Strandgata 47 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brennbygget har overtatt plassen til den gamle brygga Strandgata 47b.
Foto: Einar Dahl (2017).
Brygga Strandgata 47b i Hilbert Johannessens tid, ca. 1915. Ved kaia ligger hans M/K "Fremtiden".
I 1960 er alle bryggene blitt landfaste. 47b eies nå av Nordnorsk Importkompani.
I 1972 var den gamle brygga borte og det nye "Brennbygget" på plass.

Strandgata 47 besto av et forretningsbygg og en av de største bryggene i byen. Forretningen forsvant da Saga hotell bygde på Richard Withs plass i 1964, brygga ble erstattet med et kontorbygg tidlig på 1970-tallet. I 2013 er adressen Kaigata 4.

Ced. Ebeltoft

Kjøpmann Cedorph Ebeltoft, f. 1826, etablerte seg her med forretning og stor brygge i 1855, med våningshus i Strandgata 49. Han var kjøpmann og skipsreder og drev med «Tran, fisk, korn- og melvarer, samt manufaktur- og kortevarer», (1869/75). Sammen med broren Ulrich drev han også forretningen etter A. Ebeltoft i Strandgata 36. Der bodde han også på sine gamle dager.

I 1879 startet han Cedorph Cecilius Ebeltofts skinn og turistforretning i det som senere ble Richard Withs plass 2. Den ble overtatt av Claus Andersen, han kjøpte eiendommen etter Buck, bortsett fra brygga. Andersen kom fra Fredrik Langes gate 10 og forretningen hans var her ca. 1904-20. Claus Andersen døde i 1911, da overtok sønnen Leif. Forretningen flyttet videre til Storgata 84 ca. 1920.

47a og b eid av Olaf Buck 1904. Han var inngiftet i Ebeltoftfamilien og gikk konkurs i 1902/03.

47a eid av Leif Andersen i 1918.

Byggmester J. Reinholt Erlandsen hadde møbelforretning og materialhandel her 1890/1900. Han averterte i 1895 snekkeriartikler under firmanavnet «Erlandsen & Pedersen». Kompanjongen, Axel Pedersen, dro til USA i 1903. Erlandsen kjøpte dessuten Vestregata 25 og drev stor snekkerifabrikk der, han sto som eier i 1904.

Brygga 47b ble kjøpt av Hilbert Johannessen i 1910, han var eier i også i 1918). Han holdt til i Strandgata 14/16.

Nordnorsk Importkompani

Nordnorsk Importkompani ble etablert i 1917, men firmaet skulle ikke sette i gang drift før etter krigen. Det ble i 1919, med lager og kontorer i flere av de nærliggende hus og brygger. I følge Ytreberg den største forretningsbegivenheten i byens historie. Firmaet drev en grosvirksomhet innen kolonial- og fetevarer og ble opprettet for å skape større uavhengighet av forretninger sørpå. Firmaet eide også Strandgata 45c og Strandgata 43. I 1925 kjøpte de Ebeltofts gamle brygge i Strandgt. 47 og hadde lager med kolonial en gros, kraftfór, kunstgjødsel, frukt og grønt og eget kaffebrenneri fra 1927. – Hadde lager her helt til man flyttet til Lanes i 1968 med adm. og lager, (1984).

Skjøte fra Nordnorsk Importkompani A/S til A/S Tromsø Margarinfabrikk i 1967.

Matr.nr. 47a ble endret til Richard Withs plass 4. Nr. 47b ble endret til nr. 47, senere til Kaigata 4.

Strandgata 47c

Målebrev- og kartforretning avholdt 12. nov. 1968 hvorved eiendommen ble fraskilt Strandgata 47.

Skjøte fra A/S Tromsø Margarinfabrikk til Idar Brenn i 1969.

Skjøte til Tormod Ola Brenn og Randi Ingeborg Brenn i 1977.

Brygga ble revet tidlig på 1970-tallet. Ble erstattet med det såkalte «Brennbygget» i 1972, ingeniørkontoret til Idar Brenn. Da fikk eiendommen også ny adresse, se Kaigata 4

Kilder

  • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1974.
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.