Søndre Tollbodgate 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2016/17 ble nr. 6 restaurert.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her sett fra baksiden, med inngang til 6b.
Foto: Einar Dahl (2017).
Søndre Tollbodgate 4 og 6 omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt
I 1960 var det en stor sjå i tilknytning til nr. 6, den er senere blitt revet og erstattet med et tilbygg.
Foto: H.A. Brandt

Søndre Tollbodgate 6 i Tromsø er ikke et stort hus, men har kjente navn knyttet til seg; forfatteren Jonas Lie og hurtigrutas far, Richard With.

Byfogd Lie

Det finnes et målebrev på tomta, datert 18. nov. 1837. Gammelt matr.nr. 152.

Skjøte fra H. Arnesen til byfogd Lie, datert 12., tinglyst 13. mai 1839.

I 1838 kom Mons Lie til Tromsø som byens første byfogd. Fra 1839 var han dessuten konstituert amtmann før Anton Theodor Harris kom. Fra 1842 ble han også postmester. Til tross for dette hadde han utilstrekkelige inntekter og sammen med en usedvanlig pliktfølelse gikk alt arbeidet på helsa løs. I 1845 ble han befordret til sorenskriver i Sunnhordland. De 7 årene i Tromsø satte varige spor hos sønnen, den senere forfatteren Jonas Lie (1833-1908).

Skjøte fra byfogd Lie til tollbetjent Olsen, 17. aug. 1840. Familien Lie kjøpte Storgata 67 og flyttet dit samme år.

I 1842 åpnet Tromsø postkontor i Hans Arnesens hus. Året etter ble det flyttet til Skippergata 11, (1984).

Kjøpmann Pettersen

Skjøte fra prokurator Dreyer på tollbetjent Olsens vegne til N. Hjorth Skutvitz(?) okt. 1850.

Auksjonsskjøte til sakfører N.J. Nilsen, i 1857.

Kjøpmann Hillebert Pettersen kom hit på midten av 1850-tallet. I 1865 bodde han her med kona Henriette, fire barn og en pleiesønn, to handelsbetjenter samt et hushold på fire. Pettersen drev forretning i Storgata 112 og bygde sin store bolig der.

Skjøte fra N.J. Nilsen til Isak Strand, i 1873. Han døde samme år.

Dampskipsfører With

I 1875 bodde dampskipsfører Hans Rudolph With her med kona Magdalene og fem barn og kontorist Christian Adolph Franz Kock med kona Fredrikke Amalie.

Auksjonsskjøte fra Isak Strands bo til kaptein H. With, i 1876.

I 1877 besøkte Nanna With, datter av Richard With, slekta i Tromsø. I boka "Underveis", Dreyer 1954, s. 36, beskriver hun huset slik:

”[Lokalbåten] gikk ikke på et par dager, og så ble jeg over I Tromsø hos mine slektninger, kaptein Hans Withs, som bodde i et morsomt hus i Tollbodgaten. … Huset er det rarest jeg har sett. Ett trinn opp og ett trinn ned, små rom og trapper, avsatser, alkover, kott og dører hvor en minst ventet det».

I 1885: Skipsfører Hans Rudolf With med kona Magdalene (f. Kiil) og fire barn, tjenestepike Kristine Winekka, agent Gerh. Stuhr med kona Rikke (f. Berger).

Fhv. dampskipsfører Hans R. With bodde her i 1900 sammen med kona Magdalene og datteren Maria Magdalene.

Skjøte fra H.R. With til Marie Magdalene With (inkl. fri bolig), i 1900.

Enke Magdalene With, datteren Marie Magdalene m/manufakturforretning, (åpnet omkr. 1902), enke og butikkdame Nanna Dahl med to sønner, tjenestepike Bertha Johannesen, i 1910.

I 1916: Handlende Marie Magdalene With m/forretning i Storgata 66, butikkdame Nanna With Dahl m/sønnene Kristian og Hedley Dahl.

Skjøte fra Marie M. With til Hedley With, i 1926.

Eid av kontorsjef Hedley With Dahl i 1932 og 46.

Fru Nanna With Dahls kransebinderi, (1932), Mia With.

Disp. H. With-Dahl, kunstmaler Sverre Mack, Olav Sørensen, reparasjon av gummifottøy, (1946).

Rudolf Hovde

Skjøte fra Hedley With Dahl til Rudolf Chr. Hovde, i 1953.

Rudolf Chr. Hovde, fiskeforretning, (1957/77), fiskekjøper.

Matros Willy Lorentzen, maler Ola Kjøterse, (1957), Edmund Larsen, (1966).

Rudolf Chr. Hovde døde i 1978, Lilly Hovde satt i uskifte.

Bygningsarbeiderforeningen

Skjøte fra Nelly Hovde til Tromsø bygningsarbeiderforening, i 1979.

Den gamle sjåen ble revet og huset ble bygd på mot Skansen.

Tromsø bygningsarbeiderforening, (1972/99), Agnar Solem, (1982), Tor Jørgen Olaisen, transportarbeider, (1986).

Nr. 6b

Mai-Tove Hansen, (1990), Solveig Jacobsen, (1990).

Stig Lundal, (1993).

Huset ble i 2014 solgt av bygningsarbeiderforeningen til Totalrenovering A/S. De pusset det opp og innredet nye leiligheter.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.