Storgata 62 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Da Knoll og Tott la ned, etter mange års drift, flyttet Edel antikk & vintage inn i 2018.
Foto: Einar Dahl (2018).
Tromsø musikkhandel flyttet hit fra Skippergata i 1913.
Foto: Ukjent
Familien Klein kom til Tromsø midt på 1920-tallet og drev manufakturforretning her, i Storgata 84 og i Strandgata 45.
Etter krigen ble Kleins forretning til Kleins Eftf.
Foto: Mittet A/S (1950-tallet).
På 1970-tallet ble stilen en litt annen.
Foto: Ukjent

Storgata 62 i Tromsø har en lang historie som næringsbygg. I 2018 ble det antikvitetshandel. - Gammelt matr.nr. 39.

Familien Schjølberg

Målebrev datert 17. juni 1826, tinglyst 11. november 1841, til Carl Schjølberg. - Målebrev på tillegg til grunnen, datert 2. okt. 1828, tinglyst 11. november 1841.

Skjøte fra Carl Schjølberg til Friedrik Schjølberg på et grunnstykke, 1841.

Samtykke fra Carl Schjølberg til at P. Sivertsen i matrikkelnummer 28 (Grønnegate 61), kan benytte porten på denne eiendommen og la føre en lukket renne gjennom samme, 1860.

Skjøte fra Carl Schjølberg til sønnene Eilert Johan og Martin Chr. Schjølberg, hver for en halvpart, 1861.

I 1865 bor bødker Carl Fredrik Scjølberg her med kona Caroline og sønnene Martin og Andrea. Også sønnen, bødker Eilert Johannes Schjølberg med kona Harmiika og fire barn.

Huseier Harmika Stefanusdatter Schjølberg, bødker Fredrik C. Schjølberg, bødkermester Carl Fredrik Schjølberg, i 1875.

Skjøte fra Eilert Simonsens enke til baker Hans Nilsen Kirkemo på halvparten, 1877.

Auksjonsskjøte til Jakob Larsen på H. Kirkemos halvpart, 1880.

Skjøte fra Martin Chr. Schjøberg til Ingebrit Børresen på en halvpart, 1884. - Skjøte fra Jakob Larsen til H.M. Henriksen på en halvpart, 1885.

Postmester Krogh

Skjøte fra H.M. Henriksen og I. Børresen til postmester J. Krogh på hele eiendommen, 1885.

I 1885: Postmester Jens Schou Fabritius Krogh med kona Thekla Mathilde, sju barn og tjenestepiken Anna Einarsen.

I 1891: Abel Johnsen med kona Kristine og pleiesønnen Lovin, tjenestepike Antone Pettersen.

Auksjonsskjøte til O.J. Mathisen fra postmester Kroghs dødsbo, 1892.

Eid av kasserer ved Hypothekbanken Ole J. Mathiesen. I 1900 bodde han her med kona Petrine og sju barn. Det gjorde også forhenværende handelsbetjent Henrik og Margrete Olsen.

Bankkasserer Ole Johannes og Petrine Andrea Mathisen med fem døtre, syerske Amanda Falck, kontordame Oline Hansen, i 1910.

Tromsø Musikkhandel

Skjøte fra Petrine Mathisen til Chr. B. Pedersen, 1913.

Bevilling for Laura Pedersen til å sitte i uskiftet bo, 1914. - Chr. B. Pedersen døde i 1914 og forretningen ble overtatt av William Farre, som drev den til 1923.

Tromsø Musikkhandel (Chr. B. Pedersen), ”anbefaler sit store lager av alle sorter musikkinstrumenter, stort utvalg i noter og Odeonplater”, (1916). De kom fra Skippergata 14.

Beboere i 1916: handlende Laura Bolette Pedersen, skomaker Oskar Boassen.

Eid av Laura Pedersen i 1918. Skjøte fra Laura Pedersen til William Farre, 1918.

Skjøte fra William Farre til Ekeberg Sortvik, 1922.

I 1932 Ekeberg Sortvik, kolonialforretning og bolig. Kom fra Storgata 75 (77?) på 20-tallet. Reiste fra byen omkr. 1937.

Skjøte fra Ekeberg Sortvik til Moritz Klein på eiendommen m/butikkinventar m.m., i 1938.

Familien Klein

Josef Klein startet manufakturforretning i Tromsø i 1936, men trivdes ikke og reiste fra byen. Den yngre broren Moritz overtok og hadde stor suksess. Han startet i Storgata 84 før han kom hit i 1938. Moritz Klein var en av de 17 jødene i Tromsø som ble drept under krigen. Han ble arrestert 18. juni 1941 og via Falstad og Grini ble han deportert til Auschwitz i november 1942. Der døde han i 1943, 32 år gammel. Hans kone Mirjam og datteren Anne-Rita kom seg over til Sverige og overlevde krigen. - Kleins navn står på minneplaten på Roald Amundsens plass, og det er lagt ned en snublesten utenfor huset. (2014).

Pølsehandler William Sørensen, (1940).

J. Klein står som eier i 1946.

Mirjam Pintzow

Skifteskjøte fra Moritz Kleins dødsbo til fru Mirjam Pintzow (Klein), i 1952.

Kleins eftf., dame- og herrekonfeksjon, manufaktur, skotøy, (Harald Brunstrøm og Torger Sørensen), (1957), blikkenslager Magnar Høili, (1957).

Harald Brunstrøm, dame-og herrekonfeksjon, trikotasje, (1966/72).

City 62, konfeksjon, pels, (1977), Miss B, trikotasje, (1977).

Miriam Pintzow satt i uskifte etter Herman Pintzow som døde i 1982.

Bananas, (1982), Lillegulls Boutique, (1982/96).

Bananas Supershop, (1986/99), Henriette Friis, (1993).

Skjøte til Anne-Rita Christensen og Petter Pintzow, som arv og arveforskudd, i 1991.

På 2000-tallet Knoll og Tott spisested.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Henrik Broberg: Da byen ble stille. Tromsø 2014.