget reisekontor og representerte Statens Mellager, Norsk Bjergningskompani, A/S Røsneshamn fryseri, m.m. – Sønnen Odd Berg ble disp. for Tromsø Bunkerdepot A/S, etabl 1930.

Leiekontrakt mellom Harald Berg og sorenskriver Falck om leie av leilighet/kontor for Lyngen sorenskriveri, 1933. Også o.r.sakfører Selmer inngikk leiekontrakt dette året.

Skjøte fra Harald Berg til Odd Berg, 1933.

I matrikkelen for Tromsø by endres adressen fra Strandgata 49a til 49, 8. juni 1933.

I følge Markus Rotvold holdt Markussen med skyteteltet til i portrommet mellom Sjøfartsbygningen og Sagatun før han fikk fast plass på nordsiden på Stortorget.

Skjøte fra Odd Berg til Tromsø Bunkerdepot a/s, 1937.

Byens første reisebyrå ble startet av Harald Berg i 1939, et agentur for Bennett Reisebureau.

Harald Berg A/S, dampskipsekspedisjon, skipsmegling, reisekontor, fryseri, isanlegg, saltlager, kjølelager, (1940), Norsk Bjergningskompani A/S, (Harald Berg), (1940), A/S Norske Shell Hammerfest, bensin og olje fra tankanlegg Lanes, (1940), Troms Landbruksselskap, (1940), Røsneshavn fryseri, kjølelager og isanlegg, (Odd Berg), (1940 og 57), Tromsø bunkerdepot A/S, kullforretning, (Odd Berg), (1940/2013), Tromsø kullkran A/S, (Odd Berg), (1940/2013), Vestlandske petroleumskompani A/S, (Bergen), (v/Harald Berg), (1940).

Eid av Tromsø Bunkerdepot A/S i 1946.

Harald Berg døde i 1951.

Odd Berg

Sønnen Odd Berg (1907-2005) fortsatte virksomheten og utvidet den.

Arctic Hunting A/S, arrangør av arktiske ekspedisjoner, (Odd Berg), (1957/2013), Bennetts reisebureau A/S, (Odd Berg), (1957/96, Bennett BTI Tromsø i 1999, Bennett Ferie i 2013), Bergship A/S, skipsrederi, (Odd Berg), (1957/2013), Bulkship A/S, (Odd Berg), (1957/66), Hasla skips-A/S, (Odd Berg), (1957).

Helge Appelbom, elektroteknikk, (1957), Johs. I. Krog, bensin og oljer, (1957), Norske Shell A/S, tankanl., olje, bensin, (1957), Sorenskriveren, Trygdekassen, (1957).

Tromsøysund kommune: Forliksrådet, Herredsagronom, Jordstyre, Lensmann (1963).[1]

Nordkapp fiskeindustri A/S, (dir. Odd Berg), (1966), statsaut.revisor Ola Hollum, (1966), reg. revisor Torstein Jørgensen, (1966). Tromsø skipsekspedisjon A/S, (Odd Berg) fra 1967-77, flyttet da til Breivika.

Revet i 1970(?)

Dagens forretningsgård sto ferdig i 1972.

Skjøte fra A/S Tromsø Bunkerdepot til Tromsø Kullkran A/S med 3/11 og til Odd Berg med 4/11, i 1972.

Skjøte fra Odd Berg til barna Adele Berg Vasenden, Lisa Langaard og Benedicte Berg Schilbred på 4/11, i 1974.

Unibok universitetsbokhandel (1977/86), Tromsø fiskeindustri A/S (Odd Berg), (1966/99), Institutt for samfunnsvitenskap (UiTø), (1977/82).

Benedicte Berg Schilbred

I 1982 overlot Odd Berg ansvaret til sin datter Benedicte, hun fortsatte virksomheten under navnet Odd Berg-gruppen. Berg Schilbred ble regnet som nordnorges rikeste person med en formue på over 500 mill. kr. i 2012.

Odd Berg Gruppen, (1986/2013), Stiftelsen Skolehybler, (1986), Studentsamskipnaden i Tromsø, (1986).

Tromsø kommune, teknisk avd., leide lokaler her fra 1970-tallet til 2004.

Signatur A/S, reklamebyrå, (1990), Tromsø Fiskeindustri A/S & Co, K/S, (1990/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99, 2013.
 • Benedicte Berg Schelbreds profil på nettstedet « Proff – The business finder», (2012)
 1. Rikstelefonkatalogen nr 10, for Nordland, Troms og Finnmark 1963