Storgata 100 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 1918 forsvant Storgata 100 inn i nybygget Storgata 98/100.
Foto: Einar Dahl (2017).
Næsvold kjøpte Storgata 100, også kalt "Pidestallen", i 1903. Dette bildet er nok tatt ikke så lenge etter.
Foto: Ukjent.

Storgata 100 i Tromsø, matrikkelnummer 51b1, var opprinnelig del av konsul Lorentz Skanckes eiendom Storgata 102, matrikkelnummer 51, til denne ble delt, først i 1871, så igjen i 1891. Eiendommen har hatt et komplisert samliv med Storgata 98, med flere sammenslåinger og fradelinger. For den tidligste historien, se Storgata 102.

Jakobsen

Delingsforretning avholdt 31. desember 1891 hvor eiendommen ble delt i matrikkelnummer 51b1,(Storgata 100) eid av blikkenslager A. Jakobsen, og matrikkelnummer 51b2,(Storgata 98) som Jakobsen solgte til snekker Løkkes barn, tinglyst 24. mai 1892.

Blikkenslager Anton Jakobsen med kona Ingeborg og en datter, i 1900.

Skjøte fra A. Jakobsen til Orla, Gunvor og Viggo Næsvold, 1903. I 1904 flyttet Jakobsen til Storgata 79.

P.A. Næsvold startet utsalg av lær, sko og skomakerartikler. Garveriet var i Skippergata 21.

Meddelelse fra Tromsø magistrat om at dampskipsekspeditør Georgsen var beskikket som verge for garver Næsvolds barn, i 1910.

Enken Hanna Holm bodde her i 1910 med sine tre barn; bokholder Andreas, telegrafistinne Johanne og telefonistinne Elise Holm.

P.A. Næsvold

I 1916: P.A. Næsvold, lærforretning, modedame Anny, Anna Jørgine, sjømann Arthur, båtsmann Dankert Nikolai, handlende Petra og handelsmann Sigurd Ingebrigtsen.

Skjøte fra Joach. Georgsen, som verge for Næsvolds barn, til P.A. Næsvold på denne eiendommen og Storgata 98, i 1916.

P.A. Næsvold bygde huset sammen med Storgata 98 i 1918.

Bekjentgjørelse om at P.A. Næsvolds bo var tatt under skifterettens behandling, 1928.

Målebrev av 26. juni 1930 hvorved Storgata 98 ble tillagt denne eiendommen.

Skjøte fra P.A. Næsvolds konkursbo til Karen Næsvold, 1930.

Matrikkel for Tromsø by av 8. juni 1933 hvor eiendommens navn ble endret til Storgata 98.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.