Storgata 73 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Solid har vist seg å leve opp til navnet og har vært her siden 1990-tallet. I 2. etg. har det vært varierende restauranter enda lenger.
Foto: Einar Dahl 2017
Centrum bokhandel holdt til her i 35 år, fra 1954 til 1989.
Foto: Ukjent (1970-årene).

Storgata 73 i Tromsø var en del av bakgården til Sjøgata 12 til eiendommen ble utskilt i 1905 og fikk navnet Sjøgata 12b. Den ble bebygd i 1912 og i 1933 ble adressen endret til Storgata 73.

Hans P. Lorck

Auksjonsskjøte til kjøpmann Christen MoeHans P. Lorcks eiendom med påstående hus, datert 20. april 1813, tinglyst 22. sept. 1814. Lorck var en av Tromsøs tidligste kjøpmenn, han omkom da den nybygde jekta hans, «Tromsø Prøve», forliste på vei fra Trondheim i 1807. - Skjøte fra Christen Moe til kjøpmann Ingvar Stensen (Steensohn), tinglyst samme dag.

Auksjonsskjøte til kjøpmann J.A. Killengreen på Stensens hus og eiendom, 1826.

Målebrev på grunn til Hans P. Lorck, datert 29. juni 1799, med påtegninger 10. juni 1817 og 13. jan. 1840.

Delings- og hjemmelsdokument mellom J.C. Dreyer & Sønn og J.A. Killengreen hvoretter førstnevnte beholder eiendommen, 1845.

Delingsforretning hvorved parseller av denne eiendommen og av Sjøgata 12a og c ble utskilt og lagt til Storgata 77, i 1905.

Skifteskjøte fra C.F. Dreyers og hustrus bo til agent Arthur Mack på denne eiendommen samt Sjøgata 12a og 12b, i 1908.

Arthur Mack

I 1893 overdro kemner Chr. Mack sin private forretning til sønnen Arthur, som utviklet den til en av byens største agenturforretninger. Han bygde ny leiegård her i 1912, men beholdt selv sine kontorer i Sjøgata 12. Arth. Mack døde i 1936, firmaet gikk da over til Arthur Mack jr.

Byens første damefrisersalong, «Sanitaire», åpnet her i 1912.

Stausbølls trikotasje

Leiekontrakt mellom A. Mack og Mads Stausbøll om butikkbekvemmeligheter i 1. etg. i murgården og tilstøtende fabrikklokale, foreløpig for 1o år, fra 1912. I tillegg til forretningen her hadde Stausbøll også en trikotasjefabrikk i Rådhusgata 5 og laget konkurransedyktige varer. Fabrikken var fortsatt i drift på 1950-tallet. - Da grunnleggeren døde i 1928 ble trikotasjeforretningen avviklet.

Vesterlids broderi

Leiekontrakt mellom A. Mack og fru K.V. Vesterlid om butikk og bekvemmeligheter i hhv. 1. og 2. etg. i murgården, foreløpig for 1o år,frai 1912. Kristine Vesterlid drev sin garn og broderiforretning i nordenden av huset. Opphørte i 1927(?)

I 1916: M. Stausbøll, tricotageforretning (Sjøgata 12, inngang fra Storgata), Kristine Vesterlid, broderiforretning, «Nord-Norges største broderiforretning og tegnekontor»(adresse Sjøgata 12), stud.chem. Arne Vesterlid.

Leiekontrakt mellom A. Mack og fotograf Holm, Harstad om leie av en del av 1. og 2. etg. i Borgerstuen (matr.nr. 12a og b mot Sjøgaten), for 1o år, i 1919.

Eid av Arthur Mack i 1932 og 46.

Tannlege A. Dollis hadde tidligere vært i Sjøgata. Senere åpner han ny praksis her, (1932), før tannlege Mæhre overtok i 1937.

Filial av P.M. Kranes bakeri her i 1932, også Ranveig Mack, manufaktur og konfeksjon, (1932 og 40), Karen Wickstrøms Tromsø broderiforretning og M. Stausbøll, trikotageforretning.

Lege Ragnar Norlie, (1940), kontorsjef Thorleif Ottesen, (1940).

Det skal ha blitt opprettet en offisersmesse her da Kystartilleriet ble etablert etter krigen.

Skjøte fra Helene Mack til barna Dagny Garseg, Arthur Mack, Ranveig Rye Holmboe og Fanny Mamen Lund, hver med ¼-del, i 1948.

Ranveig Rye Holmboe døde i 1961, ektemannen Jon Rye Holmboe i uskifte.

Skjøte fra Dagny Garseg og Fanny M. Lund til brorsønnen Arthur Mack jr. på deres ½ -del, i 1962.

Skjøte fra Jon Rye Holmboe til Arthur Mack jr. på hans ¼-del, i 1963.

Centrum bokhandel

Centrum bok og papirhandel flyttet hit i 1954 fra Sjøgata 35 (Kaare A. Johansen). I 1989 gikk veien tilbake til Sjøgata, nå til nr. 31/33. De ble etterfulgt av en blomsterforretning(?)

Arthur Mack døde i 1963. Karen U. Mack satt i uskifte.

Garderobe A/S, damekonfeksjon, manufaktur, (Elly Waldmarsen, Rønnaug Wenger), (1957/72), lege Oddvar Grytting, m/kontor i Storgata 94, (1957/72), revisor Gudm. Gulbrandsen, (1957/77).

Garverimester Arne Berger, (1972), Lasse Grønn-Nielsen reklamebyrå, (1977).

Skjøte fra Karen Mack til døtrene Brit Marie Alpers og Gørild Mack Løvdal, hver med 1/8-del, i 1981.

Skjøte fra Gørild M. Løvdal til Arthur Mack jr. på hennes andel, i 1983.

Dagbladets Nord-Norges-kontor, (1982/86), det kom fra Bankgata 13.

Fanny Mamen Lund døde i 1987. Arvingene var Gunnar Mamen Lund og Greta Olafsen.

Arthur Mack jr.

Skjøte fra Gunnar M. Lund og Greta Olafsen til Arthur Mack jr. på deres ¼-del, i 1988.

Skjøte fra Dagny Garseg til Arthur Mack jr. og Brit Alpers, hver med 1/8-del, i 1988.

Auksjonsskjøte til Arthur Mack og Synnøve Sundberg Mack på eiendommen, i 1989.

Pinocchio A/S, (1993), Pomor, russisk restaurant, (1993), Store Norske Fiskekompani AS, fiskerestaurant, (1996/99), Solid bar, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99