Skippergata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 11 er en pryd for byen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Restauranten Hildr har også tatt i bruk den flotte hagen til uteserving om sommeren.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skippergata 11 har den siste "byhagen" i Tromsø sentrum. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Tollkasserer Harrier Meijer var en meget populær mann i Tromsø.
Foto: Ukjent
Den nåværende eier, Gerhard Knudsen, har tatt godt vare på eiendommen. 2011.
Foto: Harald Groven

Skippergata 11 i Tromsø hadde opprinnelig matrikkelnummer 151 og omfattet da dagens Skippergata 11 samt Søndre Tollbodgate 2 og 4. Disse ble utskilt fra eiendommen på 1890-tallet. Eiendommen er en av de best ivaretatte av de gamle kjøpmannsgårdene og er den eneste der den gamle hagen fremdeles eksisterer.

Tollkasserer Meijer

Tollkasserer H. Harrier Meijer (1781-1845) fikk målebrev 23. nov. 1832 og oppførte gården i 1833. Han var en meget populær mann i byen, kjent for sine store selskaper. ”Han var den fremragende blant oss, likeså vel i livets alvor som i livets skjemt”, sto det i avisen ved hans død i 1845. Gravfølget var det største i byens historie.

Skjøte fra Mejer til Johan Conrad Berg, i 1842.

Tromsø postkontor hadde tilhold her fra 1843-58, det kom fra Søndre Tollbodgate 6 og flyttet videre til Grønnegata 104.

Handelsmann Müller

Huset ble overtatt av Hans Peter Müller, tilflytter fra Kongsberg i 1845. Han kjøpte huset fra Berg i 1850. Müllers forretning ble en av de største i byen med egne brygger og med butikk og lager i Søndre Tollbodgate 2. Det var han som utviklet hagen på sørsiden av nr. 11. – Etter at kona døde i 1856, bare 25 år gammel, brøt Müller opp fra Tromsø og dro senere til Argentina hvor han døde i 1878.

Auksjonsskjøte til Andreas Aagaard på denne eiendommen og matr.nr. 228 (Søndre Tollbodgate 7), i 1860.

Amtsfullmektig Peter Christian Nilsen og kona Abel Christiane, f. Holst, med tre pleiebarn, kjøpmann Fredrik Henrik Ludvig Clodius med kona Marthine Anette, f. Buck, og tre barn, i 1865. (I matr.nr. 151a)

Adjunkt Pettersen

I 1875: Adjunkt Karl Johan Pettersen, biskop Fredrik Waldemar Hvoslef med kona Alette Kathrine, f. Frost, og fem barn.

Karl Pettersen ble adjunkt på Latinskolen i 1855 etter å ha tatt mineralogisk embetseksamen. En dyktig fagmann som skrev i norske og utenlandske fagtidsskrifter. Ved sin død arbeidet han på et stort geologisk kart for Tromsø amt, det ble publisert kort tid etterpå. Han var politisk engasjert i skolespørsmål, ishavsforskning og mye annet, han tok bl.a. initiativet til opprettelsen av Tromsø bibliotek. Pettersen ble tollkasserer i 1877. Han døde under en kraftig influensaepidemi i 1890.

I 1885: Byfogd Emil Lie med kona Nikoline (f. Bessesen), datteren Fredrikke som var lærerinne ved Tromsø kom. Pikeskole, og seks søsken, bl.a. den senere forfatteren Bernt Lie, tjenestepikene Elen Karlsen og Berntine Jensen, politimester Ludvig Nilsen.

I 1891: Jørgen Mortensen med kona Johana og to sønner, enkemann Morten Skjølberg med sønnen Hjalmar, Thorvald Jakobsen med kona Nekoline og datteren Magna Johane, Joakim Borg med kona Gunine, enke Leonora Aspaas med to sønner.

Eiendommen deles

Delings- og oppmålingsforretning hvorved et, ved kontrakter av 1882 og 1892, frasolgt grunnstykke, ble utskilt og gitt matr.nr. 151b (Søndre Tollbodgate 2), i 1893.

Delings- og oppmålingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 151a1 (Skippergata 9) og 151a2 (Søndre Tollbodgate 4), avholdt 13. juli 1895.

Skippergata 9

Skjøte fra Aagaard til T. Eidem, med forpliktelse til ikke å bebygge andel av haven uten samtykke fra eieren av matr.nr. 244 (Søndre Tollbodgate 1), i 1895.

I 1900 bodde lærer ved folkeskolen, Thomas Eidem, her med kona Thea og to døtre, dessuten musikklærerinne Anna Bie og Oscar Schønberg, han var tollinspektør i byen fra 1893-1906.

I 1910 bodde disse her: Adjunkt/hypotekbankbestyrer Bastian Thomas Laurits og Thea Mathilde Eidem med tre barn, elev Ella Wessel, tjenestepike Berit Johannesen, lærer Bjarne Koren, agent Johs. Celius, betjent Gisle Celius, sykepleierske Susanna Celius.

Thomas Eidem var stortingsmann for Venstre i perioden 1913-18. I 1917 ble han ansatt som byens første borgermester. Da Tromsø fikk økonomiske problemer på 1920-tallet ble Eidem sagt opp og stillingen inndratt, i 1926

I 1916: Johs Celius, m/agentforretning, papir, Bergene sjokolade og Oplandske Sprit, tjenestepike Hansine Elstad, provisor Arne Th. Heide, driftsbestyrer Harald og Tina Petrea Johannessen.

Skjøte fra Eidem til kjøpmann Gerhard Knudsen i 1916.

Johs Celius drev emballasje en gros og agenturer på 1920-30-tallet(?)

Erklæring fra o.r.sakfører O. Eskeland som bestyrer i Gerhard Knudsens konkursbo om at denne eiendommen ikke blir inndratt i boets masse, men overlatt til konkursskyldnerens frie rådighet, i 1928.

Matrikkel for Tromsø by hvor denne eiendommens navn forandres til Skippergata 11, tinglyst 8. juni 1933.

Skippergata 11

Buntmaker Joh. G. Storstad, (1940), Signy Edelsteen, hun drev ”Salong Beauté” i Grønnegata 102, (1940), Anna Knudsen, gift med Gerhard Knudsen, drev manufaktur i Storgata 63, (1940/57), arbeider Henry Soløy, (1940).

Skjøte fra Gerhard Knudsens dødsbo til arvingene Anna Næss Knudsen og Arne Wilgohs Knudsen i 1941. Anna solgte sin del til Arne W. Knudsen.

Kjøpmann Arne Willgohs Knudsen, kontorsjef Torleif Ottesen, (1946).

Arne W. Knudsen

I tillegg til hovedhuset mot Skippergata omfatter eiendommen det gamle stabburet og fjøset mot Nordre Tollbodgate.

I stabburet drev Thorleif Ottesen agentur for kaffe, med lager, kontor og leilighet.

Blikkenslager Henrik Henriksen, (1957) i 11b.

Handlende Thekla Høegh, (1957). Hun drev Høegh bokhandel i Storgata 86 til 1958, da sønnen Knut overtok.

I 1958 flyttet Aage Nilssen inn med Nilssen Auto A/S. Han flyttet videre til Skippergata 23 i 1966/67.

J. Arntzen & Co, bildeler, (Jan-Arvid og Unni Johanne Arntzen), repr. for Aanonsen fabrikker, salg/service,(1966/72). Arntzens kjøleservice, (J-A A.), montering og service av kjøleanlegg, (1966).

Arne Wilgohs Knudsen døde i 1967, hustruen Liv fikk uskiftebevilling.

Kari Knudsen, m/Moldenæs avskrivningskontor i Grønnegata 86/88, (1972).

Byggmestrene Bredal & Hansen hadde kontor her i 1977-83, før de flyttet til Grønnegata 113, Dønlands regnskapsservice, (1977/82), Kari’s kopieringskontor, (Kari Knudsen), (1977/96), Prebo-hus, (1977/82), Tromsø Husflidslags vevestue, (1977/93), Trebygg A/S, (1982), Terese Folgerø, (1982).

Steinar Abelsen, (1986), adv. Kjell M. Bugge, (1986/96), adv. Knut Darbo, (1986/90), Liv Oddrun Bygdnes, (1990).

Tomas Bugge, (1993), Bugge og Walle, (1993), Hege Kramer, (1993), adv. Åge Walle, (1993).

Natur og miljø

Human-Etisk forbund (11b), (1996), Miljøheimevernet, (11b), (1996/99), Miljøtelefonen, (1996), Naturvernforbundet i Troms, (1996/99).

Natur og Ungdom (11b), (1999), Tromsø Assuranse AS, (1999), Trygg Mat (11b), (1999).

Gården eies i 2014 av kjøpmann Gerhard Knudsen.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.