Søndre Tollbodgate 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre tollbodgate 7 ser fremdeles ut som ei flott gammel brygge.
Foto: Einar Dahl (2017).
I forlengelsen av brygga er det bygd til et betongbygg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Kjøpmann Aagaard eide flere av de store bryggene nord i byen. Her Søndre Tollbodgate 3b og 7. Ca. 1925?
Foto: Ukjent
Det var reisning og kraft over de gamle bryggene så lenge de var i full drift.
Foto: Ukjent Ca. 1950?
Nordsiden av indre havnebasseng ca. 1960. I midten ser vi Søndre Tollbodgate 7 med pipa til hermetikkfabrikken.
Foto: H.A. Brandt
Den lange, lave, lyse brygga er dagens Polarmuseum. Bak den kan vi se at Søndre Tollbodgate 7 har fått en stor forretningsgård i mur som tilbygg, der hermetikkfabrikken lå. 1969.
Foto: Fjellanger/Widerøe

Søndre Tollbodgate 7 i Tromsø var ei brygge som ble utvidet med et stort kontorbygg på 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 228.

Kjøpmann Aagaard

Målebrev til C.M. Buck på pakkhusgrunn, datert 28. mai 1831, tinglyst 18. juni 1833.

Auksjonsskjøte til O.M. Schøning i 1845. Han drev forretning i Strandgata 39a.

Skjøte fra O.M. Schøning til H.P. Müller på pakkhus m/grunn, 1848. Müller var kommet til byen i 1845 og holdt til i Skippergata 11.

Auksjonsskjøte etter Müller til Andreas Aagaard i 1860.

Hermetikkfabrikk

Skjøte fra Andr. Aagaard til a/s Tromsø Packing Co., 1918.

Aagaard startet i 1916 hermetikkfabrikken ”A/S Tromsø Packing Co” i 2. etg. i denne brygga. Det ble oppført kjelehus og 12 ovner for silderøyking. Fabrikken la ned vesentlig sild, hyse og rogn.

Utskrift av Tromsø Packing Co.s forhandlingsprotokoll vedkommende generalforsamling dem 4. april 1924, hvorav framgår at selskapet er besluttet likvidert og at Arne Aagaard og Kristian Aagaard et valgt som likvidasjonsstyre, tinglyst 18. okt. 1926.

Var det denne fabrikken som i 1927 ble leid av et Bergensfirma som startet ”A/S Sfinx”?

Skjøte fra Tromsø Packing Co. A/S under avvikling til A/S Albatross, Bergen, 1928.

”Albatross” kom i gang i 1928 – og måtte stenge i 1930? Ble modernisert og utvidet til 21 ovner i 1931 med byens største arbeidsstokk på 200 – når den var i gang. I 1932/33 var den byens eneste hermetikkfabrikk.

I 1932 og 46 eid av A/S ”Albatross” hermetikkfabrikk.

Tromsfiskerne rekeproduksjon A/L, (disp. Fridtjof Wasmuth), (1957).

I 1960 ble A/S Albatross tatt under konkursbehandling.


Lothar Kjær

Skjøte til Lothar Kjær i 1961.

Skjøte fra Lothar Kjær til sine 3 barn Agnes Gulbrandsen, May Jakobsen og Wenche Kjær, med 1/3-del til hver, i 1965.

Viking canning, hermetikkfabrikk, (Lothar Kjær), (1966), Lothar Kjær, fiskeproduksjon, tran, emballasje, (1966), Tromsø glassmagasin A/S, (disp. Lothar Kjær), (1966/82), O. Nilssen & Søn A/S, (Bergen), notmonteringsanlegg, (1966).

I des. 1969 flyttet Elektro-maskin sin bruktbilhandel hit fra Storgata 132. Nybilsalget foregikk på Strandveien 56. I 1976 ble alle avdelinger samlet på Skattøra.

Gunv. Alsos A/S, maskinfirma, avd. Tromsø, (1972/77) i nr. 5/7, Berner & Larsen Tromsø A/S, dieselmotorer, (1972), Per Bergseth A/S, garn, manufaktur en gros, (1972/77), Jahre diesel A/S, Tromsø, (1972), Norsk fiskeredskapsindustri (Nofi A/S), (best. Ragnv. Didriksen), (1972/77), Wichmann motorfabrikk A/S, (1972), Honeywell A/S, automatikk, (1972/82), Norsk Texaco oil A/S, (1972), Sørensen & Figenschou, (Harald Sørensen), (1972), Lothar Kjær, manufaktur en gros, (1972/93).

Byggmester Odd Utnes hadde hjemmekontor fra 1954-77, men da fikk de adresse her.

Autovakter Klingan & Jakobsen, (1977), E. Figenschou, agentur, (1977), Iversen kjøreskole, (1977/82), Karlsen trafikkskole, (1977/82), Ribo agenturer, (1977), H. Sørensen & Co, agentur, (1977/82).

Treningssenter og lånekasse

K. Albrigtsen Marineservice, (1982/86), Arbeiderbevegelsens arkiv for Nord-Norge, (1982), Bladcentralen A/S, (1982), Cramasco A/S, kran og skipstekniske konsulenter, (1982), Glamox A/S, salgskontor, (1982), Conrad Langaard A/S, avd.kontor, (1982/86), Nobu A/S, (1982), Maskinsalg, (1982), Tromsø stillasutleie (Ulf Utnes), (1982), John Ove Yndestad, agentur, (1982/86).

Bilpluss A/S (Morten Walthinsen), (1986), Kjøkkenfornyer’n (Thor–Arne Larsen), (1986), Maxi Bingo (Wiggo Fjelli), (1986/96), NITO, avd. Tromsø, (1986), Stiftelsen Polstjerna (Norvald Nilsen), (1986), RV-radioen, (1986), Reklame Assistanse, (1986/90), Sømloftet (Pedersen og Karlsen), (1986), TVP Troms Videoproduksjon A/S, (1986/90), Treningssenteret A/S, (1986), Tromsø Energicenter A/S, (1986), Tromsø Glassmagasin A/S, (1986), Tromsø Skiskole (Svein Olsson), (1986), Tromsø Sykkel & Ski Service, (1986).

Aids-prosjektet (Tromsø kommune), (1990/96), Norges fiskerihøgskole, avd., (1990), Opplysningstelefonen om aids og sikker sex, (1990), Statens lånekasse for utdanning, (1990/99), Studio 7 Trim og sol, (1990/99).

Gyn Tromsø A/A, (1993/99), Indremedisinsk Legekontor, (1993/99), lege Kjetil Aarstein, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.