Søndre Tollbodgate 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre tollbodgate 2 ble helt demontert, fikk ny grunnmur og ble gjenreist med større etasjehøyde. Dette arbeidet tok flere år, men nærmer seg en avslutning her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Søndre tollbodgate 2-6 på slutten av 1930-tallet.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.
Søndre Tollbodgate 2 i 1950.
Foto: Ukjent

Søndre Tollbodgate 2 i Tromsø ble i 1893 skilt ut fra Skippergata 11. Gammelt matrikkelnr. 151b. I 130 år var dette avholdslosjenes hus i Tromsø.

Nordens Brødre

Hans Petter Müller, med bolig i Skippergata 11, drev forretning her på 1850-tallet.

Det ser ut til at bryggemann Lars Martinus Sørensen bodde her med kona Marie Carlsdatter og fire barn i 1865.

I 1875 var barna flyttet ut og ekteparet Sørensen delte huset med bakersvenn Johan Peter Lund, kona Anna Birgitte Sørensen og en datter.

I 1881 ble den første godtemplarlosjen i Tromsø, ”Nordkap”, stiftet av IOGT.

Losjen ”Nordens Brødre” var utgått fra IOGT, de tilhørte den såkalte Malinske gren. Begge losjene hadde til å begynne med sine møter i Arbeideren, Tromsø Arbeiderforenings nybygde hus i Parkgata 22, men i feb. 1883 kjøpte «Nordens brødre» Møllergården og flyttet hit. Samtidig ble det startet en ny losje, «Familiens lykke». Men lykken varte ikke lenge, det ble knute på tråden og i 1884 flyttet «Familiens lykke» ikke bare over til Arbeidern, men også til IOGT.

"Nordens Brødre" ble svekket av indre strid på 1890-tallet. Den hadde, etter flere medlemmers mening, ”i lengre tid ført en tilværelse, der ikke er en godtemplarlosje verdig”. I 1895 ble det tinglyst en Beslutning om hvorledes der skal forholdes mht. eiendommen «i tilfelle logens suspension eller nedleggelse». - Olje ble lagt på vannene før den viktige Samlagsavstemningen i 1897. Den tapte de.

Trums

Good Templarlogen Nordens Brødre solgte i 1904 eiendommen til den nystiftede losjen «Trums». De var eiere også i 1918/32 og 46.

Nordlys”, Arbeiderpartiets organ, (1916). Trykkeriet til avisa ”Nordlys” holdt også til her i 1932.

Karl Karlsens trykkeri, 1940 og 57.

Halvdan Brox automobiler/rekvisita, (1940), Halvdan Brox agentur & engros; frukt, grønt, sjokolade, såpe, krydder, egg, ost, osv. (1940).

Magnar Brox, drev Brox Foto i Skippergata 12, (1957).

Boktrykker Steinodd Bentz, (1966).

Godtemplarhuset

Skjøte fra Losje Trums til A/S Godtemplarhuset, i 1968.

Avholdsfolkets opplysningsråd, (1972/77), Arne Brox, bulldoserrekvisita, (1972), IOGT, NGU, (1972/99), Gjallarhorn godtemplarungdomslag, (1977/93).

Avholdsfolkets Landsnemnd, (1982/86), Edruskapsrørslas Studieforbund, (1986), Radio Ung, (1986/90).

Tamil Development Network of Norway, (1993), Juvente IOGT, (1996), Tromsø jeger og fiskerforening, (1996/99).

I 2013 solgte IOGT sitt gamle hovedkvarter. Huset ble helt demontert for siden å skulle settes opp igjen. Ved utgangen av 2014 var tomta fremdeles et tomt hull.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1875 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.